Avrasya Dünyası Dergisi, AVİM’in Avrasya çalışmalarının akademik dünya ve kamuoyuyla paylaşılması düşüncesi ile 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır.

Avrasya Dünyası Dergisi, yılda iki defa yayınlanmaktadır. Derginin editörü E. Büyükelçi Yiğit Alpogan, sorumlu yazı işleri müdürü Dr. Turgut Kerem Tuncel’dir.

Avrasya Dünyası Dergisi Dergi-Park’a üyedir. Dergi İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde yayınlanmaktadır.

Avrasya Dünyası Dergisi geniş Avrasya coğrafyasında olan-biteni yansıtacak bir haber dergisi olmaktan ziyade Türk ve yabancı akademisyen ve uzmanların Avrasya bölgesindeki güncel gelişmelere ilişkin analizlerini ve değerlendirmelerini içermektedir. Bu yönüyle ‘Avrasya Dünyası’ Balkanlar, Geniş Karadeniz Havzası, Kafkasya ve Orta Asya merkezli olarak bölgedeki fikir hayatına ve akademik düşünceye katkı getirmeye çalışmaktadır. Hiç şüphesiz Avrasya’nın tanımının bu belirtilen coğrafya ile sınırlı tutulması, özellikle jeopolitik çalışmalar açısından yetersiz kalacaktır. Bu itibarla, yukarıda tanımladığımız Avrasya coğrafyası üzerinde çalışırken konum; ekonomik ve askeri güç; bölge ile yakından ilişki ve iletişimleri nedeniyle İran, Afganistan, Hindistan, Pakistan ile Çin, Kore, Japonya ve ASEAN ülkelerini de göz önünde bulundurmak ve inceleme ve analizlerimizde yer vermek doğal olmaktadır.

-------------------

The Eurasian World Journal began publication in 2017 with the idea of sharing AVİM's Eurasian studies with the academic world and public opinion.

Eurasian World Journal is published twice a year. The editor of the magazine is R. Ambassador Yiğit Alpogan, and the managing editor is Dr. Turgut Kerem Tuncel.

Eurasian World Journal is indexed in Dergi-Park. The journal is published bilingually (English-Turkish).

The Journal, rather than being a news journal that only reflects the developments in the wider Eurasian geography, will be a periodical that will comprise of analyses and assessments written by Turkish and foreign scholars and experts about current issues in the Eurasian region. In this respect, the 'Eurasian World' aims to contribute to the academic thought and intellectual life in the region based on the Balkans, the Black Sea Basin, the Caucasus and the Central Asia. Undoubtedly, the delimitation of the scope of Eurasia to this geography will be insufficient, especially in terms of geopolitical realities. In this respect, while working on Eurasia it is also natural to take into consideration and include in our studies countries such as Iran, Afghanistan, India, Pakistan, China, Korea and Japan as well as ASEAN members, because of their locations, economic and military power, close relations and interactions with the region


AVRASYA DÜNYASI DERGİSİ

Yerel Süreli Yayın

ISSN: 2587-0920

Editör/ Editor: Yiğit Alpogan

Sorumlu Yazı İşleri Müdür/ Managing Editor: Turgut Kerem Tuncel

İmtiyaz Sahibi/ Licensee: İmtiyaz Sahibi Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. adına Ali Kenan Erbulan

Yayın/ Danışma Kurulu:

          E. Büyükelçi Alev Kılıç, Başkan, AVİM

          E. Büyükelçi Çınar Aldemir

          Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün, ODTÜ

          Dr. Paulo Botta, La Plata University, Buenos Aires, Argentina

          Prof. Dr. Birgül Demirtaş, TOBB ETÜ

          Doç. Dr. Sergii Glebov, Odesa Mechnikov National University, Odesa, Ukraine

          Prof. Dr. Afet Gulaliyeva, Baku State University, Baku, Azerbaijan

          Prof. Dr. Oktay Fırat Tanrısever, ODTÜ

          E. Büyükelçi Koray Targay

Yayın İdare Merkezi/ Publication Office: Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 438 50 23-24 • Faks: 0 (312) 438 50 26

Abone Sorumlusu/ Subscription Office: Hülya Önalp / Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 438 50 23-24 • Faks: 0 (312) 438 50 26 E-posta: [email protected] www.avim.org.tr

Sayfa Düzeni/ Design: Ruhi Alagöz

Baskı/ Printing: Özyurt Matbaacılık Büyük San. 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler / ANKARA Tel: +90 312 384 15 36 Belgegeçer: +90 312 384 15 37


Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 5
Yıl : 2019
Fiyat : 20.00 TL

Avrasya Dünyası/ Eurasian World

Sayı : 4
Yıl : 2019
Fiyat : 15.00 TL

Avrasya Dünyası/ Eurasian World

Sayı : 3
Yıl : 2
Fiyat : 15.00 TL

Avrasya Dünyası/ Eurasian World

Sayı : 2
Yıl : 2018
Fiyat : 15.00 TL

Avrasya Dünyası/ Eurasian World

Sayı : 1
Yıl : 2017
Fiyat : 15.00 TL

Gönderilerin 850 ile 1500 sözcük arasında olması gerekmektedir.

Makaleleler Microsoft Word dosyası halinde Times New Roman yazı tipiyle hazırlanmalıdır.

Makaleler yorum/analiz formatında olmalıdır. Akademik makale formatında yazılması beklenmemektedir. Gönderilerin dili basit, anlaşılır olmalı jargon kullanımından kaçınılmalıdır. Cümleler ve paragraflar kısa tutulmalıdır.

Vurgulanan, altı çizilen ifade ve konseptler ‘tekli tırnak işareti’ içinde kullanılmalıdır.

--------------

Submitted papers’ word count should be between 850-1500 words 

Their formats should be Microsoft Word files with Times New Roman fonts.

Papers should be written in commentary/analysis format; not in article format. Language of the text should be simple, understandable and the use of jargons should be avoided. Sentences and paragraphs should be short.

Highlighted/underlined statements or concepts should be used in ‘single quotation marks’. 


Abone Sorumlusu/ Subscription Office: Hülya Önalp / Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 438 50 23-24 • Faks: 0 (312) 438 50 26 E-posta: [email protected] www.avim.org.tr


Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM):  Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 438 50 23-24 • Faks: 0 (312) 438 50 26

Son Sayı

Avrasya Dünyası / Eurasian World

Sayı : 6
Yıl : 2020
Fiyat : 20 TL