Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 65

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 65
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Dergimizin 65. sayısında 4 araştırma makalesi, 1 başyazı olmak üzere toplamda 5 makale bulunmaktadır. Her sayıda yer aldığı üzere, başyazı olan “Olaylar ve Yorumlar” bölümünde Ermenistan’ın iç ve dış dinamikleri ile Türkiye-Ermenistan ilişkilerinden bahsedilmektedir. Bu çerçevede Ocak ayı başından Nisan 2020’ya kadar olan dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınmaktadır. Paşinyan yönetimi gerçekleştiremediği vaatlerin ve karşılayamadığı beklentilerin sorumlusu olarak eski yönetim döneminin halen görevde bulunan bürokratlarını, özellikle yargı erkini ve anayasa mahkemesi üyelerini hedef almış, arzuladığı değişiklikleri yapabilmek üzere, gereken anayasa değişikliği için referanduma gitme kararı almıştır. Dağlık Karabağ çatışması muhalefetin istismarına müsait duyarlı bir sorun olmaya devam etmiştir. Bu gelişmeler “Olaylar ve Yorumlar” başlıklı yazıda detaylı olarak değerlendirilmektedir.

Şahin Doğan’ın arşiv araştırmalarına dayanarak hazırladığı “Armyanskiy Vestnik Dergisinin Işığında I. Dünya Savaşı Günlerinde Petrograd Ermeni Milli Kongresi” başlıklı makalesinde, Taşnaksütyun’un Ermeni siyasi hayatını kontrol etme arzusuyla kongreyi nasıl fırsat olarak kullandığını değerlendirmektedir.

Sadık Çalışkan ve Barış Yılmaz’ın “Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Basında Yer Alan Propaganda Posterleri Üzerinden Vladimir Lenin’in Kült Liderlik İnşası” başlıklı makalesi Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetin’de Lenin’in liderlik modelinin nasıl inşa edildiğini dönemin posterlerini inceleyerek değerlendirmektedir.

Deniz Akçay, “Dağlık Karabağ Uyuşmazlığında Self-Determinasyon Tezlerinin Göreceliği” başlıklı makalesinde BM tarafından selfdeterminasyon konusunda alınan farklı kararlar incelenerek, Dağlık Karabağ çatışmasında bu tezin uygulanabilirliği değerlendirilmektedir.

Son olarak Orhan Turan, “Van’da Bir İngiliz Konsolos Vekili: Bertram Dıckson’ın Taşnak Cemiyeti Üzerine Değerlendirmeleri” başlıklı makaleinde Van’da İngiliz Konsolos Yardımcısı ve Askerî Ataşe olarak görev yapmış olan Bertram Dickson tarafından Taşnak Cemiyeti’nin faaliyetlerine dair yazılan raporları incelemektedir.

Tüm okurlarımıza iyi okumalar dileriz.

Editör

İçindekiler

BAŞYAZI
(EDITORIAL)

Olaylar ve Yorumlar
(Facts and Comments)
Alev KILIÇ


ARAŞTIRMA MAKALELERİ
(RESEARCH ARTICLES)

Armyanskiy Vestnik Dergisinin Işığında I. Dünya Savaşı Günlerinde Petrograd Ermeni Milli Kongresi (23-27 Mayıs 1916)
(Armenian National Congress of Petrograd During the First World War in the Light of the Armyansky Vestnik Journal (23-27 May 1916))

Şahin DOĞAN

Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Basında Yer Alan Propaganda Posterleri Üzerinden Vladimir Lenin'in Kült Liderlik İnşası
(The Cult of Leadership Construction of Vladimir Lenin Through Propaganda Posters in Media in Armenia Soviet Socialist Republic)
Sadık ÇALIŞKAN - Barış YILMAZ

Dağlık Karabağ Uyuşmazlığında Self-Determinasyon Tezlerinin Göreceliği
(The Relativity of Self-Determination Conceptions Regarding Nagorno-Karabakh Conflict)
Deniz AKÇAY

Van’da Bir İngiliz Konsolos Vekili: Bertram Dickson’ın Taşnak Cemiyeti Üzerine Değerlendirmeleri
(A British Vice-Consul in Van: Bertram Dickson’s Assessments on the Dashnak Committee)
Orhan TURAN

Yazarlar

Alev KILIÇ

Şahin DOĞAN

Sadık ÇALIŞKAN - Barış YILMAZ

Deniz AKÇAY

Orhan TURAN