Ermeni Araştırmaları Dergisi, kendi alanında bilimsel çalışmaya dayalı araştırmaların yayınlanması ve akademisyenler ve araştırmacılar arasında disiplinler arası tartışmaların desteklenmesi amacı ile 2001 yılında yayınlanmaya başlanmıştır.

Hakemli bir dergi olan Ermeni Araştırmaları Dergisi, yılda üç defa yayınlanmaktadır. Derginin editörü E. Büyükelçi Alev Kılıç, sorumlu yazı işleri müdürü Tutku Dilaver’dir.

Ermeni Araştırmaları Dergisi EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Ermeni Araştırmaları’nın dili Türkçe'dir.

Dergi, Ermenistan siyaseti, Ermenistan tarihi, Ermenistan’da kültür ve sosyopolitik gelişmeler, Ermenistan’ın bölgesel ve uluslararası politikaları, Ermenistan-Türkiye ilişkileri, Ermenistan-İran ilişkileri, Ermenistan’ın Kafkasya devletleri ile ilişkileri, Ermenistan-ABD İlişkileri, Ermenistan-AB ilişkileri gibi konu başlıkları altında çalışmaları kabul etmektedir.

Önceki sayılarda, Justin McCarthy, Guenter Lewy, Edward Erickson, Norman Stone, Jeremy Salt gibi önde gelen akademisyenler, konunun uzmanları ve doktora öğrencilerinin kaleme aldığı Ermeni Sorunu üzerine tarihsel, siyasi ve toplumsal araştırmalara ilişkin makaleler yayınlanmıştır.

Sevk ve İskan Kanunu’nun 100. Yılı olan 2015’te Ermeni Araştırmaları dergisi biri özel sayı olmak üzere üç sayı olarak ve toplamda 21 akademik makale ile yayınlanmıştır. 


ERMENİ ARAŞTIRMALARI

Dört Aylık, Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

ISSN: 1303-068X         eISSN: 2687-3214

EDİTÖR: Alev KILIÇ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:  Tutku DİLAVER

İMTİYAZ SAHİBİ / LICENSEE: AVRASYA BİR VAKFI (1993)
Bu yayın, Avrasya Bir Vakfı adına, Avrasya İncelemeleri Merkezi tarafından hazırlanmakta ve Terazi yayıncılık tarafından basılmaktadır. / This publication is edited by Center for Eurasian Studies on behalf of Avrasya Bir Vakfı, and published by Terazi publishing.

YAYIN/DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN (ODTÜ, Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Gül AKYILMAZ (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Tolga BAŞAK (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadi ÇAYCI (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK (21. yy. Enstitüsü)

Dr. Şükrü ELEKDAĞ (E. Büyükelçi)

Prof. Dr. Edward J. ERICKSON (Marine Corps University)

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Michael M. GUNTER (Tennessee Tech University)

Prof. Dr. Birsen KARACA (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Justin MCCARTHY (Louisville Üniversitesi)

Dr. Ayten MUSTAFAYEVA (Azerbaycan İlimler Akademisi, İnsan Hakları Enstitüsü)

Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI (Ankara Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi)

Dr. Jeremy SALT (Bilkent Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Mehmet SARAY (Beykent Üniversitesi)

Dr. Bilal N. ŞİMŞİR (E. Büyükelçi)

Dr. Pulat TACAR (E. Büyükelçi)

Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer TURAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Barış ÖZDAL (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Hakan YAVUZ (University of Utah)

YAYIN SAHİBİ: Hazel ÇAĞAN ELBİR

YAYIN İDARE MERKEZİ / PUBLICATION OFFICE
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Abidin Daver Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23 - Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

YAYIN TÜRÜ / PUBLICATION TYPE: Yaygın Süreli Yayın / Periodical
………………………………………………………………………………………………………..…

SAYFA DÜZENİ / DESIGN: Ruhi ALAGÖZ

BASKI / PRINTING
Sonçağ Yayıncılık Matbaacılık
İstanbul Cad.İstanbul Çarşısı. No: 48/48-49 İskitler / ANKARA
Tel: +90 312 341 36 67


Ermeni Araştırmaları Sayı: 68

Sayı : 68
Yıl : 2021
Fiyat : 45.00 TL

Ermeni Araştırmaları Sayı: 67

Sayı : 67
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

Ermeni Araştırmaları Sayı: 66

Sayı : 66
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

Ermeni Araştırmaları Sayı: 65

Sayı : 65
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

Ermeni Araştırmaları 64.Sayı

Sayı : 64
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

Ermeni Araştırmaları 63.Sayı

Sayı : 63
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

Ermeni Araştırmaları Sayı 62

Sayı : 62
Yıl : 2019
Fiyat : 15.00 TL

Ermeni Araştırmaları Sayı 61

Sayı : 61
Yıl : 2018
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 60
Yıl : 2018
Fiyat : 15.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 59
Yıl : 2018
Fiyat : 15.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 58
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 57
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 56
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 55
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 54
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 53
Yıl : 2016
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 52
Yıl : 2015
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 51
Yıl : 2015
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 50
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 49
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 48
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 47
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 46
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 45
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 44
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 43
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 42
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 41
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 40
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 39
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 37
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 36
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 35
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 33
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 32
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 31
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 30
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 29
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 27
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 26
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 25
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 23
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 22
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 20
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 19
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 18
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 16
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 14
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 12
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 11
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 10
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 9
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 8
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 7
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 6
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 5
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 4
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 3
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 2
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 1
Yıl : 2001
Fiyat : 0.00 TL

Aksi belirtilmediği sürece Ermeni Araştırmalarıʼnda yayımlanan yazılarda belirtilen olay ve fikirler sadece yazarına aittir. Yazı işleri müdürünü, yayın sahibini veya editörünü bağlamaz.

Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı izin alınmaksızın hiçbir iletişim, kopyalama sistemi kullanılarak yeniden baskısı yapılamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır.

Makalelerin, Dergipark sistemi üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Eposta yolu ile gönderilen makaleler incelemeye alınmamaktadır. 

Dergipark sistemi üzerinden makale göndermek için tıklayınız

Makaleler, dipnotlar ve kaynakça dahil, en az 5.000 kelime olmalıdır. Makaleler, MS Word programında, Times New Roman karakterinde ve tek satır aralıkla yazılmalıdır. Açıklamalar ve kaynak gösterimi sonnot olarak değil, dipnot olarak gösterilmelidir. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

Başlık sayfasında aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir

  • Makalenin başlığı
  • Makale yazar(lar)ının bağlı olduğu kurum
  • Makale yazar(lar)ının iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi)
  • Öz: 300 kelimeyi geçmeyecek olan Türkçe ve İngilizce öz (Abstract)
  • Anahtar Kelimeler: İngilizce ve Türkçe olarak alfabetik sıra ile yazılmış 5 tane anahtar kelime. Anahtar kelimeler tercihen başlıkta bulunmayan kelimeler olmalıdır.

Makalelerin hazırlanmasında, Ermeni Araştırmaları dergisinin şekil kuralları ile dipnot ve kaynakça sistemine riayet edilmelidir. Yayın Kurulu, teslim edilen makalelerle mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ilgilenecektir. Teslim edilen makalelerin durumu hakkında yazarlara e-posta yoluyla bilgi verilecektir. 

Yazım Kuralları için tıklayınız


Abone Sorumlusu
Hülya ÖNALP

Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sok. No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23-24 • Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

Yurtiçi Abone Ücreti: 108 TL
Yurtdışı Abone Ücreti: 30 Euro

Aşağıdaki banka/posta çeki hesap numaralarına ödeme yapabilirsiniz:
Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/ANKARA Şubesi 181/6296007
Posta Çeki Hesabı: Ankara/Çankaya/Merkez 5859221
IBAN No: TR960006200018100006296007

Sipariş Formu için tıklayınız


Avrasya İncelemeleri Merkezi 

Adres: Süleyman Nazif Sokak No: 12 Daire: 4 06550 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 438 50 23 • Faks: 0312 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Tutku Dilaver

tdilaver@avim.org.tr

Son Sayı

Ermeni Araştırmaları 69. sayı

Sayı : 69
Yıl : 2021
Fiyat : 45 TL