Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 58

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 58
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Dergimizin bu 58. sayısında altı makale ve iki kitap tahlili bulunmaktadır.

Her sayıda olduğu gibi ilk yazımız Olaylar ve Yorumlar olup Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın Tüm Ermeniler Ermenistan-Diaspora Altıncı Konferansı ve daha sonra BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalar, Ermenistan’ın 1915 olaylarına dair iddialarının tanınması yönünde yeni strateji arayışı, Ermenistan-diaspora ilişkilerinde yaşanan gelişmeler, Antelyas başpatrikliğinin Türkiye’den talepleri ve bu talepleri AİHM’ye taşıması sonrasındaki gelişmeler, Almanya’nın Ermeni iddialarına verdiği destek çerçevesinde yakın zamanda düzenlenen WATS toplantısı ve Namibya hükümeti ile Herero ve Nama kabilelerinin Almanya’ya yönelik soykırımı tanıma ve tazminat talepleri incelenmektedir.

Çatışma Sürekliliği ve Çözülemeyen/ İnatçı Çatışma Kavramı Çerçevesinde 1915 Olayları, Yeni Sorunlar ve Uzlaşma başlıklı çalışmasında Ebru Çoban Öztürk, Türk ve Ermeni toplumları arasındaki ilişkilerin olumlu seyri için sadece bilinen sorunlara değil, çözülemeyen/inatçı çatışma türündeki çatışmaların sosyopsikolojik altyapısına da odaklanmak ve çözümler üretmek gerektiğini öne sürmektedir.

Parlamento Kararlarının Alındığı Dönemde İngiliz Basını (1982-2007) başlıklı çalışmasında Yıldız Deveci Bozkuş, BYEGM arşivinde 1982-2007 yıllarına dair İngiliz basınında Ermeni sorununa dair haberleri incelemekte, konuyla ilgili yer alan haberlerin hangi dönemlerde artış ve azalma gösterdiği, mevzubahis dalgalanmanın ortaya çıkmasında etkili olan gelişmeler ve bu haberlerin içeriklerine dair değerlendirmeler yapmaktadır.

Ermeni Basını Ve Osmanlı Bankası Baskını (1896): Ceride-İ Şarkiye Ve İravunk Gazeteleri Arasındaki “Vazife-İ Sadakat” Ve “Vazife-İ İhanet” Tartışması başlıklı çalışmasında Hülya Eraslan 1896 yılında İstanbul’da Taşnak Ermeni Komitesi’nin gerçekleştirdiği Osmanlı Bankası baskını sırasında ve sonrasında yaşanan olayların, Ermeni basınının liberal kanadını temsil eden Ceride-i Şarkiye ile ihtilalci yayın organı İravunk’da ele alınış biçimini incelemektedir. Eraslan, çalışmasında Ceride-i Şarkiye gazetesinin olaylar karşısında önce suskun, sonra Ermenilere sükûnet tavsiye eden ve Osmanlı yönetimine sadakatten yana bir politika izlediğini, İravunk gazetesinin ise Osmanlı hükümetini suçlayan bir yayın politikası izlediği tespitinde bulunmaktadır.

Doğanay Eryılmaz, Birinci Dünya Savaşı Anılarında Ermeni Çeteleri başlıklı çalışmasında Ermeni edebiyatında Birinci Dünya Savaşı’na dair anı kitaplarında Ermeni çete faaliyetlerinin nasıl işlendiğini incelemektedir. Eryılmaz, incelenen eserlerde Türk imgesinin yanı sıra, Ermeni çetelerinin ve terör olaylarının olumlu gösterildiğini, bu durumun, Ermeni edebiyatında Birinci Dünya Savaşı anlatılarının güdümlü edebiyat ürünleri olduğu ve propaganda amaçlı üretildiği görüşünü desteklediğini göstermektedir.

Bu sayımızda iki kitap tahlili de bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Mehmet Mert Çam tarafından hazırlanan, Yervant Odyan’ın Yoldaş Pançuni: Yoldaş Pançuni’den Sosyalist Mektuplar başlıklı kitabının incelemesidir. İkinci tahlil ise Tutku Dilaver tarafından hazırlanan, Yıldız Deveci Bozkuş ve Eda Bekçi Arı’nın Güney Kafkasya Kökenli Öğrencilerin Türkiye’ye Gelmeden Önceki Ve Geldikten Sonraki Türkiye Algılarının Değişimi başlıklı kitabın incelemesidir.

İyi okumalar dileği ve saygılarımızla,

Editör

İçindekiler

İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Sayfa

Yazarlar ........................................................................................................................................................5

(Contributors)

Editörün Notu........................................................................................................................................9

(Editorial Note)

MAKALELER.......................................................................................................................................11

(ARTICLES)

Olaylar ve Yorumlar........................................................................................................................11

(Facts and Comments)

Ömer E. LÜTEM

Çatışma Sürekliliği ve Çözülemeyen/ İnatçı Çatışma Kavramı Çerçevesinde 1915 Olayları, Yeni Sorunlar ve Uzlaşma......................................................................................................................................27

(1915 Events, New Issues and Reconciliation within the Framework of Persistence of Conflict and the Concept of Intractable Conflict)

Doç. Dr. Ebru ÇOBAN ÖZTÜRK

Parlamento Kararlarının Alındığı Dönemde İngiliz Basını (1982-2007) ..................51

(British Press During Parliamentary Decisions on the Armenian Issue (1982-2007))

Doç. Dr. Yıldız DEVECİ BOZKUŞ

Ermeni Basını ve Osmanlı Bankası Baskını (1896): Ceride-i Şarkiye ve İravunk Gazeteleri Arasındaki

“Vazife-i Sadakat” ve “Vazife-i İhanet” Tartışması...........................................................115

(Armenian Press and Ottoman Bank Raid (1896): Discussion on "Duty Of Loyalty" and "Duty of Betrayal" Between Ceride-i Şarkiye and Iravunk Newspapers)

Hülya ERASLAN

Birinci Dünya Savaşı Anılarında Ermeni Çeteleri...........................................................141

(Armenian Gangs in World War I Memoirs)

Arş. Gör. Dr. Doğanay ERYILMAZ

KİTAP TAHLİLLERİ ...........................................................................................................................159

(BOOK REVIEWS)

Yoldaş Pançuni: Yoldaş Pançuniʼden Sosyalist Mektuplar.........................................159

(Comrade Panchoonia (Enger Panchoonie): Socialist Letters from Comrade Panchoonia)

Mehmet Mert ÇAM

Güney Kafkasya Kökenli Öğrencilerin Türkiyeʼye Gelmeden Önceki ve Geldikten Sonraki Türkiye Algılarının Değişimi ...............................................................171

(The Perception of Southern Caucasian Students on Turkey Before and After Their Arrival in Turkey)

Tutku DİLAVER

YAZIM KURALLARI ..........................................................................................................................177

(STYLE SHEET)

Yazarlar