RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SOSYOLOJİK AÇIDAN TAHLİLİ

Yazar : Ayşegül Aydıngün
Tarih : 2022
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-73572-1-2

PDF İndir

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri harekâtın gerekçesini güvenlik endişesinin oluşturduğu Başkan Vladimir Putin’in konuşmalarında ifadesini bulmaktadır. On dokuzuncu yüzyılda Napolyon’un, yirminci yüzyılda Hitler’in Rusya’ya saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ancak Ukrayna’nın derinliklerinden geçtikten sonra Rusya’ya ulaşabilmelerinden kaynaklandığı askeri değerlendirmelerin mutabık olduğu bir gerçektir.

Sovyetler Birliği döneminde Rusya’nın kendisinin yanı sıra sadece iki cumhuriyetin, Ukrayna ve Belarus’un, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda temsil edilmesini sağlamasının bu iki devleti köklü bağlarla kendinden saymasının bir göstergesi olarak görmek mümkündür.

2014 yılı ve sonrasındaki gelişmeler de, Rusya’nın bakış açısıyla, 1991 yılından sonra Batı’nın NATO aracılığıyla kendi aleyhine genişleme girişimlerine karşı ortaya koyduğu bir tepki olarak değerlendirilmektedir. Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasını takiben sona erdiği ilan edilen soğuk savaş, Rusya’nın Batı destekli Ukrayna’ya saldırmasıyla küresel bir sıcak savaş tehdidi olarak canlanmış, 1962 Küba krizinden bu yana ilk defa bir nükleer savaş olasılığı gündeme gelmiş, herhalükarda dünya yeni bir kutuplaşmanın ve soğuk savaşın içine girmiştir.

Bölgesel görünmekle beraber, tüm Avrupa güvenliğini doğrudan ilgilendiren ve uluslararası ilişkilerde küresel çapta yeni bir dönemin başlangıcını haber veren bu gelişme, konunun tarihi, siyasi, askeri, uluslararası ilişkiler ve Doğu-Batı çatışması yönleriyle sıkça ele alınmıştır. Konunun daha az irdelenen ve daha duyarlı sosyolojik yönü ise yeterince araştırılmamıştır. Özellikle ülkemizde bu konuda yapılan araştırma ve çalışmalar pek sınırlı, hatta yüzeysel kalmıştır.

Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün’ün çalışmaları bu eksikliği giderecek nitelikte ve kapsamda olmuştur. Prof. Aydıngün’ün Ukrayna’da yerinde, sahada yaptığı bilimsel, akademik araştırmalar, konunun sosyal, sosyolojik boyutuna ışık tutacak bulgular ortaya çıkartmıştır. Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Prof. Aydıngün’ün araştırmalarının sonuçlarını ve bulgurlarını son gelişmelerin ışığı altında, soru-cevap şeklinde yapılan bir mülakat halinde derleyerek bir rapor yayımlamaktan kıvanç duymaktadır.