- 07.12.2011

  Dr. Erhan Türbedar, TEPAV Dış Politika Analisti AVİM, 8 Aralık 2011 Sol duruşlu dört partiden oluşan “Kukuriku” isimli koalisyon, 4 Aralık 2011’de Hırvatistan’da gerçekleşen meclis seçiminin galibi oldu. Sosyaldemokrat Parti’nin (SDP) başını çektiği “Kukuriku” koalisyonu meclisteki sandalyelerin yüzde 53’ünü kazanarak, hükümeti tek başına kurma hakkı elde etti. Ancak ülkenin ekonomik zorluklar içinden geçtiği bir dönemde işbaşına gelecek olan yeni hükümeti değişik meydan okumaları da bekliyor. Hırvatistan Başbakanı Yadranka Kosor seçim gecesinde yaptığı bir konuşmada, medya kaynaklarında partisi Hırvat Demokratik Birliği’ne (HDZ) karşı yürütülen karalama kampanyası yüzünden seçimde başarılı olamadıklarını ima etti. Gerçekten de son zamanlarda yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan HDZ, bu yönüyle Hırvat medyasının ...

  - 06.12.2011

  Aleksandr Kınev Çağdaş Rusya’da Parti ve Seçimler (Partii i Vborı v Savremennoy Rassii) adlı çalışmasında, Rusya’daki politik sistemle ilgili şu ifadeleri kullanmaktadır: “Rus politik sisteminde partilerin, karar alma sürecinde pratik olarak bir etkileri yoktur. Onlar büyük ölçüde, kişisel kurallar üzerine oturmuş yürütme gücünün dışında tutulurlar. Ne Dmitri Medvedev ne de Vladimir Putin onları destekleyen ve “güç partisi” olan Tek Rusya’nın üyesi değiller. Bu olgu Sovyet sonrası Rusya’da bir gelenek oldu. Eski başkan Boris Yeltsin’de hiçbir partiye üye değildi”. Kınev’in bu ifadeleri Rusya’daki politik sistemi ve gerçekleri bir kez daha hatırlatması bakımından önemlidir. Bu noktadan hareketle, 4 Aralık tarihinde Rusya Federasyonu’nda gerçekleşen ...

   
  - 06.12.2011

  Dr. Erhan Türbedar, TEPAV Dış Politika Analisti AVİM, 7 Aralık 2011 AB ülkeleri bütçe açıklarını alternatif kaynaklardan karşılama çabalarını sarf ederken, Romanya IMF ile işbirliğini sıkı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. IMF tarafından gözden geçirilen ve onaylanan Romanya hükümetinin 2012 yılı bütçesi gereğince ülkenin kemer sıkma politikalarına devam etmesi öngörülüyor. Romanya ekonomisinin geleceği hakkında iyimserliğini koruyan Cumhurbaşkanı Traian Basescu, IMF, AB ve Dünya Bankası’nın Romanya programları devam ettirildiği sürece, Romanya ekonomisinin sarsılmayacağına inanıyor. Dahası Basescu 2030 yılında Romanya’nın AB içinde 7. ekonomik güç haline gelebileceğini söyledi. Hükümet olarak ekonomiye verdikleri önemi vurgulamak için ise Romanya Başbakanı Emil Bok, 2012 yılı için belirledikleri ...

AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)