Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - Sayı / Issue: 13

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 13
Yıl : 2012
Fiyat : 9.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergimizin 2012 yılına ait 13. sayısını sunmakla mutluluk duyuyoruz.

Dergimiz bu sayı itibariyle yılda 1 kez yayınlanmaya başlamıştır.

Bu sayıda Türkiye’ye yakın veya komşu ülkelerdeki bazı uluslararası suçlar ve bunların sonuçları hakkında dört yazı bulunmaktadır.

Çeçenistan Rusya Gerginliğinde Rus Medyası: Kuzey Osetya Beslan Kuşatması Örneği yazısında Leyla Budak, 2004’te vuku bulmuş sadece Rusya’nın değil dünya kamuoyunun da dikkatini çeken, bir grup Çeçen direnişçinin Beslan’daki bir okulda öğrencileri ve öğretmenleri üç gün süreyle rehin tutması olayının Rus basını tarafından nasıl izlendirildiği ve yansıtıldığı incelemektedir.

Sevinç Alieva ve Ali Asker tarafından kaleme alınan Nogay Kırımı: Rusya İmparatorluğunun Nogayları İmha Eylemi ve Günümüzdeki Yankıları başlıklı yazıda ülkemizde nispeten az bilinen bir konu, Çarlık Rusya’sının Nogayları ortadan kaldırmak girişimi ve göçe zorlanmaları ele alınmakta ve bu politika sonucunda günümüzde küçük bir Nogay topluluğu kaldığı vurgulanmaktadır.

Seda Kırdar The Relationship Between Collective Trauma and Civil Society: Jewish Citizens of Israel As A Case Study (Kollektif Travma ve Sivil Toplum Arasındaki İlişki: İsrail’in Yahudi Kökenli Vatandaşları Üzerine Bir Vaka İncelemesi) başlıklı yazısında Holokost’un yarattığı travmanın Yahudilerde kolektif olarak yaşandığı ve İsrail kamuoyunda ve politikalarında kendini gösterdiği belirtilmektedir. Holokost’un neden olduğu kendini “kurban” olarak hissetme durumu, çelişkili bir şekilde Filistinlilere karşı ayırımcılık yapılmasını ve sert politikalar ve askeri yöntemler izlenmesi sonucunu vermiştir. Böylelikle doğmuş bulunan şiddet sarmalı Filistinlilerle barışçıl ilişkiler kurulmasını da engellemektedir.

Bilgay Duman Irak’ta Tarihsel Süreç İçerisinde Türkmenlere Yönelik İnsanlık Suçları ve 2003 Sonrası Türkmenlerin Hukuki Durumu başlıklı yazısında bu ülkede geçmişte Türkmenlere yapılan bazı insanlık dışı uygulamalara değinilmektedir. Yazı 2003 Amerikan işgalini Türkmenler açısından bir tarihsel dönüşümüm başlangıç noktası olarak kabul etmekte ve bu tarihten sonraki anayasal metinleri Türkmenler açısından incelemektedir.

Balkan Savaşlarının 100. yılında bulunduğumuz şu dönemde bu savaşlara ve sonuçlarına karşı bölge dışı ülkelerde, savaşların Balkan ülkelerinin yeniden yapılanmasına, Balkanlarda yaşayan Türklerin önemli bir kısmının sürülmesine ve öldürülmesine yol açan ciddi insan hakları ihlalleri yaşanmasına ve ayrıca Birinci Dünya Savaşına giden yolun başlangıcı ve bu savaşın adeta bir provası olmasına rağmen, göreceli bir ilgisizlik bulunduğu gözlemlenmektedir. Türkiye’de ise, istenilen ve beklenen düzeyde olmamakla beraber, bu döneme daha fazla ilgi gösterilmektedir. Dergimizin gelecek sayısında Balkan Savaşlarına ilişkin bazı yazılar yayınlamayı planlamaktayız. Bu sayımızda ise söz konusu savaşlar konusunda son zamanlarda ülkemizde yayınlanmış kitapların bazılarından oluşan bir listeyi vermekteyiz:

İçten saygılarımızla
 

İçindekiler

“Künye/Copyright Page”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 16 (2015): 2.

“İçindekiler/Contents”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 16 (2015): 4.

Lütem, Ömer Engin. “Editörün Notu”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 17 (2016): 5-6.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

Budak, Doç. Dr. Leyla. “Çeçenistan Rusya Gerginliğinde Rus Medyası:  Kuzey Osetya Beslan Okul Kuşatması Örneği / Russian Media In Chechen Russian Conflict The Case Of North Osetia Beslan School Siege.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 13 (2012): 7–38.

Aliyeva, Dr. Sevinç, and Yrd. Doç. Dr. Ali Asker. “Nogay Kıyımı: Rusya İmparatorluğunun Nogayları İmha Eylemi ve Günümüzdeki Yankıları / Nogai Atrocity: Russian Empire’s Annihilation Of Nogai And Reflections For Today.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 13 (2012): 39–48.


Kırdar, Seda. “The Relationship Between Collective Trauma And Civil Society: Jewish Citizens Of Israel As A Case Study / Kollektif Travma Ve Sivil Toplum Arasındaki İlişki: İsrail’in Yahudi Kökenli Vatandaşları Üzerine Bir Vaka İncelemesi.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 13 (2012): 59–84.


Duman, Bilgay. “Irak’ta Tarihsel Süreç İçerisinde Türkmenlere Yönelik İnsanlık Suçları Ve 2003 Sonrası Türkmenlerin Hukuki Durumu  / Crimes Against Humanity In Iraq Towards The Turcoman Of Iraq And Their Legal Status After 2003.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 13 (2012): 85–110.

 

EK/ATTACHMENT

“2012 - 2013 Yılları Arasında Balkan Savaşları Ve Balkanlar İle İlgili Yayınlanan Kitaplar.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 13 (2012): 111–14.

 

Yazarlar

Lütem, Ömer Engin

Budak, Doç. Dr. Leyla

Aliyeva, Dr. Sevinç, and Yrd. Doç. Dr. Ali Asker

Kırdar, Seda

Duman, Bilgay