Ortaklık Programı

İş Birliği Geliştirme: Bir Bilgi Ağı Oluşturmak

Ortaklık programımız, ikili anlaşmalar, iş birliği ve zaman zaman uzlaşı belgeleri ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu girişim, katılımcı kurumların kaynaklarını ve içgörülerini karşılıklı olarak paylaşmalarını sağlamayı ve simbiyotik (ortakyaşar) bir ilişkiyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Temel hedef, araştırma kabiliyetlerini geliştirmek ve kolektif anlayışı derinleştirmektir. Sonuç olarak, bu program bilgi ve ilerleme arayışında birleşmiş olan sağlam bir kurumlar ağı oluşturup, desteklemeyi amaçlamaktadır.
 


Fikirleri Bütünleştirmek: Akademik ve Profesyonel Sinerji İçin Bir Çerçeve
 
Programımız, dinamik bir akademik ve profesyonel değişimi teşvik etmek üzere oluşturulmuştur. Temel girişimler arasında her bir kurumun akademik dergilerindeki makalelerin paylaşımı, yayın süreçlerine aktif katılım ve makalelerin başlık, yazar ve daha fazla okuma için bir bağlantı ile formatlanarak ilgili bloglarda veya web sitelerinde yeniden yayınlanması yer almaktadır. Kurumların birbirlerinin çalışmalarıyla/içerikleriyle etkileşimde bulunmaları, sosyal medya ve podcast yayıncılığına kadar uzanmaktadır. Bunların ayrıntıları daha sonra ele alınacaktır. Bir diğer özgün özelliğimiz, ortak kurumlar tarafından yönlendirilen stajyerlerin yüz yüze eğitim programlarımıza kabul edildiği staj değişim programımızdır. Ayrıca, her ay düzenli olarak yapılan ve 60 dakika ile sınırlandırılan ikili toplantılar, bölgesel gelişmeler ve ilgili konular üzerinde odaklanmış bir tartışmayı kolaylaştırmaktadır. Bu etkileşimler, çevremiz genelinde iş birliğini ve bilgi paylaşımını artırmaya yönelik orta ve uzun vadeli hedeflerimizle uyumlu olarak, gelecekteki seminer ve konferansların yolunu açmaktadır.

 

Program İrtibat Kişileri

Drs. Gülperi Güngör

Dr. Teoman Ertuğrul Tulun

Dr.Turgut Kerem Tuncel

 


Ortaklar
CENTER FOR GEOSTRATEGIC RESEARCH AND TERRORISM (CeGIT) / JEOSTRATEJİK ARAŞTIRMA VE TERÖRİZM MERKEZİ (CeGRT)

Center for Geostrategic Research and Terrorism (CeGRT - Jeostratejik Araştırma ve Terörizm Merkezi CeGIT), 2018 yılında Sırbistan'da kurulmuş bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

cegit.org/about-us/
CENTER FOR SECURITY RESEARCH (CSR) /GÜVENLİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (GAM)

Center for Security Research (CSR) / Güvenlik Araştırmaları Merkezi (GAM) , güvenlik ve uluslararası ilişkilere odaklanan, Üsküp merkezli, kar amacı gütmeyen ve tarafsız bir araştırma kuruluşudur.

https://csr.mk/about-us/

 
MINSK DIALOGUE COUNCIL ON INTERNATIONAL RELATIONS / MİNSK ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİYALOG KONSEYİ

Minsk Dialogue Forum / Minsk Diyalog Forumu, ilgili tarafların bu tür tartışmalara girebilecekleri ve en azından tüm taraflar için asgari güvenlik standartları üzerinde anlaşmaya varmaya çalışabilecekleri eşsiz bir platform sunmaktadır.

https://minskdialogue.by/
ALBANIAN INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES / ARNAVUTLUK ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR ENSTITÜSÜ (AIIS)

Arnavutluk Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (AIIS), Arnavutluk'un güvenliğini çevreleyen karmaşık konuların bağımsız ve derinlemesine analizine duyulan ihtiyaçtan hareketle kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir araştırma ve politika enstitüsüdür. AIIS, dış politika ve politika oluşturma konularında geniş deneyime sahip bir grup akademisyen ve analist tarafından kurulmuştur.

https://www.aiis-albania.org/
JOHN VON NEUMANN ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA MERKEZİ / EURASIA CENTER OF THE JOHN VON NEUMANN UNIVERSITY (NJE)

Merkez, ziyaretçi araştırmacılara ev sahipliği yaparak, ortak araştırma projeleri başlatarak ve iletişim platformları oluşturarak hem yerel hem de uluslararası diğer kurumlarla etkili bir şekilde işbirliği yapmayı amaçlamaktadır. Kurumun önemli bir hedefi, uluslararası ve ulusal araştırmaların en son sonuçlarını Macar kamuoyuna yaymak, bölge hakkındaki genel bilgi düzeyini artırmak ve bu bilgileri siyasi ve ekonomik kararlara dahil etmektir.

https://eurasiacenter.hu/en/home_page/
GEOCASE

Geocase, bölgesel ve küresel erişimli bir Gürcistan merkezli düşünce kuruluşu.

https://www.geocase.ge/
EKONOMİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ECONOMIC SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE (ESRI)

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olan Ekonomik Bilimsel Araştırma Enstitüsü (ESRI) 1964 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.

esri.gov.az
AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / EURASIAN RESEARCH INSTITUTE

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü'nün misyonu; genelde Avrasya Bölgesi’ne, özelde bu bölgede yoğun olarak yaşayan Türk Dili konuşan Devlet ve Topluluklara ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve stratejik öneriler geliştirmektir.

https://www.eurasian-research.org/
Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten