Şeyma Nazlı GÜRBÜZ 25.11.2020

  Daily Sabah (23 November 2020) Şeyma Nazlı GÜRBÜZ   Over the past few weeks, with the liberation of Nagorno-Karabakh from 30 long years of Armenian occupation, the feud between Baku and Yerevan entered a new, more constructive stage, signaling a fresh start for the region. Turkish and Russian troops have been deployed to the region to keep peace and security in the region. The deployment has provided a new space for Turkey and Russia to test their cooperation following their joint experience in Syria. According to experts, both Ankara and Moscow are well aware of each others' aims and security interests, enabling them ...

  Tugay ULUÇEVİK 19.11.2020

  Tugay ULUÇEVİK*   Giriş “Atatürk dönemi” 19 Mayıs 1919’dan 10 Kasım 1938’e kadar uzanan 19 yılı kapsamaktadır. O’na Atatürk soyadı TBMM tarafından 24 Kasım 1934 tarihinde verildi. İstiklâl Savaşımızı ve ilk 11 yılında da Devletimizi “Gazi Mustafa Kemâl” olarak yönetmişse de, ben sunumumda, başlangıçtan itibaren Büyük Önderimizin ismini Atatürk olarak zikredeceğim. Çünkü, ben O’nun Milletimiz için Atatürk olarak dünyaya geldiğine inanmaktayım. Takdimimde, Atatürk döneminde uygulanan dış politika konusunu üç ayrı devrede işlemeyi plânladım. Birinci devre, Millî Mücadele dönemi. İkincisi, Lozan Konferansı dönemi. Üçüncüsü de Türkiye Cumhuriyeti dönemi. Millî Mücadelemiz, sadece askerî alanda, askerî cephede belirli düşmanlara karşı cereyan etmiş değildir. Mücadelemizin amacı ve nihai hedefi hakkında o yıllarda içte ve dışta başlayan yanıltıcı, baltalayıcı propaganda karşısında milletlerarası topluma gerçeklerin anlatılması; mücadelemize siyasî ...

   
  Alev KILIÇ 05.11.2020

  Diplomatic Observer (November 2020, Issue 153) Alev KILIÇ   In the article titled “One Hundred Years of Relations between Turkey and Armenia” published in the April 2020 issue of “Diplomatic Observer”, I looked into the hundred years of relations between the two states that started with the Gyumri Treaty that was signed on 3 December 1920. My conclusion indicated that these relations unfortunately were far from the point of reconciliation and normalization. With the developments of the past six months, the relations between the two states have deteriorated to an unprecedented extent, way beyond my pessimistic predictions. On 27 September, the fighting that ...

  Alev KILIÇ 05.11.2020

  Diplomatik Gözlem (Kasım 2020, 106. Sayı) Alev KILIÇ   “Diplomatik Gözlem” dergisinin Nisan 2020 sayısında, “Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yüz yılı” başlıklı yazımda; 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Anlaşması ile başlayan devletten devlete ilişkilerin yüz yılını ele almış, günümüzde maalesef bu ilişkilerin uzlaşma ve normalleşme çizgisinden uzak olduğunu kaydetmiştim. Geçtiğimiz altı ayda iki ülke arasındaki ilişkiler alışılmamış ve tırmanan bir gelişme göstermiş, karamsar öngörülerin de ötesinde bir koyuluk kazanmıştır. 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmalar[1] Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaşa dönüşmüştür. Türkiye’nin Azerbaycan’a işgal altındaki topraklarını kurtarma konusunda tam destek vermesi Türkiye’yi de Ermenistan’ın hedef tahtasına oturtmuş, hatta savaşın Azerbaycan’a karşı değil Türkiye’ye karşı olduğu ...

   
  Yıldız DEVECİ BOZKUŞ 19.10.2020

  İRAM  (14 Ekim 2020) Doç. Dr. Yıldız DEVECİ BOZKUŞ   1813 Gülistan, 1828 Türkmençay ve 1829 Edirne antlaşmalarıyla Rusların eline geçen Dağlık Karabağ, Rusların etnik politikaları neticesinde demografik bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamıştır. Temelleri 16. yüzyıla dayanan Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmanın uzun ve karmaşık bir tarihî geçmişi vardır. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetilen Dağlık Karabağ, dönemsel olarak bölgede yükselen güçlerle doğru orantılı olarak Osmanlı, Pers, Rus gibi güçlü imparatorlukların büyük mücadelelerine sahne olmuştur. 1813 Gülistan, 1828 Türkmençay ve 1829 Edirne antlaşmalarıyla Rusların eline geçen bu bölge, Rusların etnik politikaları neticesinde demografik bir değişim ve dönüşüm süreci yaşayarak günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde ise ...

  Pat WALSH 16.10.2020

  DrPatWalsh.com (10 October 2020) Dr. Pat WALSH*   On Friday night it was announced, after 12 hours of meetings in Moscow, that “a humanitarian ceasefire” has been agreed to between Armenia and Azerbaijani in Karabakh. After the Saturday 12.00 start of the ceasefire, as the Azerbaijani forces stood down, it appears there were further Armenian artillery barrages and attacks, perhaps aimed at recovering lost ground. These were successfully repulsed and the ceasefire appears to be fragile at the time of writing. Up to the cessation of the hostilities the Azerbaijani army had made a steady advance in liberating parts of its country occupied by ...

   
  Mehmet PERİNÇEK 14.10.2020

  Quixote Globe (6 October 2020) Dr. Mehmet PERİNÇEK   The solution of the Karabakh problem in the South Caucasus and the establishment of stability and peace in the region pass through a holistic strategy. The recent aggressive attitude of Armenia towards Azerbaijan and the conflicts that followed show this clearly once again. The occupation of Nagorno-Karabakh and 7 regions gives Yerevan the courage to resort to all sorts of arrangements.   The Minsk Group:  A Dead End Is there any chance for the Minsk Group, which holds the responsibility to solve this problem, to accomplish this seemingly impossible task? Previous years have made it clear that ...

  Hasan Sevilir AŞAN 12.10.2020

  Hasan Sevilir AŞAN* (12 Ekim 2020)   Güney Sudan, eski çağlarda Sudan’ın bir parçası olarak kabile ve krallık yönetimleri altındaydı. 19’uncu Yüzyıldan itibaren önce Osmanlı-Mısır, daha sonra da İngiliz idaresine girmiştir. Bir dönem Mehmet Emin Paşa’nın da yönettiği Ekvatorya Beyliği, Osmanlı İmparatorluğunun en güneydeki topraklarıdır. Sudan, İngilizlere karşı verilen kanlı mücadele sonucunda 1956’da bağımsızlığını kazanmıştır. İngilizlerin Sudan’dan çekilirken kendilerine özerklik sözü verdiğini öne süren Güneyliler, Sudan içinde 60 yıl süren yıpratıcı bir mücadeleden sonra 2005 yılında özerklik statüsünü kazanmış ve 2011 yılında referandumla bağımsızlığını ilan etmiştir. Güney Sudan bağımsızlığını kazanan 54’üncü Afrika ülkesi olup, Birleşmiş Milletlerin en yeni (193’üncü) üyesidir. Sudan’ın bölünme süreci sırasında alenen ...

   
  Selim YENEL 07.10.2020

  Global Relations Forum (GRF) (2 October 2020) Selim YENEL*   The European Council met on October 1, 2020 and took some half-hearted decisions on Turkey. It has never been easy to deal with Turkey and it was no exception this time as well. It was no surprise that it went into the early hours of the next day. There were the countries who wanted strong measures against Turkey, such Greek Cyprus, Greece, France and Austria. There were others that wanted to have an even-handed approach, such as Germany who happens to be holding the office of the Presidency. The result is as always ...

  ERALP YARAR 07.10.2020

  Daily Sabah (2 October 2020) Preperation and questions by Eralp YARAR Answers by Maxime GAUIN** and Mehmet Oğuzhan TULUN***   Yerevan’s aggressive stance is the main reason behind the recent clashes between Armenia and Azerbaijan over the occupied Nagorno-Karabakh region, experts say, as they also state that the inefficiency of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Minsk Group to find a solution to the conflict has further escalated tensions. The rival Caucasus nations have been locked in a bitter stalemate over the Nagorno-Karabakh region since the collapse of the Soviet Union. The fiercest clashes between Armenian and Azerbaijani forces in years over ...

   
  Pat WALSH 05.10.2020

  Facebook profile of Dr. Pat WALSH* (22 September 2020)   Illegal settlements of Lebanese and Syrian Armenians are taking place in the occupied territory of Azerbaijan, in Nagorno-Karabakh, in Zangilan, in Qubadli, in Lachin, in Kelbajar, in five villages in Agdam and in one village in Fizuli. These illegal settlements are replacing the displaced Azerbaijanis who were ethnically cleansed by Armenian terror squads. Many of these Azerbaijanis have died without an opportunity to be reunited with their homes; or in the mountains of Karabakh, choosing to be frozen than being killed or tortured by the Armenian terrorists. I request you to become the ...

  Teoman Ertuğrul TULUN 24.09.2020

  Hürriyet Daily News (21 Eylül 2020) Teoman Ertuğrul TULUN*   Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sebebiyle gerilen ortamda, Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunları çözüm amacıyla Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) sunmak konusunda hukukçular ve bilim insanları tarafından çok sayıda mantıklı fikirler ve öneriler gündeme getirilmiştir. Bu öneriler çerçevesinde, Yunanistan’ın UAD’nın yargı yetkisi alanına dair tutumu ve çekincelerini kısaca hatırlatmakta fayda vardır. UAD’nın Statüsü’ne göre, Mahkeme’nin, uluslararası uyuşmazlıklar üzerinde zorunlu yargı yetkisi yoktur. Devletler, taraf oldukları uyuşmazlıkları UAD’nın ele alıp almaması konusunda karar vermekte serbesttirler. Statü’ye göre, buna taraf olanlar, “herhangi bir zamanda, aynı yükümlülüğü kabul eden başka bir Devletle ilgili olarak, Mahkemenin yargı yetkisini kendiliğinden zorunlu ...

   
  Teoman Ertuğrul TULUN 23.09.2020

  Hürriyet Daily News (21 September 2020) Teoman Ertuğrul TULUN*   In a tense environment posed by the recent developments in the Eastern Mediterranean, a plethora of reasonable ideas and suggestions have been raised by jurists and scholars to submit the problems between Greece and Turkey for settlement to the International Court of Justice (ICJ). Within the framework of these recommendations, it is worthwhile to briefly recall the position and reservations of Greece regarding the jurisdiction of the ICJ. According to the Statute of the ICJ, the jurisdiction of the Court over international disputes is not compulsory. States are free to decide whether the ICJ ...

  Teoman Ertuğrul TULUN 10.09.2020

  Hürriyet Daily News (5 Eylül 2020) Teoman Ertuğrul TULUN*   Hatırlanacağı gibi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen yıl Kasım ayında The Economist ile yaptığı mülakatta NATO'nun "beyin ölümünü" ilan etti. Bu bağlamda, bir Avrupa askeri gücünün kurulması hayalinden de bahsetti. The Economist, Macron’un Avrupa'nın geleceğiyle ilgili görüşlerini "kıyamet haberi" olarak nitelendirdi ve Macron'un "merkezci bir Avrupalı politikacı ve uluslararası işbirliği taraftarı için şaşırtıcı derecede kasvetli bir tablo" çizdiğini belirtti. Macron’un doğruyu söyleme kisvesi altındaki uygunsuz kaba benzetmesi çerçevesinde, Fransa’nın NATO ile tarihsel olarak sorunlu ilişkisini anımsamakta yarar bulunmaktadır. Öncelikle, bu bağlamda, Fransa'nın Mart 1966'da ABD'nin güvenlik meseleleri üzerindeki hakimiyetini protesto etmek için NATO’nun bütünleşmiş askeri yapısından ...

   
  Teoman Ertuğrul TULUN 07.09.2020

  Hürriyet Daily News (5 September 2020) Teoman Ertuğrul TULUN*   As will be remembered, French President Emmanuel Macron declared NATO “brain dead” in an interview with The Economist in November last year.  In this respect, he mentioned also his dream of developing a European military force. The Economist described Macron’s views on the future of Europe as “apocalyptic” and stated that what Macron is drawing “an astonishingly bleak picture for a centrist European politician and an avowed internationalist.” Within the framework of Macron’s improper crude analogy under the guise of telling the truth, it is worthy of recalling France’s historically problematic relationship with NATO. Firstly, in this regard, it should ...

  Ata ATUN 31.08.2020

  AtaAtun.org (25 Ağustos 2020) Prof. Dr. Ata ATUN*   Avrupa Parlamentosunun geçen hafta salı günü Avrupa Birliği üye ülkelerini, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere bazı üye ülkelerin vize ve pasaport satma programlarını sona erdirerek AB içinde kara para aklamayı durdurmaya çağırması, AB içinde sözde yatırım karşılığı vatandaşlıklar verildiği konusunu gündeme taşıdı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), AB içinde vizesiz olarak dolaşım, yerleşim ve iş kurma hakkına sahip olan GKRY pasaportunun satışı, rüşvet karşılığı verilişi veya da uluslararası kuruluşlarda çalışanlara siyasi destek karşılığı verilmesi ile ilgili sabıkası çok yeni değil. Rum Yönetiminin bu sinsi uygulaması onlarca yıl geriye gidiyor. 80’li yılların başında GKRY Yönetimi Meclis Başkanı ...

   
  Önder ALAYBEYİ 27.08.2020

  Önder ALAYBEYİ E. Büyükelçi   Yaklaşmakta olan 30 Ağustos Zaferimiz ile ilgili olarak, okuduklarımdan, incelediğim belgelerden, duyduklarımdan, kısaca, öğrendiklerimden aklımda kalanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Eylül 1921 Sakarya'da çok büyük bir adım attık. 1919 Mayıs'ından beri Anadolu'da sürekli ilerleyen ve Ankara'yı da ele geçirip Türk direnişine son vermek isteyen Yunanlıları mağlup ederek geri çekilmeye mecbur ettik. Afyon-Eskişehir hattına yerleştiler. Yunanlılar Sakarya Savaşı sonrası bozgun halinde kaçarlarken maalesef, o günkü koşullarda, onları takip ederek yok etmeye gücümüz yetmemişti. Kazanılan zafer sonucu, Rus Şurâlar Hükümeti ile ilişkiler daha açık bir hal aldı; Rusların artık kimin yanında duracakları konusunda (Rusya'daki Enver Paşa gibi) bir tereddütleri kalmadı ve yardımlarını arttırmaya ...

  Deniz BERKTAY 24.08.2020

  Söyledik.com (21 Ağustos 2020) Deniz Berktay – Kiev   Belarus’ta gerçekleştirilen 9 Ağustos 2020 seçimlerinde resmi sonuçların mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko’nun kazandığına işaret etmesine karşılık, muhalif grupların başlattıkları gösteriler, devam ediyor. Batılı ülkeler, muhalif gruplara giderek daha açıktan destek vermeye başladı ve mesele, açık şekilde bir Rusya-Batı çatışmasına dönüşüyor. Öte yandan gelişmeler, Batılı ülkelerin açık destek verdikleri ve çeşitli Doğu Avrupa ülkelerinde benzerlerini gördüğümüz olayları andırıyor (Ukrayna’daki 2004 ve 2014 ihtilalleri, Gürcistan’daki 2003 Gül Devrimi gibi). Belarus’un farkını bu yazıda kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Belarus’taki siyasi gelişmelerin arka planını şu makalede özetledik: http://soyledik.com/tr/makale/8098/belarus-doguyla-batinin-yeni-catisma-alani--deniz-berktay.html 9 Ağustos’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce muhalif liderleri ya çeşitli suçlamalarla tutuklanmış ya da ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ancak bu öngörülmeyen bir gelişmeye yol ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla avimgenel@avim.org.tr adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to avimgenel@avim.org.tr

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)