TÜRKİYE-MACARİSTAN İLİŞKİLERİNİN GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ - MEDIUM AVIM - 19.01.2024
Blog No : 2024 / 4
19.01.2024
1 dk okuma

Medium AVİM (19 Ocak 2024)

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis

 

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin geçmişinden başlayacak olursak 1456 ile savaş dönemleri başladı denilebilir. 1526’daki Mohaç Savaşı ve 1541’de Budin’in Macaristan tarafından kaybedilmesi önemli tarihi gelişmelerdi. Osmanlı eski Macaristan’ın tam ortasına girmiș oldu, böylece Macaristan üçe bölündü. Daha sonrasındaki dönemde ise Osmanlı ve Erdel arasında iyi ilişkiler kuruldu. 1699’daki Karlofça Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu Macaristan bölgelerinden çekilmeye başladı. 1923 öncesi dönemde bazı önemli Macar figürler de ilişkilerimiz için önemli rol oynadı. Avusturya’ya karşı yapılan ihtilal girişimlerinden sonra İmre Tökeli eşi İlona Zrinyi ile daha sonra II. Ferenc Rákóczi ve 1848–1849’da milli kahraman Layoş Koşut Osmanlı’ya sığınmıştı. Eş zamanlı gelen birçok general Osmanlı ordusuna katılmayı tercih ettiler. Osmanlı’ya matbaacılığı getiren İbrahim Müteferrika Macardır. İtfaiyeciliği getiren isim de Ödön (Paşa) Seçenyi’ydi. I. Dünya Savaşı sırasında ise aynı taraftaydık.

 

Bu makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız: https://medium.com/@avim.org2009/t%C3%BCrki%CC%87ye-macari%CC%87stan-i%CC%87li%CC%87%C5%9Fki%CC%87leri%CC%87ni%CC%87n-ge%C3%A7mi%CC%87%C5%9Fi%CC%87-bug%C3%BCn%C3%BC-ve-gelece%C4%9Fi%CC%87-010dd451615e

 


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.