KARADAĞ SEÇİMLERİ AZINLIKLARIN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ
Blog No : 2012 / 26
21.10.2012
4 dk okuma

14 Ekim Pazar günü Karadağ halkı meclis seçimleri için sandık başına gitti. Sosyalistlerin Demokratik Partisi’nin (DPS) başını çektiği Avrupa Karadağ’ı isimli koalisyon oyların yüzde 46’sını alarak birinci oldu. Muhalefetteki Demokratik Cephe (DF), Sosyalist Halk Partisi (SNP) ve Pozitif Karadağ ise toplamda oyarın yüzde 43,3’ünü aldı. İktidar ile muhalefet partilerinin oy oranları birbirine yakın görünse de, Avrupa Karadağ’ı koalisyonunun azınlık partilerin desteğiyle iktidar olmasına kesin gözle bakılıyor. DPS ve lideri olan Milo Cukonaviç, adeta Karadağ siyasetinin efsane isimlerine dönüştü. Aralık 1990’da Karadağ’da gerçekleştirilen ilk çok partili seçimlerde zafer elde eden DPS, tek başına veya koalisyonlar halinde günümüze kadar hep Karadağ’ın yöneticisi oldu. İlk başlarda Sırbistan’daki Slobodan Miloşeviç yönetimine yakın duran bu parti, 1997 yılında bölünme pahasına Belgrad’ın sadık uydusu olmaktan tamamen çıktı. Son 15 yıllık tarihi değerlendirildiğinde, DPS’nin önemli başarılara imza attığı görülüyor. Başarıların en önemlisi kuşkusuz Karadağ’ın 2006 yılında bağımsızlığına kavuşturulmasıydı. Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin başlatılmasının onaylanmış olması da bu partinin başarılarından biridir. Son yapılan seçimlerde ise, değişik yolsuzluk suçlamalarına ve ekonomik durgunluğa rağmen, DPS iki koalisyon ortağıyla birlikte yine hükümette olmayı garantilemiş gözüküyor. DPS’nin başarısını kolaylaştıran bazı temel faktörden söz etmek mümkündür. Her şeyden önce Karadağ meclisindeki muhalefet partilerini halkın önemli bir kısmı, Sırbistan’ın çıkarlarını savunan partiler olarak algılıyor. Bu nedenle, ismi Karadağ’ın bağımsızlığıyla özdeşleşen DPS, ülkeleriyle ilgili hassasiyeti bulunan seçmenlerce hep destekleniyor. DPS’nin yaklaşık 23 yıldır süren başarısının arkasında, lideri Milo Cukanoviç’in de katkısı oldukça büyüktür. Karizmatik bir kişiliğe sahip olan Cukanoviç baştan beri piyasa ekonomisini ve Batı demokrasisini benimseyen, Karadağ’ı dünya çapında daha saygın bir yere oturtmaya çalışan bir liderdi. İzlediği politikalarla ve söylemleriyle ise her zaman halkın gönlünü kazanmayı bilirdi. Siyasi kariyerinin kritik anlarında ise Cukanoviç hep Karadağ’daki Boşnak, Arnavut ve Hırvat azınlıkların desteğini aldı. Oysa azınlıklar Karadağ siyasi sahnesine kilit rol oynayabilmektedir. Aslına bakılırsa Cukanoviç defalarca azınlıkların oyları sayesinde iktidar oldu. Dahası azınlıkların 21 Mayıs 2006’da gerçekleştirilen bağımsızlık halkoylamasına verdiği destek sayesinde Cukanoviç Karadağ’ı bağımsız devlete dönüştürebildi. Aralık 2011’de gerçekleşen nüfus sayımına göre, Karadağ’ın en büyük azınlığı, nüfusun 12’sini oluşturan Boşnaklardır. Ülke nüfusun yüzde 5’ini ise Arnavutlar oluşturuyor. Bunun dışında Karadağ’da, sayıları göreceli daha az olan 10’u aşkın diğer azınlık grupları da bulunuyor. 11 Ekim seçim sonuçlarına göre, Karadağ meclisinde azınlıklar içinden Boşnak Partisi’nin (BS) 3 milletvekili, Hırvat Vatandaşlar İnisiyatifi’nin (HGI) 1, ayrıca Arnavutlara ait Forca ve Arnavut Koalisyonu’nun da birer milletvekili olacak. Cukanoviç ise partisini iktidara taşımak için azınlık milletvekillerinin desteğine hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştı. Karadağ Meclisi 81 kişiden oluşuyor. Cukanoviç’in başını çektiği Avrupa Karadağ’ı koalisyonu ise 39 sandalye kazanmış bulunuyor. Bu yüzden yeni hükümetin kurulması ancak azınlık partilerin desteğiyle mümkün olabilecek. 3 milletvekili çıkartmayı başaran Boşnak Partisi ise önem itibariyle ön planda duruyor. Bir önceki hükümette Cukanoviç’in yanında olmuş ise de, bu sefer Boşnak Partisi siyasi pazarlığını daha sıkı bir şekilde yapmaya hazırlanıyor. Nitekim Boşnak Partisi temsilcilerinden Sulo Mustafiç, Avrupa Karadağ’ı koalisyonunu desteklemek için devlet kurumlarında Boşnakların daha çok istihdam edilmesini, Boşnakların yaşadığı bölgelere daha çok yatırımın yapılmasını, ayrıca yurtdışındaki Boşnaklar ve Türkiye ile iyi ilişkilerin geliştirilmesini şart koşacaklarını duyurdu. Aslına bakılırsa Mustafiç’in açıklaması, Boşnaklarda Karadağ yetkililerine karşı bir memnuniyetsizliğe işaret ediyor. Sadece Boşnaklar değil, Arnavutlar da özellikle ekonomik konularda ihmal edildiklerinden şikâyetçiler. Büyük ihtimale bu sefer de azınlık partileri Cukanoviç’in yanında duracak. Ancak Karadağ iktidarı azınlıklara biriken borcunu asla unutmamalıdır.


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.