Dr. Ferruh DEMİRMEN 29.08.2017

  In an opinion piece dated August 15, 2017, a leading Armenian Diaspora lobbyist Harut Sassounian, also the publisher of The California Courier, used selective parts of an article I had written on Armenian lobby’s successful efforts to have the US State Texas recognize Armenian “genocide.” Sassounian did so to suit his agenda, while disregarding some important points.[1] Sassounian’s op-ed was widely distributed in the Armenian news outlets and was translated into French and both Eastern and Western Armenian. In analyzing the recognition of Armenian “genocide” by the Texas of House of Representatives on May 19, 2017 (bill HR-191), the points I had ...

  Teoman Ertuğrul TULUN 21.08.2017

  Hürriyet Daily News - 18.08.2017 Türkiye son zamanlarda, Avrupa Birliği (AB) üyelerinin odağı haline gelmiş gibi görünmektedir. Dahası, Türkiye, AB'deki çeşitli iç aktörlerin de dikkatini üzerine çekmiş gibi görünmektedir. Türkiye'nin neden olduğu görülen bu ilgi olumsuz niteliktedir. Bu olumsuz ilginin çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerden birisi, yapılan hücumların oyunculara herhangi bir şeye mal olmamasıdır. Aslında, hücuma kalkan bu kişilerin Türkiye'ye yönelik bu siyasi amaçlı saldırılardan yararlandıkları görülmektedir. Bu saldırılar esas olarak iki konu üzerinde odaklanmaktadır. İlk konu Balkanlarla ilgilidir. AB'deki birçok aktör; "Batı Balkanlar" olarak isimlendirilen Balkanların alt bölgesine Türkiye ve Rusya'nın karıştığını iddia etmektedir. "Batı Balkanlar", Türkiye'yi Balkanlar'ın geri kalanından ve dolayısıyla Avrupa'dan ...

   
  Teoman Ertuğrul TULUN 21.08.2017

  Hürriyet Daily News - 18.08.2017 In recent times, Turkey seems to have become the centerpiece of attention for the members of the European Union (EU). Furthermore, Turkey seems to have collected upon itself the attention of the various domestic actors within the EU. The attention that Turkey seems to be generating is a negative one. There are a number of reasons for this negative attention. One of these reasons seems to be that the attacks do not cost anything to the actors. In fact, the attackers seem to be benefiting from these politically-motivated attacks against Turkey. These attacks are mainly focused on ...

  Mustafa Kemal ÖZTOPAL 17.08.2017

  Mustafa Kemal ÖZTOPAL Giresun Üniversitesi Abhazya’nın tek taraflı olarak Gürcistan’dan bağımsızlığını ilan etmesi ve Rusya Federasyonu’nun Abhazya’yı bağımsız bir devlet olarak tanımasının 9. yıldönümüne yaklaştığımız bu günlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Abhazya’ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. 8 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen bu ziyareti ele almadan önce Ağustos 2008 Savaşını hatırlamakta fayda vardır. Şubat 2008’de Kosova’nın bağımsızlığı ilan etmesi ve peşinden birçok devlet tarafından tanınması Rusya’yı son derece rahatsız etmişti. Batı ile özellikle Gürcistan ve Ukrayna konusunda mühim fikir ayrılığı olan Putin, Abhazya, Güney Osetya, Kırım ve Transdinyester gibi ayrılıkçı potansiyele sahip bölgelere atıfta bulunarak tepkisini ortaya koymuş ve yine aynı dönemde Rus ...

   
  Gouri SHARMA 17.08.2017

  Al Jazeera, 17 August 2017 Gouri Sharma 'The Nazis didn't fall out of the sky, there is a deeper racist, xenophobic mindset in German history.' Mnyaka Sururu Mboro walks through Wedding, a district in the northwest of Berlin, with an expression of disdain. "It makes my stomach turn every time I go down these streets," he says. He is in the African Quarter, so-called because the streets have been named in commemoration of Germany's imperial leaders and conquests from the end of the 19th century. One street, Peters Allee, has a particularly negative effect on Tanzanian-born Mboro. It was first named so after Carl Peters, ...

  Gabriele STEINHAUSER 09.08.2017

  The Wall Street Journal - 28.07.2017 Bu yazı ilk olarak İngilizce yayınlanmıştır. Bu metin İngilizce yazının çevirisidir.   Sadece bir asır önce Almanya, Atlantik okyanusuna uzanan dar bir yarımada üzerine ilk toplama kamplarından birisini inşa etti. O zamanlar Alman Güney Batı Afrikası olarak adlandırılan yerdeki 1904 ayaklanması Hereo ve Nama halkına karşı imha savaşına döndü. Mahkumların açlıktan, dövülerek ve aşırı çalışmaktan öldürüldüğü Köpekbalığı Adası toplama kampındaki 2000 mahkum da dahil olmak üzere en az 60,000 kişinin öldüğü düşünülüyor. Pek çok tarihçi tarafından 20'nci yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul edilen bu sömürge vahşeti tarihsel özürlerin sınırlarını sınıyor. Namibya, Almanya'nın eylemlerini soykırım olarak resmen tanımasını ve resmi özür ...

   
  Özge Nur ÖĞÜTCÜ 04.08.2017

  Daily Sabah, 4 August 2017 Ankara's constructive policies on independent Turkic states in the post-Soviet region aim to help them further integrate with the international community and reach a common understanding on regional issues. Since the dissolution of the Soviet Union in 1991, Turkey has been trying to implement comprehensive policies on the newly independent, post-Soviet Turkic states of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan. Regional developments in the 1990s encouraged Turkey to adopt appropriate policies as the political and economic situation permitted Ankara to have only a limited role in the region. This was not only because of regional complications but ...

  AVİM 04.08.2017

  Europe Needs a Policy for Peace in Nagorno-Karabakh (by Nicolas Tavitian - 28.07.2017) and EU’s Role in Nagorno-Karabakh Conflict and Possibility of Peace (by Rovshan Rzayev - O3.09.2017) AVIM republishes two related opinion pieces on the Nagorno-Karabakh conflict penned by an Armenian and an Azerbaijani commentator to disclose the perspectives of the sides on the issue. EUROPE NEEDS A POLICY FOR PEACE IN NAGORNO-KARABAKH – by Nicolas Tavitian EU Obserser – 28.07.2017 War is brewing on the fringes of Europe. Earlier this month, there was more fighting on the contact line between the unrecognised republic of Nagorno-Karabakh (NK) and Azerbaijan. Some 23 years after the ...

   
  Gabriele STEINHAUSER 04.08.2017

  The Wall Street Journal - 28.07.2017   Just over a century ago, Germany built one of its first concentration camps on a narrow peninsula jutting into the Atlantic. A 1904 uprising in what was then called German South-West Africa turned into a war of annihilation against the Herero and Nama peoples. At least 60,000 are believed to have died, including some 2,000 in the Shark Island camp, where inmates were starved, beaten and worked to death. That episode of colonial brutality, considered by many historians to be the first genocide of the 20th century, is now testing the limits of historical apologies. Namibia says it ...

  Kamila Aliyeva 04.08.2017

  Trend News Agency - 03.08.2017 Baku, Azerbaijan. The tensions between the US and Russia continue to increase, Turgut Kerem Tuncel, a senior analyst on the South Caucasus at the Center for Eurasian Studies, told Trend. “The increasing NATO deployment in the Baltics and Eastern Europe along Russia’s borders and Russia’s and China’s accelerated armament efforts accompanied by the hardening rhetoric of the sides are the apparent signs of this rapidly maturing political context,” he said. Therefore, US Vice President Mike Pence’s affirmative statement about Georgia’s accession to the NATO should be evaluated within this framework, according to the expert. Although the political situation in the ...

   
AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)