Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 57

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 57
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Dergimizin bu 57. sayısında beş makale ve iki rapor bulunmaktadır.

Her sayıda olduğu gibi ilk yazımız Olaylar ve Yorumlar olup Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Nisan, Mayıs ve Haziran 2017 aylarındaki gelişmeler ele alınmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Ermenilerine mesajı ile 24 Nisan 2017 tarihinin Türkiye ve Ermenistan’da anılması ve Ermeni Sorunu konusunda ABD, Fransa ve diğer bazı ülkelerdeki gelişmekler anlatılmaktadır.

Ermeni Patriği Arsevik Nerses II. Varjabedyan’ın Fransız Büyükelçisine Sunduğu Rapor başlıklı çalışmasında Taner Aslan, Ermeni Patriği Arsevik Nerses II. Varjabedyan’ın 6 Temmuz 1880 tarihinde Fransız Büyükelçisine gönderdiği, Berlin Antlaşması’nın 61. Maddesine vurgu yaparak, anlaşmada öngörülen reformların uygulanması hususunda desteğini istediği ve Avrupa kamuoyunu yanıltıcı nüfus istatistiklerine de yer verdiği raporu incelemektedir.

Rus akademisten Dr. Oleg Kuznetsov 1988-1994 Dağlık Karabağ Savaşı – İnsanlık Tarihinin İlk Terörist Savaşı başlıklı makalesinde Ermeni ayrılıkçıların Dağlık Karabağ Savaşı sırasında işlediği insanlığa karşı suçlar ile terörist eylemleri hukuki normlara da göre değerlendirerek incelemektedir.

İspanyol Diplomatik Raporlarında Ermeni Sorunu Algısı (1914-1922) başlıklı çalışmasında Yasemin Türkkan Tunalı, İspanyol diplomatik arşivlerinden elde ettiği bilgiler ışığında, Ermeni meselesi ile doğrudan doğruya ilgisi ya da o dönemde bir çıkarı bulunmadığı görülen bir devlet olarak İspanya’nın diplomatik temsilcileri tarafından meselenin nasıl algılandığını ortaya koymaktadır

Hasan Demirci Ermenistan Harekâtı Sırasında Arpaçay’ın Batısında Ermeni Mezâlimi Ve Tahribâtı (1920) başlıklı makalesinde 1920 yılında Türk ordusunun Kazım Karabekir Paşa’nın kumandasında Ermenilere karşı harekâtı sırasında, geri çekilen Ermenilerin, Arpaçay Nehri’nin batısındaki köylerde gerçekleştirdiği mezâlim ve tahribâtı incelemektedir.

Ermeni meselesinin siyasi hedeflerinin hukuki alana taşınmaya çalışıldığı bu dönemde, hukuk alanındaki çalışmaların giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu sayımızda Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Meselesi konulu bir özel dosyada iki rapor yer almaktadır. Birinci rapor Deniz Akçay’ın hazırladığı Ermeni Vakıflarına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kararları başlıklı çalışma, ikincisi Pulat Tacar’ın hazırladığı Ermeni Soykırımını Tanıma Ve Hasar Tazmin Taleplerinin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar konulu çalışmadır.

İyi okumalar dileği ve saygılarımızla,

Editör 

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(CONTENTS)

Sayfa

Yazarlar ........................................................................................................................................................5

(Contributors)

Editörün Notu..........................................................................................................................................9

(Editorial Note)

MAKALELER...........................................................................................................................................11

(ARTICLES)

Olaylar ve Yorumlar........................................................................................................................11

(Facts and Comments)

Ömer E. LÜTEM

Ermeni Patriği Arsevik Nerses II. Varjabedyanʼın Fransız Büyükelçisine Sunduğu Rapor.....................59

(Report Submitted to the French Ambassador by the Armenian Patriarch Arsevik Nerses II. Varjabedyan)

Doç. Dr. Taner ASLAN

1988-1994 Dağlık Karabağ Savaşı – İnsanlık Tarihinin İlk Terörist Savaşı ........................................101

(Nagorno-Karabakh War 1988-1994 – First Terrorist War in History)

Dr. Oleg Y. KUZNETSOV

İspanyol Diplomatik Raporlarında Ermeni Sorunu Algısı (1914-1922) ...........................................133

(The Perception of Armenian Question in the Spanish Diplomatic Reports (1914-1922))

Dr. Yasemin TÜRKKAN TUNALI

Ermenistan Harekâtı Sırasında Arpaçayʼın Batısında Ermeni Mezâlimi ve Tahribâtı (1920).............167

(Armenian Atrocities and Destructions in the West of Arpaçay During Armenia Attack of Turkish Army (1920))

Hasan DEMİRCİ

ÖZEL DOSYA: ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ERMENİ MESELESİ ............................................203

Ermeni Vakıflarına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiʼnin Kararları......................................205

Dr. Deniz AKÇAY

Ermeni Soykırımını Tanıma ve Hasar Tazmin Taleplerinin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar…..219

Pulat TACAR

YAZIM KURALLARI ..........................................................................................................................241

(STYLE SHEET)

Yazarlar