Prof. Dr. Cemalettin LATİÇ 24.03.2017

  Anadolu Ajansı (23 Mart 2017) Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Bosna-Hersek'in, Sırbistan'a karşı açtığı soykırım davasında, tam 10 yıl önce yine aynı mahkeme tarafından alınan, Sırbistan'ın yalnızca Sırp Cumhuriyeti'ne bağlı askeri birliklerin (Bosnalı Sırpların) Srebrenitsa'da işlediği soykırımı engellememekle suçlandığı kararın revize edilmesi talebini reddetti. Bosna-Hersek'in hukuki temsilcisi olan Sakib Softiç'in Uluslararası Adalet Divanı'na resmi olarak başvuru yapması üzerine Yargıç Philippe Couvreur, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin her birine, Sakib Softiç’in hukuki temsilciliğinin hala geçerli olup olmadığını sorduğu birer mektup göndermişti. Couvreur'un bu sorusuna, konseyin üç üyesi -Boşnakları temsilen Bakir İzetbegoviç, Sırpları temsilen Mladen İvaniç ve Hırvatları temsilen Dragan Coviç- Lahey’e cevaplarını bildirmişti. ...

  Merve ÖNENLİ 17.03.2017

  The aim of this paper is trying to evaluate the migration policy of the EU, which has been changing as a result of the developments in Syria. The reason for this change is closely related with the evaluation of security in which risk understanding turns into a threat perception. One of the reasons for the trigger of risk to threat understanding depends on the number of the migrants, which was an unexpected situation for the Europe. With the outbreak of the civil war in Syria in 2011, approximately one million people requested asylum to Europe.[i] [ii] Number of migrants and refugees that ...

   
  Özge Nur ÖĞÜTCÜ 15.03.2017

  ECO, 1985 yılında Türkiye, Pakistan ve İran'ın ortak çabaları ile bölgesel entegrasyonun güçlendirilerek daha da derinleştirilmesi amacıyla kurulan bir bölgesel yapılanmadır. ECO, 1964'te kurulan Bölgesel Kalkınma İşbirliği'nin yerine kurulmuştur ancak İran'daki devrimden sonra bu organizasyon işlevini kaybetmiştir. Bununla birlikte, bu üç ülke 1985 yılında bölgesel entegrasyonların öneminin farkına varmışlar ve benzer vizyona sahip bir organizasyon kurmuşlardır. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 1992 yılında ECO’ya 7 yeni üye daha katılmıştır. Şu anda organizasyonun 10 üyesi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Türkiye, İran, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan,, Tacikistan ve Afganistan’dır. Günümüzde ECO bölgesi Avrupa ile Çin arasındaki sınırlar içinde yer almaktadır. ECO’nun bünyesinde ...

  Özge Nur ÖĞÜTCÜ 15.03.2017

  13th Economic Cooperation Organization Summit was held on 1st of March in Pakistan under “Connectivity for Regional Prosperity” theme. The theme summarizes overall aim and the potential of the organization and member countries. Due to geographic locations of the member countries, ECO region covers a large area from Central Asia to Black Sea region and has the potential to reach out to Europe via Turkey. Therefore, the region has been under the focus of many new projects, initiatives and actors aiming to promote cooperation via supporting the works on regional connectivity. Economic Cooperation Organization (ECO) is a regional organization established for ...

   
  AVİM 01.03.2017

  Türkiye-Ukrayna Nükleer Eğitim İşbirliği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Ukrayna Büyükelçiliği ile birlikte düzenlenen Türkiye-Ukrayna Nükleer Eğitim İşbirliği Çalıştayı  20-21 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 100. Yıl Salonu’nda başarı ile tamamlanmıştır. Çalıştay, Ukrayna ve Türkiye’deki üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim merkezleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, her iki ülkenin temsilcilerini bir araya getirmek ve eğitim işbirliği konusunda karşılıklı görüşlerin tartışıldığı uygun bir platform oluşturmak amacı ile gerçekleştirilmiştir ve çok geniş bir katılım olmuştur.  Ankara’da bulunan Büyük-elçiliklerin temsilcileri, üniversitelerde görevli çok sayıda bilim insanı ve öğrencilerle birlikte toplam 168 kişi katılmıştır. Katılımcı Kurum ve Kuruluşlar; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, TAEK, Enerji ...

AVİM Blog Nedir? / What is AVİM Blog?

AVİM Blog, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar, Avrasya ve Orta Asya’daki geçmiş ve güncel siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çalışan akademisyen, araştırmacı, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin yorum ve analiz yazılarını yayınlamak için oluşturulmuş bir platformdur.

AVİM Blog’da yayınlanan yazılar yalnızca yazarlarının görüşleridir ve AVİM için bağlayıcılığı yoktur.   

AVİM Blog is designed as a platform for scholars, researchers, masters and doctoral students to share their commentaries and analyses on past and current political, social  and economic affairs in Europe, Balkans, Wider Black Sea Region, Caucasus, Eurasia, and Central Asia, and Turkish-Armenian relations.

The statements and views expressed in AVİM Blog are not binding for AVİM and they are solely the responsibility of the authors.

AVİM Blog Kuralları / AVİM Blog Terms of Use

AVİM Blog'da yayınlanmak üzere gönderilen yorum ve analizler akademik yaklaşımla hazırlanmış çalışmalar olmalıdır.

Nefret söylemi, şiddet çağrısı, cinsiyetçi söylem, hakaret, etnik/ulusal/dinsel önyargılar içeren yazılar AVİM Blog tarafından kabul  edilmez.

Yazılar;

- e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir.

- Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır.

- Sayfalar 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Halihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- E-post adres(ler)i

- Cep telefon numara(lar)sı

 

Commentaries and analyses submitted to AVİM Blog should have been  written with a scholarly approach.

Submissions that contain hate speech, indiciment to violence, gendered discourse, ethnic/national/religious bias, and insultive espressions will not be accepted.

Contributions should be;

- Submitted to [email protected]

- in English or in Turkish.

- Word processed using Microsoft Word.

- 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins.

- Pages should be numbered sequentially starting from 1.

All submissions should include:

- Full name(s) of the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Cell-phone number(s) of the author(s)