Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 69

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 69
Yıl : 2021
Fiyat : 45.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Ermeni Araştırmaları Dergisinin 69 sayısında; 1 başyazı, 6 araştırmamakalesi ve 1 kitap incelemesi yer almaktadır.

Her zaman olduğu gibi ilk sırada Alev Kılıç tarafından yazılan “Olaylar ve Yorumlar” başlıklı editoryal yazı yer almaktadır. Kılıç bu makalesinde Ermenistan’ın iç ve dış dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Mayıs-Ağustos 2021 ayları arasındaki gelişmeleri ele almaktadır. Karabağ savaşının ve Moskova ateşkes anlaşması ile tescil edilen yenilginin ardından çalkantılı bir dönem geçiren Ermenistan’da erken seçimler yapılmış ve seçim sonuçlarının ardından yeni bir siyasi konjonktür ortaya çıkmıştır. Başbakan Paşinyan’ın bir yandan Rusya, diğer yandan AB ve ABD ile kıvrak ve başarılı bir denge kurabilmesi kendisine seçimlerde zafer getirmiştir. Popülist bir lider olarak başarı elde eden Paşinyan’ın önünde yeni sınamalar bulunmaktadır. Kılıç, Ermenistan’da yaşanan söz konusu gelişmeleri etraflıca değerlendirmektedir.

69 sayının ilk araştırma makalesi Birsen Karaca’nın “Ermeni İddialarında Rızanın İnşası Sürecine Doğru” başlıklı makalesidir. Karaca, Ermeni kültür tarihine yön veren kırılma noktaları ışığında Ermeni iddialarının geçirdiği dönüşümüne dikkat çekmektedir. Söz konusu iddiaların tarihi bir gerçekmiş gibi kabul ettirilmeye çalışılması sürecini yani “rızanın inşa” sürecini ele
almaktadır.

Bu sayıdaki ikinci araştırma makalesi Celal Pekdoğan tarafından yazılan “Levant, Kilikya, Kemalistler Bağlamında Maraş Savunması” başlıklı makaledir. Makalede askeri Fransız kaynakları ile Osmanlı arşiv kaynaklarına dayanılarak Maraş’ı işgale gelen Fransız kuvvetlerine ve onlarla birlikte hareket eden ayrılıkçı Ermeni birliklerinin işgale yaptığı katkılara değinilmektedir.

Üçüncü araştırma makalesi Naseraddin Alizadeh’in “Rol Kuramı Açısından İran’ın I. Karabağ Savaşı’ndaki Dış Siyaseti” başlığıyla kaleme aldığı makaledir. İran’ın Karabağ sorunu hakkındaki siyasi tutumunu rol kuramı çerçevesinde değerlendiren Alizadeh, İran’ın Kafkas politikasına ve Türkiye ve Rusya’ya karşı algısına ışık tutmaktadır. I. Karabağ Savaşı döneminde Cumhurbaşkanlığı yapan Ali Ekber Rafsancani’nin anılarından yola çıkılarak yapılan bu değerlendirme, II. Karabağ savaşında İran’ın takındığı siyasi tutuma ve dış dünyaya dair algılarına da ışık tutmaktadır.

69 sayının dördüncü araştırma makalesi Mehmet Ali Gazi ve Mehmet Ozan Gülada’nın “Ermenistan’da Lenin’in Kült Liderlik Propagandası ve Müzik: “Lenin’e Bağlılık” Şarkısının Göstergebilimsel Analizi” başlığıyla yazdıkları makaledir. Gazi ve Gülada’nın bu çalışması Ermenistan’ın Sovyetler Birliği döneminde maruz kaldığı Sovyetleştirme politikasına ışık tutmaktadır.

69 sayıda yer alan beşinci makale Abdullah Tok ve Mehmet Ali Budak’ın “Amerikan Basınında Urfa’da Ermeni Olayları (1915-1918)” başlıklı
çalışmasıdır. Tok ve Budak ABD’de 1915-1918 yılında çıkan ve hatrı sayılır okuyucu kitlesine sahip olan gazetelerde Anadolu’da yaşanan olayların nasıl tek taraflı olarak anlatıldığına işaret eden bir çalışma yapmışlardır.

69 sayıdaki son araştırma makalesi Meryem Günaydın tarafından yazılan “Ermenilerin Gizlice Memalik-i Şahane’ye Duhulü Meselesi,” başlıklı makaledir. Günaydın tamamen Osmanlı arşivlerine dayanan bir çalışma yürüterek, Osmanlı topraklarından başka ülkelere giden Ermeni komitacı ve etnik ayrılıkçıların daha sonra gizlice Osmanlı topraklarına dönüşünü dönemin kayıtlarına dayanarak değerlendirmektedir.

Son olarak derginin bu sayısında Şevval Beste Gökçelik’in bir kitap incelemesi yer almaktadır. Gökçelik, Nejla Günay’ın kaleme aldığı ve 2021 yılının başlarında yayınlanan “Maraş’ta Ermeniler ve Zeytun İsyanları” adlı kitabı değerlendirmektedir.

Okurlarımıza keyifli okumalar dileriz.

İçindekiler


İÇİNDEKİLER
(CONTENTS)

BAŞYAZI (EDITORIAL)

Olaylar ve Yorumlar .........................................................................................................................11
(Facts and Comments)
Alev KILIÇ


ARAŞTIRMA MAKALELERİ (RESEARCH ARTICLES)

Ermeni İddialarında Rızanın İnşası Sürecine Doğru .........................................................49
(Towards the Process of Manufacturing Consent in Armenian Allegations)
Birsen KARACA

Levant, Kilikya, Kemalistler Bağlamında Maraş Savunması..........................................71
(The Defense of Marash in the Context of Levant, Cilicia, Kemalists)
Celal PEKDOĞAN

Rol Kuramı Açısından İranʼın I. Karabağ Savaşıʼndaki Dış Siyaseti .............................103
(Iranʼs Foreign Policy in the First Karabakh War from the Perspective of Role Theory)
Naseraddin ALIZADEH

Ermenistanʼda Leninʼin Kült Liderlik Propagandası ve Müzik: “Lenin'e Bağlılık” Şarkısının Göstergebilimsel Analizi ....................................................141
(Lenin's Cult Leadership Propaganda and Music in Armenia: A Semiotic Analysis of the Song of "Dedication to Lenin")
Mehmet Ali GAZİ - Mehmet Ozan GÜLADA

Amerikan Basınında Urfaʼda Ermeni Olayları (1915-1918) .........................................163
(Reflections in the US Press of Events of Armenians in Urfa (1915-1918))
Abdullah TOK - Muhammed Ali BUDAK

Ermenilerin Gizlice Memalik-i Şahane'ye Duhulü Meselesi.........................................187
(The Issue of Armenians Secretly Entrance to the Ottoman Lands)
Meryem GÜNAYDIN

KİTAP TAHLİLİ (BOOK REVIEW)

Maraşʼta Ermeniler ve Zeytun İsyanlarına Dair ................................................................................219
(About Armenians in Maras and the Zeytun Rebellions)
Şevval Beste GÖKÇELİK