Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - Sayı / Issue: 14

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 14
Yıl : 2013
Fiyat : 17.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Yılda bir kez yayımlanan dergimizin 2013 yılına ait 14. sayısını okuyucularımıza sunuyoruz.

Bu sayımızın bir özelliği de ya içindeki altı makaleden dördünün İngilizce olmasıdır, ancak yazarlarının ana dili Türkçedir. Bu olgu İngilizcenin bilim alanında dünyada başlıca dil haline gelmiş olmasının sonucudur. Böylelikle fiilen iki dille hale gelmiş olan Dergimizin gelecek sayısından itibaren tamamen bu niteliği kazanmasını planlıyoruz.

Bu sayımızın ilk yazısını Didem Ekinci’nin kaleme aldığı A Chronicle of Evolving Turkish-Serbian Relations, A Century After the Balkans Wars (Balkan Savaşlarından Yüzyıl Sonra Evrilen Türk-Sırp İlişkilerinin bir Güncesi) yazısı oluşturmaktadır. Yazar zaman içinde olaylara göre değişen ancak genelde gergin olmakla beraber kesintisiz devam eden Türk-Sırp ilişkilerini incelemektedir.

1992 yılında Karabağ’ın Hocalı kentinde yapılan katliam yalnız Azerbaycanlıların değil vicdan sahibi herkesin üzüntü ile hatırlaması gereken önemli bir olaydır. Ne var ki Türk dünyası dışında pek bilinmemekte veya savaşın normal bir sonucu olarak görülerek küçümsenmektedir. Jaylan Mammadova, Reasons For the Neglected Khojaly Genocide in the Neglected Nagorno-Karabakh Conflict (İhmal edilmiş Dağlık Karabağ Anlaşmazlığında Hocalı Soykırımının İhmal Edinmesinin Nedenleri) başlıklı yazısında bu çifte ihmalin nedenlerini araştırmakta ve bu arada içinde Türkiye’nin de bulunduğu bu konuda önemli rol oynayan dokuz ülke üzerinde durmaktadır.

Gülşen Paşayeva’ın diğer üç Azerbaycanlı yazarın katkısıyla kaleme aldığı SSCB’de Yarı-Özerkliğin Hukuki Durumu: Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi Örneği (Legal Status of Half Authonomy in USSR: Example of Nagorno-Karabakh Autonomous Region) başlıklı yazısında Türkiye’de pek incelenmemiş olan Karabağ’ın özerkliği konusunu, çeşitli dönemlerde demografik ve hukuki durumu ile birlikte incelenmektedir.

Yekta K. Noyan Colonialism, German Experience and the Reflections on History (Sömürgecilik, Almanya’nın Deneyimleri ve Tarihe Yansımaları) yazısında kısa sürmüş olan ve şimdiye kadar yeterince de incelenmemiş olan Alman sömürgeciliği ele alınmakta, Alman ordusunun soykırım olarak nitelendirilebilecek bazı uygulamalarına değinilmekte ve Alman toplumunun bazı kesimlerinin bu uygulamaları onayladığı belirtilmektedir. 

Mehmet Oğuzhan Tulun Russification Policies Imposed on the Baltic People by the Russian Empire and the Soviet Union (Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği tarafından Baltık Uluslarına Uygulanan Ruslaştırma Politikaları) başlıklı yazısında Rus İmparatorluğunun Baltık uluslarını Ruslaştırma politikasının Sovyetler Birliği döneminde de devam ettiği, ancak tepki olarak Baltık milliyetçiliğini güçlendirdiği ve bağımsızlık taleplerinin ortaya atılmasına neden olduğu, bu ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra da Rus azınlığına uygulanan vatandaşlık politikalarının temelini oluşturduğu açıklanmaktadır.

Polonyalı gazeteci R. Kapuscinski 1982 yılında İran’a ilişkin olarak yazdığı “Şeyhinşah” başlıklı kitabının ABD’de yayınlanan İngilizce çevirisinde İran Devrimi sırasında ve Başbakan Musaddık döneminde CIA’nin rolü hakkındaki bölümleri yayınlanmamıştı. Kitabın bu İngilizce çevirisinden yapılan Türkçe çevirisi de söz konusu bölüm yer almamıştı. Fırat Baş kısaca Şehinşa… olarak adlandırdığı yazısında bu bölümleri özetlemektedir.

Bu sayımızda bir kitap tanıtımı yer almaktadır: Colum Murphy’nın Aza Beast: Savaşın Köklerine İnmek başlıklı kitabı. Yazarın Bosna Hersek olaylarını anlatan bu kitap hakkındaki tanıtım yazısı Özge Öğütcü tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca söz konusu kitabın tanıtımı amacıyla Avrasya İncelemeleri Merkezi tarafından düzenlenen bir toplantıda Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz tarafından yapılan konuşma tanıtım yazısına eklenmiştir.

Saygılarımızla

Editör.

İçindekiler

“Künye/Copyright Page”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 14 (2013): 2.

“İçindekiler/Contents”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 14 (2013): 4.

Lütem, Ömer Engin. “Editörün Notu”. Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi / International Crimes and History Journal 14 (2013): 5-6.

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

 

 
 
 
KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEWS
 
 
Yazarlar

Yrd. Doç. Dr. Didem EKİNCİ

Jeylan MAMMADOVA

Dr. Gülşen PAŞAYEVA, Dr. Irada BAĞİROVA, Dr. Kamal Makili-ALİYEV, Dr. Ferhad MEHDİYEV 

Yekta K. NOYAN

Mehmet Oğuzhan TULUN

O. Fırat BAŞ

Özge ÖĞÜTÇÜ