Mehmet Oğuzhan TULUN 30.12.2016

  Azerbaijan English News (30 December 2016)   The year 2016 has come to an end. Political and economic instability has continued in many countries of the world. Turkey and Russia are trying to normalize the relations and recover stability in the region. But the recent events (The assassination of Russian ambassador to Turkey) have shocked both Russian and Turkish sides. Syrian conflict, the Nagorno-Karabakh conflict, Russian-Turkish relations are the main topics of today. To find out more information, Azenglishnews.com addressed a few questions to Mehmet Oğuzhan Tulun who is an expert at the Center for Eurasian Studies on Eastern Europe, the Caucasus, Turkish-Armenian studies, Turkey-Armenia Relations, International ...

  Miodrag VLAHOVIC 26.12.2016

  The Hill (23 December 2016)   The wave of Russian investments which preceded the referendum in Montenegro in May 2006 and intensified to unimaginable proportions after the country renewed its independence clouded many people’s judgement and created the belief that Montenegro was permanently and definitely in the Russian zone of interests and influence. During that period, the messages coming from the governing structures in Montenegro were seen, in many foreign circles, both in the West and the East, and also among the public at home, as a Montenegro's propaganda trick: an effort to lead a pro-Russian policy with pro-Western rhetoric. Such a situation, supported ...

   
  Antoine HARARI 26.12.2016

  L'Hebdo, 15 Aralık 2016[1] 9 Haziran 1981, Cenevre. Helvetique Bulvarıyla Ferdinand-Hodler Sokağının köşesinde bir silah sesi duyuldu. Ardından iki el daha. Başından, kalbinden ve omzundan vurulan bir adam yere düştü. Biraz uzakta bir taksiden duman çıkıyordu, bir merminin isabet ettiği motoru parçalanmıştı. Panik havası hakimdi. Türk Başkonsolosluğu Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz 21 yaşındaki Mardiros Jamkochyan tarafından katledilmişti. Aylardır hazırlığı yapılan bu görevin amacı İsviçre'deki Türk istihbaratının sözde liderini ortadan kaldırmaktı. Saldırının faili yirmiden fazla kişinin olaya şahit olduğunu biliyordu, derhal Ferdinand-Hodler Sokağındaki bir binaya daldı, kazağını değiştirdi ve kullanmadığı el bombaları ve silahını orada bırakarak dışarı çıktı. Saint-Antoine geçidine doğru hızla yürümeye ...

  Ehtiram AŞIRLI 16.12.2016

  2016 yılının Kasım ayında Bakü'de gerçekleştirilen "Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorunu: temel engeller ve çözüm perspektifleri" adlı konferans sırasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış platformuna dair bildiri kabul edildi. Beyannamede gösterilen işlemin somut olarak kamu diplomasisi yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Yani bu işte esas ağırlık kamu diplomasisinin üzerine düşecek[1]. Peki, kamu diplomasisi nedir? Günümüzde resmi siyasi ilişkiler artık ulusal hükümetlerden ziyade aktörler ile sıkı bağlar içerisine girmektedir. Devlet düzeyindeki geleneksel diplomasiden halk-vatandaş düzeyindeki diplomasiye doğru bir değişim gözlenmektedir. Hükümetlerarası görüşmeler yerini hükümetler ile yabancı hükümetlerin haklarına bırakmıştır. Kamu diplomasisi, basitçe, bir hükümetin başka bir ulusun halkını ve aydınlarını, bu ulusun politikalarını kendi avantajına döndürmek ...

   
  Ehtiram AŞIRLI 12.12.2016

  Zbigniew Brzezinskinin "Büyük Satranç Tahtası" adlı kitabında "Avrasya'nın Balkanları" olarak değerlendirilen Güney Kafkasya, 20. yüzyılın sonlarından itibaren uluslararası ilişkilerde bölgesel ve küresel etken olmak isteyen devletlerin mücadele alanı olmuştur. Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki bu bölge kuzey-güney, doğu-batı enerji ve ulaşım hatlarının kesişmesinde bulunması ve Hazar havzası enerji kaynaklarına sahip olması açısından büyük önem arz etmektedir. Güney Kafkasya tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve İran arasında mücadele alanı olmuş ve bu devletler bölge üzerinde kendilerinin kültürel ve siyasi izlerini bırakmıştır. Son 300 yıllık tarihe bir göz atarsak bölgenin bu devletlerden birinin egemenliği altında olduğu görülmektedir. Bu süreç içerisinde Azerbaycan, Ermenistan ve ...

  Alexander MURINSON 08.12.2016

  The American Spectator - written by Alexander Murinson - 08.12.2016 Special Report - The Armenian Lobby’s Tenuous Relations With President-Elect Trump   Embracing Iran so uncritically has not been wise. For years, the Armenian-American lobby has hyped its own importance by insisting that U.S. policy in Eurasia follow its narrow ethnic agenda. Similarly, it demands that the U.S. put Armenian ethnic interests as a pillar in approaching the Middle East. While the views and interests of the Armenian-American constituency obviously need to be respected and included, the problem is that the Armenian lobby’s agenda is largely contrary to U.S. national interests and, perhaps counter-intuitively, to ...

   
  EUtoday.net 02.12.2016

  EUtoday.net - 11.11.206 New Inıtiative was Launched to Settle "Frozen Conflict" Civil society and academics from Armenia and Azerbaijan have joined forces in calling for an end to the “frozen conflict” of Nagorno-Karabakh. Six leading representatives from both sides have signed an open letter warning of the “catastrophic consequences” unless the long-running dispute is resolved. Efforts, including by the OSCE Minsk Group, to end the conflict have proved unsuccessful. In the letter, the six signatories stated, “Armenian and Azerbaijani people are tired of this conflict and do not want to face new losses over and over again.” It adds, “It is naive to believe that ...

AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)