Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 66

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 66
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Dergimizin 66. sayısında 3 araştırma makalesi, 1 başyazı olmak üzere toplamda 4 makale ile 1 kitap incelemesi yer almaktadır. Her sayıda olduğu üzere, başyazı olan “Olaylar ve Yorumlar” bölümünde Ermenistan’ın iç ve dış dinamikleri ile Türkiye-Ermenistan ilişkilerinden bahsedilmektedir. Bu çerçevede Nisan ayı sonundan Ağustos 2020’ye kadar olan dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınmaktadır. Temmuz ayında Azerbaycan ve Ermenistan arasında meydana gelen çatışmalar, Ermenistan’ın saldırganlığını
bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye’nin özellikle yakından takip ettiği bu gelişmeler “Olaylar ve Yorumlar” başlıklı yazıda detaylı olarak değerlendirilmektedir.

66. sayıda yer alan ilk araştırma makalesi Caner Çakı ve Mehmet Ozan Gülada’nın yazdığı “Komünist İdeoloji Altında Ermeni Kadınların Propaganda Posterlerindeki Temsili” başlıklı makaledir. Çakı ve Gülada bu makalelerinde komünist ideoloji altında yaşayan Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetindeki propaganda posterlerini incelemişlerdir. Göstergebilim çerçevesinde incelenen posterler üzerinden Ermeni kadınlarının toplumdaki rollerinin gelişimine dair değerlendirmeler yapılmıştır.

İkinci makale, Taner Aslan’ın yazığı “Hamid Paşa’nın Van Valiliği Sırasında  Ermeni Meselesi (1883-1887)” başlıklı makaledir. Aslan, Ermeni milliyetçileri ve misyonerler tarafından oldukça önemli kabul edilen Van’a Vali olarak atanan Hamid Paşa’nın uyguladığı politikaları incelemiştir. Bu kapsamda Hamid Paşa tarafından Babıali’ye gönderilen raporlar ve alınan
tedbirler değerlendirilmiştir.

Bu sayıdaki üçüncü araştırma makalesi Yıldırım Okatan ve Kemal Saylan tarafından yazılan “Vehib Paşa’nın Ermeni Mezalimi İle İlgili Rus Mevkidaşlarına Yazdığı Telgraflara Dair” başlıklı makaledir. Okatan ve Saylan’ın bu çalışmaları, 14-16 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulmuş konferans bildirisinin düzenlenmiş halidir. Okatan ve Saylan, Gürcistan Devlet Arşivinde yer alan bir belge ışığında Osmanlı ve Rus komutanlar arasındaki telgrafları değerlendirmişlerdir. Bu telgraflarda Ermeni komitacıların faaliyetleriyle ilgili karşılıklı yazışmaların olması ve Osmanlı kaynakları dışında bir kaynaktan Ermeni milliyetçilerinin Anadolu gerçekleştirdiği eylemleri gözler önüne sermesi açısından önemli bir arşiv çalışmasıdır.

Son olarak 66. Sayıda Ali Asker tarafından yapılmış bir kitap incelemesi bulunmaktadır. Ramile Dadaşova’nın “Ermenistan – Azerbaycan, Dağlık Karabağ Sorunu: Tarihi, Siyasi ve Hukuki Değerlendirme” başlıklı kitabının değerlendirmesini yapan Ali Asker, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili kapsamlı bir yayının literatüre kazandırıldığından bahsetmektedir.

Tüm okurlarımıza iyi okumalar dileriz.

İçindekiler

BAŞYAZI (EDITORIAL)
Olaylar ve Yorumlar
(Facts and Comments)

Alev KILIÇ


ARAŞTIRMA MAKALELERİ (RESEARCH ARTICLES)

Komünist İdeoloji Altında Ermeni Kadınların Propaganda Posterlerindeki Temsili
(The Representation of the Armenian Women in Propaganda Posters Under Communist Ideology)

Caner ÇAKI - Mehmet Ozan GÜLADA

Hamid Paşaʼnın Van Valiliği Sırasında Ermeni Meselesi (1883-1887)
(The Armenian Question During Hamid Pasha's Governorship of Van (1883-1887))

Taner ASLAN

Vehib Paşaʼnın Ermeni Mezalimi İle İlgili Rus Mevkidaşlarına Yazdığı Telgraflara Dair.
(About Vehip Pashaʼs Telegrams to His Russian Counterparts on the Armenian Atrocities)

Yıldırım OKATAN - Kemal SAYLAN

 

KİTAP TAHLİLİ (BOOK REVIEW)

Ermenistan – Azerbaycan, Dağlık Karabağ Sorunu: Tarihi, Siyasi ve Hukuki Değerlendirme Başlıklı Kitabın Tahlili
(Review of the book titled Armenia - Azerbaijan, Nagorno Karabakh Problem:
Historical, Political and Legal Assesment
)

Ali ASKER

Yazarlar

Alev KILIÇ

Caner ÇAKI

Mehmet Ozan GÜLADA

Taner ASLAN

Yıldırım OKATAN

Kemal SAYLAN