Şeyma Nazlı GÜRBÜZ 25.11.2020

  Daily Sabah (23 November 2020) Şeyma Nazlı GÜRBÜZ   Over the past few weeks, with the liberation of Nagorno-Karabakh from 30 long years of Armenian occupation, the feud between Baku and Yerevan entered a new, more constructive stage, signaling a fresh start for the region. Turkish and Russian troops have been deployed to the region to keep peace and security in the region. The deployment has provided a new space for Turkey and Russia to test their cooperation following their joint experience in Syria. According to experts, both Ankara and Moscow are well aware of each others' aims and security interests, enabling them ...

  Tugay ULUÇEVİK 19.11.2020

  Tugay ULUÇEVİK*   Giriş “Atatürk dönemi” 19 Mayıs 1919’dan 10 Kasım 1938’e kadar uzanan 19 yılı kapsamaktadır. O’na Atatürk soyadı TBMM tarafından 24 Kasım 1934 tarihinde verildi. İstiklâl Savaşımızı ve ilk 11 yılında da Devletimizi “Gazi Mustafa Kemâl” olarak yönetmişse de, ben sunumumda, başlangıçtan itibaren Büyük Önderimizin ismini Atatürk olarak zikredeceğim. Çünkü, ben O’nun Milletimiz için Atatürk olarak dünyaya geldiğine inanmaktayım. Takdimimde, Atatürk döneminde uygulanan dış politika konusunu üç ayrı devrede işlemeyi plânladım. Birinci devre, Millî Mücadele dönemi. İkincisi, Lozan Konferansı dönemi. Üçüncüsü de Türkiye Cumhuriyeti dönemi. Millî Mücadelemiz, sadece askerî alanda, askerî cephede belirli düşmanlara karşı cereyan etmiş değildir. Mücadelemizin amacı ve nihai hedefi hakkında o yıllarda içte ve dışta başlayan yanıltıcı, baltalayıcı propaganda karşısında milletlerarası topluma gerçeklerin anlatılması; mücadelemize siyasî ...

   
  Alev KILIÇ 05.11.2020

  Diplomatic Observer (November 2020, Issue 153) Alev KILIÇ   In the article titled “One Hundred Years of Relations between Turkey and Armenia” published in the April 2020 issue of “Diplomatic Observer”, I looked into the hundred years of relations between the two states that started with the Gyumri Treaty that was signed on 3 December 1920. My conclusion indicated that these relations unfortunately were far from the point of reconciliation and normalization. With the developments of the past six months, the relations between the two states have deteriorated to an unprecedented extent, way beyond my pessimistic predictions. On 27 September, the fighting that ...

  Alev KILIÇ 05.11.2020

  Diplomatik Gözlem (Kasım 2020, 106. Sayı) Alev KILIÇ   “Diplomatik Gözlem” dergisinin Nisan 2020 sayısında, “Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yüz yılı” başlıklı yazımda; 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Anlaşması ile başlayan devletten devlete ilişkilerin yüz yılını ele almış, günümüzde maalesef bu ilişkilerin uzlaşma ve normalleşme çizgisinden uzak olduğunu kaydetmiştim. Geçtiğimiz altı ayda iki ülke arasındaki ilişkiler alışılmamış ve tırmanan bir gelişme göstermiş, karamsar öngörülerin de ötesinde bir koyuluk kazanmıştır. 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmalar[1] Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaşa dönüşmüştür. Türkiye’nin Azerbaycan’a işgal altındaki topraklarını kurtarma konusunda tam destek vermesi Türkiye’yi de Ermenistan’ın hedef tahtasına oturtmuş, hatta savaşın Azerbaycan’a karşı değil Türkiye’ye karşı olduğu ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)