Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 72

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 72
Yıl : 2022
Fiyat : 45.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Değerli Okurlarımız,


Ermeni Araştırmaları dergisinin 72. sayısında bir başyazı, üç araştırma makalesi ve bir kitap incelemesi bulunmaktadır.

“Olaylar ve Yorumlar” başlıklı editoryal yazıda Alev Kılıç, Mayıs - Kasım 2022 tarihleri arasında Ermenistan’da meydana gelen iç gelişmeleri ve 2020 yılı 44 gün savaşı sonrası Azerbaycan ile barış anlaşması süreci ile Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin yarattığı dış dinamikleri değerlendirmektedir. Savaşın sona ermesinin ve Moskova’da Rusya’nın katılımıyla taraflarca imzalanan ateşkes anlaşmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen barış anlaşması imzalanamamıştır. Kılıç, bu süreçte Ermenistan’ın kendi lehine kazanımlar elde etmek için farklı çıkar gruplarıyla girdiği ilişkileri detaylı olarak incelemektedir.

72. sayımızda yer alan ilk araştırma makalesi Sinan Koçak’ın “Rusya’daki Ermeni Nüfusunun Tarihsel Geçmişi ve Ermenilerin Demografik Yapısı (1926-2010)” başlıklı çalışmasıdır. Koçak makalesinde Sovyet ve Rusya Federasyonu dönemlerinde yapılan nüfus sayımlarını kaynak alarak Rusya’da yaşayan Ermeni nüfusa dair demografik bir değerlendirme yapmaktadır. İkinci araştırma makalesi Oğuzhan Yanarışık tarafından kaleme alınan “İkinci Karabağ Savaşı’ndaki Türkiye-Azerbaycan İttifakının Rol Teorisi Çerçevesinde Analizi” başlıklı makaledir. Yanarışık makalesinde uluslararası ilişkilerde liderlerin ve karar alıcıların rolüne odaklanan ve söylem analizleri çerçevesinde değerlendirme yapan rol teorisini temel almaktadır. Bu teori çerçevesinde
Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin söylem analizlerini yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini incelemektedir.

Üçüncü makale Engin Öztürk’ün “İmparator Herakleios Döneminde Bizans’ın Doğu Politikası ve Armenia” başlıklı makalesidir. Öztürk bu çalışmasında literatürde pek çalışılmayan Bizans döneminde Ermeni-Bizans ilişkilerine odaklanmaktadır. 72. sayımızda bir adet kitap incelemesi bulunmaktadır. İlknur Dişlioğlu’nun incelediği kitap geçtiğimiz yıl AVİM’in yayınladığı ve Iver Torkian tarafından kaleme alınan mektuplardan oluşan “Japonya’dan Bir Mektup - Stratejik
Suskunluk: Ermenilerin Sessizliği” adlı kitaptır.

Keyifli okumalar dileriz.

İçindekiler
BAŞYAZI
(EDITORIAL)
 
(Facts and Comments)
Alev KILIÇ

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ
(RESEARCH ARTICLES)

İkinci Karabağ Savaşıʼndaki Türkiye-Azerbaycan İttifakının Rol Teorisi Çerçevesinde Analizi
(Analysis of Turkey-Azerbaijan Alliance in the Second Karabakh War Within the Framework of Role Theory)
Oğuzhan YANARIŞIK


Rusyaʼdaki Ermeni Nüfusunun Tarihsel Geçmişi ve Ermenilerin Demografik Yapısı (1926-2010)
(Historical Background of the Armenian Population in Russia and the Demographic Structure of Armenians (1926-2010))
Sinan KOÇAK

İmparator Herakleios Döneminde Bizansʼın Doğu Politikası ve Armenia
(Byzantine Eastern Policy and Armenia in the Period of Emperor Heraclius)
Engin ÖZTÜRK

KİTAP TAHLİLİ
(BOOK REVIEW)

Japonyaʼdan Bir Mektup Stratejik Suskunluk: Ermenilerin Sessizliği
(A letter From Japan, Strategically Mum: The Silence of Armenians)
İlknur DİŞLİOĞLU