Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - Sayı / Issue: 13

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Number : 13
Year : 2012
Price : 0.00 TL

Download PDF
Editor's Note
Index

 

“Künye/Copyright Page”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 16 (2015): 2.

“İçindekiler/Contents”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 16 (2015): 4.

Lütem, Ömer Engin. “Editörün Notu”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 17 (2016): 5-6.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

Budak, Doç. Dr. Leyla. “Çeçenistan Rusya Gerginliğinde Rus Medyası:  Kuzey Osetya Beslan Okul Kuşatması Örneği / Russian Media In Chechen Russian Conflict The Case Of North Osetia Beslan School Siege.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 13 (2012): 7–38.

Aliyeva, Dr. Sevinç, and Yrd. Doç. Dr. Ali Asker. “Nogay Kıyımı: Rusya İmparatorluğunun Nogayları İmha Eylemi ve Günümüzdeki Yankıları / Nogai Atrocity: Russian Empire’s Annihilation Of Nogai And Reflections For Today.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 13 (2012): 39–48.


Kırdar, Seda. “The Relationship Between Collective Trauma And Civil Society: Jewish Citizens Of Israel As A Case Study / Kollektif Travma Ve Sivil Toplum Arasındaki İlişki: İsrail’in Yahudi Kökenli Vatandaşları Üzerine Bir Vaka İncelemesi.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 13 (2012): 59–84.


Duman, Bilgay. “Irak’ta Tarihsel Süreç İçerisinde Türkmenlere Yönelik İnsanlık Suçları Ve 2003 Sonrası Türkmenlerin Hukuki Durumu  / Crimes Against Humanity In Iraq Towards The Turcoman Of Iraq And Their Legal Status After 2003.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 13 (2012): 85–110.

 

EK/ATTACHMENT

“2012 - 2013 Yılları Arasında Balkan Savaşları Ve Balkanlar İle İlgili Yayınlanan Kitaplar.” Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 13 (2012): 111–14.

 

Authors

Lütem, Ömer Engin

Budak, Assoc. Dr. Leyla

Aliyeva, Dr. Sevinç, and Asst. Doç. Dr. Ali Asker

Kırdar, Seda

Duman, Bilgay