Arkadiusz LEGIEĆ 25.03.2021

  The Polish Institute of International Affairs - PISM (18 March 2021) Arkadiusz LEGIEĆ   Turkey’s increased involvement in the South Caucasus strengthens its position vis-à-vis Russia and the EU, and increases the means of political pressure on Iran. It is also intended to help Turkey play the role of an economic bridge between Europe and Asia. To achieve these goals, Turkey uses military instruments and develops cooperation in the energy sector. Turkey has become a country without which stabilisation of the region is impossible, therefore the state of EU-Turkish relations will be one of the main factors determining the effectiveness of the EU’s ...

  Hasan Sevilir AŞAN 18.03.2021

  Yeni Adana (16 Mart 2021) Büyükelçi Hasan Sevilir AŞAN   "AB, Balkanlar hissiyatını halen kavrayamamış görünmektedir. Tarihten kaynaklanan hassasiyetler idrak edilmeyip matematik hesaplar peşinde koşulursa AB için yeni tuzaklara düşüş başlar" Balkanlar en barışçıl dönemlerinde dahi etnik milliyet ve inanç temelli gerilimlere gebe bir coğrafya olagelmiştir. Stratejik konumu ve çok uluslu yapısı ile her dönemde büyük devletlerin çıkar ve nüfuz oyunlarına maruz kalmış, kolayca da barut fıçısı haline dönüşmüştür. Genç Balkan cumhuriyetleri, BM, NATO, AB ve benzeri uluslararası mekanizmalarda evrensel taahhütlerden söz etse de bu anlayışı komşularına, bölge ülkelerine gösterdiğini söylemek güçtür. Balkanlar cadı kazanının, eski acılardan çıkarılması gereken derslere rağmen bazı bölgelerde hala içten içe ...

   
  Hasan Sevilir AŞAN 18.03.2021

  Hasan Sevilir AŞAN*   While the EU is expected to play a catalyst role for establishing stability, at the request of a member which is taking advantage of being a part of the Union, it is pouring salt on to a wound that will obviously lead to political and ethnic tension in the Balkans. This does not constitute an understandable, rational situation. The EU drifting apart from its Balkans backyard for the sake of rapprochement with China for achieving the investment agreement is another questionable oddity.   THE EU’S TRIAL IN THE BALKANS (THE PELJEŠAC BRIDGE) Even during its most peaceful periods, the Balkans has ...

  Tugay ULUÇEVİK 17.03.2021

  Tugay ULUÇEVİK*   Introduction In reviewing the developments in the Eastern Mediterranean basin in terms of steady peace and security, we, at first glance, see that the island of Cyprus - which was described as a "boiling cauldron" or a "powder keg" in the periods of 1954-1960 and 1964-1974 - has turned into an island of calm and tranquility for the last 47 years after the summer of 1974. The United Nations’ Peace Keeping Force in Cyprus (UNFICYP) stationed on the Island as of March 1964 with a strength of over five thousand failed in preventing the Greek Cypriot onslaughts from 1964 to 1974. However, ...

   
  Hasan Sevilir AŞAN 08.03.2021

  Hasan Sevilir AŞAN*   AB’nin, istikrarın tesisi için uzlaştırıcı katalizör rol üstlenmesi beklenirken Balkanlarda siyasi ve etnik gerilime yol açacağı aşikâr olan bir yaraya, Birlik içinde olma avantajını kullanan üyesinin isteği doğrultusunda tuz serpiyor olması anlaşılır, rasyonel bir durum değildir. Yatırım anlaşmasını kotarmak için Çin ile yakınlaşma uğruna Balkanlar arka bahçesine uzak düşmesi ise soru işaretleri taşıyan başka bir garabettir.   AB’NİN BALKANLAR SINAVI (PELJESAC KÖPRÜSÜ) Balkanlar en barışçıl dönemlerinde dahi etnik milliyet ve inanç temelli gerilimlere gebe bir coğrafya olagelmiştir. Stratejik konumu ve çok uluslu yapısı ile her dönemde büyük devletlerin çıkar ve nüfuz oyunlarına maruz kalmış, kolayca barut fıçısı haline dönüşebilmiştir. Genç cumhuriyetlerin BM, ...

AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)