Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 64

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 64
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Dergimizin 64’üncü sayısında 2 araştırma makalesi, bir adet başyazı ve bir adet kitap incelemesi yer almaktadır. Her sayıda yer aldığı üzere, başyazı olan “Olaylar ve Yorumlar” bölümünde Ermenistan’ın iç ve dış dinamikleri ile Türkiye-Ermenistan ilişkilerinden bahsedilmektedir. Bu çerçevede Eylül ve Aralık 2019 arası dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınmaktadır. Son dönemde Dönem içinde Paşinyan yönetiminin iç sıkıntıları artması, Ermenistan’ın politikalarını pek çok açıdan etkilemiştir. Dağlık Karabağ çatışmasındaki kararsız ve çelişkili söylemler ortaya atılmaya başlanmış, sorunun çözümüne Ermenistan’ın engel olduğu anlayışı pekişmeye başlamıştır. Paşinyan yönetimini bir yandan dışa açılma, dış ilişkileri başarı olarak gündeme taşıma ve diasporadan medet umma çabalarına yöneltmiş, diğer yandan bir Pan- Ermenizm misyonu geliştirme çabasına girişmiştir. Tüm bu gelişmeler, “Olaylar ve Yorumlar” başlıklı yazımızda detaylı olarak değerlendirilmektedir.

Melek Çolak’ın arşiv belgelerine dayanarak hazırladığı “Macar Turan Derneği, İmam Abdüllatif Efendi ve Ermeni Meselesine Dair Macarca Bir Broşür” başlıklı makalesinde, Macar Turancıları tarafından Anadolu’da emperyalizme karşı verilen bağımsızlık savaşının desteklemesi ve bu dönemde Macaristan’da bulunan İmam Abdullatif Efendi’nin faaliyetlerinden bahsedilmektedir. İmam Abdullatif Efendi’nin kendi adıyla kurduğu matbaadan çıkarttığı izonyitékok az Angol Rágalmak Cáfolatához” (İngiliz İftiralarının Yalanlanması Üzerine Kanıtlar) bir broşürle, Ermeni meselesine dair basın kampanyası yürütmüş, böylece Avrupa Kamuoyunda Ermeni meselesine dair izlenen tutumun haksız olduğunu anlatmaya çalışmıştır.

Şenay Atam ”Ermeni Ayrılıkçı Militanların Ermeni Halka Yönelik Saldırıları: Antepli Boyacıyan Ailesi Örneği” başlıklı makalesinde literatürde çokça işlenmeyen ancak daha fazla ön plana çıkartılması gereken, Ermeni ayrılıkçı militanlarının Osmanlı Ermeni milletine mensup diğer bireyler üzerinde uyguladıkları baskı ve yıldırma yöntemlerinden bahsetmektedir. Özellikle pek çok üyesi Osmanlı Devleti’nde memur olarak görev almış Antepli Boyacıyan Ailesi örneği üzerinden örneklendirme yapılarak, söz konusu durumun Osmanlı Devletini nasıl zorda kaldığından bahsetmektedir.

Son olarak bu sayımızda Berfin M. Ertekin’in,“Hepimize Bir Bayrak” adlı kitabının incelemesi yer almaktadır.

Tüm okurlarımıza iyi okumalar dileriz.

Editor

İçindekiler

BAŞYAZI 

Olaylar ve Yorumlar
(Facts and Comments)
Alev KILIÇ

ARAŞTIRMA MAKALELERİ
(RESEARCH ARTICLES)

Macar Turan Derneği, İmam Abdüllatif Efendi ve Ermeni Meselesine Dair Macarca Bir Broşür 
(Hungarian Turan Association, Imam Abdullatif Efendi and A Hungarian Pamphlet on the Armenian Issue)
Melek ÇOLAK

Ermeni Ayrılıkçı Militanların Ermeni Halka Yönelik Saldırıları: Antepli Boyacıyan Ailesi Örneği 
(The Attacts of Armenian Extremists Against Armenians: Example of Boyaciyan Family From Aintab)
Şenay ATAM
 

KİTAP TAHLİLİ
(BOOK REVIEW)
Hepimize Bir Bayrak
(A Flag for Us All)
Berfin Mahide ERTEKİN

Yazarlar

Alev KILIÇ

Melek ÇOLAK

Şenay ATAM

Berfin Mahide ERTEKİN