Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - Sayı / Issue: 2

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Number : 2
Year : 2006
Price : 0.00 TL

Download PDF
Editor's Note
Index

Henzelin, Marc, Veijo Heiskanen, and Antoine Romanett. “Tarihi Hataların Tazmini: ad hoc Toplu Tazminat Talepleri ile igili Düzenlemelerden Uluslararası Çerçeve Düzenlemelerine Doğru Bir Geçis mi?/Reparations for Historical Wrongs: From ad hoc Mass Claims Programs  to an International Framework Program?” Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 2 (2006): 57-89.

 

Henzelin, Marc, Veijo Heiskanen, and Antoine Romanetti. “Reparations for Historical Wrongs: From Ad Hoc Mass Claims Programs  to an International Framework Program?/Tarihi Hataların Tazmini: Ad Hoc Toplu Tazminat Talepleri Ile Igili Düzenlemelerden Uluslararası Çerçeve Düzenlemelerine Doğru Bir Geçis Mi?” Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 2 (2006): 91-118.

Kocasakal, Ümit. “Hükmü Önceden Belirlenmiş Bir Davanın Öyküsü: Saddam Hüseyin’in yargılanması/The Story of a Case that had a Predetermined Verdict: The Trial  of Saddam Hussein”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 2 (2006): 119-34.

 

Aksar, Yusuf. “Bir Uluslararası Suç Kategorisi Olarak Uluslararası Ceza Hukuku ve Türk Hukukunda İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar/Crimes Against Humanity as a Category of International Crime in International  Criminal Lawand Turkish Law”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 2 (2006): 135-50.


Gürbüz, Musa, and Ayşe Özkan. “Bosna-Hersek’ten Anadolu’ya Göçler/Immigrations From Bosnia Herzegovina to Anatolia”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 2 (2006): 151-86.


Ağacan, Kamil. “Bir Etnik Temizlik Örneği: ‘Ermenistan’ın’ Ermenileştirilmesi/A Case of Ethnic Cleansing: An‘ “A.rmenia”’ Cleansed of Turks”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 2 (2006): 189-223.

Altınbaş, Deniz. “Ruanda Soykırımı ve Fransa’nın Rolü/The Role of France in the Rwandan Genocide”. Uluslararası Suçlar ve Tarih/International Crimes and History 2 (2006): 225-52.

Authors

Trifunovska, Snezana. 

Henzelin, Marc, Veijo Heiskanen, and Antoine Romanetti. 

Kocasakal, Ümit. 

Aksar, Yusuf. 

Gürbüz, Musa, and Ayşe Özkan. 

Ağacan, Kamil. 

Altınbaş, Deniz.