Teoman Ertuğrul TULUN 07.11.2018

  Avrupa Birliği (AB) geçtiğimiz hafta Brüksel’de Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM) Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. ASEM 1996 yılında AB ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği  (ASEAN) üyesi devletler arasında kurulan bir diyalog platformudur. Günümüzde 30 Avrupa  (AB artı Norveç ve İsviçre) ve 21 Asya (ASEAN artı Avusturalya, Bangladeş Çin, Hindistan, Japonya, Yeni Zelanda, Kazakistan, Güney Kore, Moğolistan, Pakistan ve Rusya Federasyonu)  ülkesinin yanı sıra Avrupa Birliği ve ASEAN sekretaryalarından oluşmaktadır. Ortaklık yapısı ve temel amaçları ASEM’i Avrupa ile Asya’yı irtibatlandıran yararlı bir çok taraflı Avrasya platformu haline getirmektedir. Zirve’ye Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk başkanlık yapmış ve görüşmeler “Küresel Meydan Okumalar için Küresel Ortaklar” ...

  Teoman Ertuğrul TULUN 02.11.2018

  Daily Sabah  (24 Ekim 2018) Teoman Ertuğrul Tulun* Balkanlar Avrupa Birliği bağlamında sıklıkla kullanılan bir terim değildir. AB bakımından Balkanlar büyük ölçüde, tarihi kökleri olmayan ve bölücü bir siyasi gündem için üretilmiş “Batı Balkanlar” anlamını taşımaktadır. 1990lı yılların başında Batı ülkeleri ve özellikle AB ülkeleri bir grup halinde Balkan bölgesini isminden başlayarak varlıksal olarak dönüşüme tabi tutmaya başlamışlardır. Bu kararlarına uygun olarak Balkanları bölgelere ayırmışlardır. AB’ye göre Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan (AB üyesi olmaları nedeniyle) artık Balkanların bir parçası değildirler. Bu anlamda söz konusu ülkeler, çeşitli siyasi gündemlere göre farklı şekilde yorumlanabilecek “Avrupa’nın”  parçasıdırlar. Diğer taraftan Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk ...

   
  Teoman Ertuğrul TULUN 01.11.2018

  Hürriyet Daily News  (25 October 2018) Teoman Ertuğrul Tulun* The European Union (EU) recently hosted the Asia-Europe Meeting (ASEM) Summit in Brussels. ASEM is a dialogue platform established in 1996 between EU and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) member countries. It currently comprises 30 European (EU countries plus Norway and Switzerland) and 21 Asian countries (ASEAN countries plus Australia, Bangladesh, China, India, Japan, New Zealand, Kazakhstan, South Korea, Mongolia, Pakistan, Russian Federation), as well as the EU and the ASEAN Secretariat. ASEM’s partnership structure and basic aims make it a useful multilateral Eurasian platform linking Europe and Asia. The Summit was chaired ...

AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)