KÜRŞAT ÇAVUŞOĞLU 26.02.2018

  Turkish News (24 Şubat 2018) Kürşat Çavuşoğlu Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı   Dağlık Karabağ, hukuken Azerbaycan sınırları içinde bulunan, ancak fiilen Ermenistan tarafından işgal edilmiş olan bir bölge. Burada yaşayan Azerbaycanlıların tamamı ya öldürülerek, ya da göçe zorlanarak yok edilmiştir. Karabağ, Azerbaycan’ın en güzel yerlerinden birisidir. Karabağ’ın, zengin doğal ve stratejik önemi vardır. Bugün Ermenistan işgali altında bulunan bölge tarih boyunca Türklerin yaşadığı bir mekân olarak temayüz etmiştir.Ermenilerin 1988’de Karabağ’ı Ermenistan’a bağlamak üzere başlayan müdahalesi 1992’de Ermenistan ve Azerbaycan arasında genel savaşa dönüşmüştür. Sürgünler ve savaş sürecinde hile, baskı ve Rus desteğinden yararlanarak Karabağ’da yaşayan Türk halkını soykırıma tabi tutan Ermeniler, ...

  Deniz BERKTAY 16.02.2018

  Söyledik.com (15 Şubat 2018)   Polonya’nın geçtiğimiz günlerde kabul ettiği “soykırımı inkar yasası”, ülkenin hem Ukrayna’yla hem de İsrail’le ilişkilerini gerginleştirdi. Polonya Parlamentosu’nun önce alt kanadının, sonra da üst kanadının kabul ettiği ve Cumhurbaşkanı Andrzey Duda’nın imzaladığı yasa tasarısı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Ukrayna milliyetçilerinin “Polonyalılar’a karşı soykırım uyguladığını inkar edenlerin”, ayrıca “Polonyalılar’ın Yahudi soykırımına katıldığını iddia edenlerin”  ve “Polonya ölüm kampları” ifadesini kullananların üç yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Tasarı, henüz oylama aşamasındayken İsrail’in sert tepkisini çekti. Zira İsrail, Yahudi soykırımının (Holokost) bu şekilde tartışılmaya açılmasını istemiyor. Bundan da ötede,  İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi işgali altına giren pek çok ...

   
  Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk 12.02.2018

  Turkish Forum Fransa'da Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Ermenilerin soykırıma uğradığını inkar etmeyi suç kapsamına alacak yasa teklifi 22 Aralık 2011 tarihinde kabul edilmiştir. Genel Kurul’daki oturuma 577 milletvekilinden sadece 70'i katılmıştır. İki maddeden oluşan teklif oy çokluğuyla benimsenmiş, fakat yasa değişikliği 8 Ocak 2016 tarihinde Fransa Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmiştir. Konsey, inkarın cezalandırılması için mevcut nefret suçları yasasını yeterli görmüştür. İnkarcılar tarafından, sadece Yahudi soykırım inkarına ceza öngören ve Fransa tarafından yasa yolu ile tanınmış Ermeni soykırımı ve köle ticareti inkarcılarına bir ceza öngörmeyen Gayssot Yasası’nın Fransa anayasasına uygun olmadığı konusunda açılan davada, yasanın uluslararası bir ceza mahkemesi tarafından alınmış ...

  Arslan BULUT 01.02.2018

  Once coming to the brink of apology due to political pressure from The United States, Turkey is once again being cornered by this country, not only with a terror corridor extending “from Qandil to Afrin” but also with Armenian allegations. There is a scandal that has been revealed during the recent years by Şükrü Server Aya, who is well known for his researches on the Armenian claims. According to Aya’s research and documentation, some 5,000 Armenians, who were taken prisoners from the Soviet Army during the Second World War, were reorganized by the Hitler regime into an “Armenian Legion" who fought against ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)