Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (UST / ICH), tarihte farklı insan toplulukları, etnik gruplar, dini gruplar ve uluslar arasında yaşanmış olan ve hâlihazırda yaşanan anlaşmazlıkları, çatışmaları, uyuşmazlık çözüm pratiklerini ve işlenen suçları konu alan, yılda bir kez yayınlanan, iki dilli (Türkçe ve İngilizce) hakemli bir dergidir. UST / ICH, on iki yıllık yayın hayatı boyunca, Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu bölgelerinde yaşanmış olan anlaşmazlık, çatışma, uyuşmazlık çözümü ve suçlar hakkında yapılan akademik araştırmaların paylaşılması için bir platform olmuştur. UST / ICH, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO ve DergiPark Akademik tarafından indekslenmektedir.

Yayınlanması için UST / ICH’ye gönderilen çalışmaların, ulusal ve uluslararası etik kural ve standartlara uygun olması gerekmektedir. UST / ICH’ye yayınlanmaları için çalışmalarını gönderen yazarlar, bu kural ve standartlarla uyulmaması halinde doğacak tüm yasal ve diğer sorumlulukları üstlenmiş olacaklardır.


ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH
Yıllık Uluslararası Hakemli Dergi / Annual International Peer-Reviewed Journal
ISSN: 1306-9136   eISSN: 2791-9005

EDİTÖR: E. Büyükelçi - Ambassador (R) Alev Kılıç

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Drs. Teoman Ertugrul Tulun, M.A.

İMTİYAZ SAHİBİ: AVRASYA BİR VAKFI (1993)Bu yayın, Avrasya Bir Vakfı adına, Avrasya İncelemeleri Merkezi tarafından hazırlanmakta ve Terazi yayıncılık tarafından basılmaktadır. / This publication is edited by Center for Eurasian Studies on behalf of Avrasya Bir Vakfı, and published by Terazi publishing.

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadi Çaycı(Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Birgül Demirtaş (Türk-Alman Üniversitesi)

Dr. Bilal Şimşir (E. Büyükelçi, Tarihçi-Yazar)

Prof.Dr. Durmuş Tezcan (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Turan(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

YAYIN SAHİBİ: Hazel Çağan Elbir

YAYIN İDARE MERKEZİ
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Abidin Daver Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23 - Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
………………………………………………………………………………………………………..…
ABONE SORUMLUSU
Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

SAYFA DÜZENİ
Ruhi ALAGÖZ

BASKI
Özyurt Matbaacılık
Büyük Sanayi 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler / ANKARA
Tel: +90 312 384 15 36 Faks: +90 312 384 15 37
 


Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 21
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 20
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 19
Yıl : 2018
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 18
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 17
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Özel Sayı : Balkanlar/The Balkans

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 16
Yıl : 2015
Fiyat : 17.00 TL

Özel Sayı : Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nde Kırım Tatarları/Crimean Tatars under Tsarist Russia and Soviet Union

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History -15

Sayı : 15
Yıl : 2014
Fiyat : 17.00 TL

Sayı : 14
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 13
Yıl : 2012
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 11
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 9
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 7
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 5
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 3-4
Yıl : 2007
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 2
Yıl : 2006
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 1
Yıl : 2006
Fiyat : 7.50 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST) Dergisi YAZIM KURALLARI için tıklayınız.

Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST) Dergisi ETİK KURALLARI VE SORUMLULUKLARI için tıklayınız.

ORCID KAYIT SÜRECİ hakkında bilgi için tıklayınız.

Dergipark sistemi üzerinden MAKALE GÖNDERMEK için tıklayınız.

Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST) Dergisi TELİF HAKKI FORMU için tıklayınız.

Çalışmanın ETİK KURUL İZNİ GEREKTİRMEDİĞİNE DAİR BEYAN FORMUNA ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bağımsız Araştırmacılar için YAYIN ETİĞİ VE ETİK KURUL İZİN BELGESİ BEYAN FORMU için lütfen tıklayınız.

UST / ICH Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, gönderilen makale ve kitap tahlillerinin en kısa sürede hakemler tarafından değerlendirilmesini sağlayacaktır. E-posta yoluyla gönderilen makaleler Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne ulaştığında yazar(lar) DergiPark üzerinden ve e-posta yolu ile bilgilendirilecek(ler)tir.

UST / ICH ve makale / kitap incelemesi gönderme kuralları ile ilgili sorularınız için Drs. Teoman Ertuğrul Tulun ile (tetulun@avim.org.tr) e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.


ABONE SORUMLUSU

Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 438 50 23

Faks: + 90 312 438 50 26

e-mail: honalp@avim.org.tr

 

Yıllık Abonelik Ücret

Yurtiçi: 17 TL

Yurtdışı: 10 USD

 

Abonelik için ödeme aşağıdaki banka/posta çeki hesap numaralarına yapılabilir:
Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/ANKARA Şubesi 181/6296007
Posta Çeki Hesabı: Ankara/Çankaya/Merkez 5859221
IBAN No: TR960006200018100006296007


Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST)

Sorumlu Yazı İşleri Müdür

Drs. Teoman Ertuğrul Tulun

Tel: +90 312 4385023

Faks: +90 312 438 50 26

email: tetulun@avim.org.tr

Son Sayı

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 22
Yıl : 2021
Fiyat : 60 TL

Özel Sayı : 15.Yıl/15th Year