Review Of Armenian Studies - Sayı / Issue: 40

Review Of Armenian Studies

Sayı : 40
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Her zaman olduğu gibi dergimizin 40’ıncı sayısına “Facts and Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) başlıklı makale ile başlıyoruz. Bu makalede Ermenistan’ın iç ve dış dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Ağustos-Aralık 2019 ayları arasındaki gelişmeler ele alınmaktadır. Dönem içinde Paşinyan yönetiminin iç sıkıntıları artmıştır. Bir yandan iç muhalefet güçlenmiş ve örgütlenmeye başlamıştır. Paşinyan hükümetinin kararsız ve çelişkili söylemler, sorunun çözümüne Ermenistan’ın engel olduğu anlayışını pekiştirmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde Paşinyan hükümeti, bir yandan Ermenistan’ı dışa açmış ve dış ilişkileri Ermenistan için bir başarı olarak gündeme taşımıştır. Diğer yandan ise Hükümet, Ermeni diasporasının potansiyelini elde etmek için tüm dünyadaki Ermenileri Pan-Ermenizm kavramı etrafında toplama misyonu edinmiştir. Türkiye’ye yönelik süregelen olumsuz tutum ve suçlamalar bu sıkıntılar altında daha da yoğunlaşmıştır.

F. Didem Ekinci, “The Implications Of The Karabagh Conflict In The Context Of BSEC As A Regionalism Case” (“Bir Bölgeselcilik Örneği Olarak KEİ Bağlamında Karabağ Çatışmasının Yansımaları”) başlıklı makalesinde bölgeselcilik kavramsallaştırması üzerinden Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) bağlamında Karabağ çatışmasının etkisi ve yansımalarını araştırmaktadır. Makalenin temelini oluşturmak için yazar bölge ve bölgeselcilik kavramlarına ilişkin açıklama sunmakta ve KEİ’nin doğuşu, evrimi ve duraksamasına dair bilgi vermektedir. Ekinci, Karabağ çatışmasının, KEİ’nin ilk başta tasavvur edildiği gibi bir bölgesel iş birliği ve istikrar projesi olarak ilerleyemeyişinin başlıca nedeni olduğunu savunmaktadır.

Aliyar Azimov, “An Overview Of The Relations Between The Republic Of Armenia And The Islamic Republic Of Iran” (“Ermenistan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilere Genel Bir Bakış”) başlıklı makalesinde Ermenistan-İran ilişkilerinin değişkenlerini ve iki tarafın birbirlerine olan yaklaşımlarında onları teşvik eden unsurları incelemektedir. Yazar, Güney Kafkasya’nın jeopolitik sahnesi SSCB’nin dağılmasıyla değiştiğini ve İran ve Ermenistan için yeni fırsatlar ve sorunlar ortaya çıktığını belirtmiştir. İran bölgesel bir güç olma yolunda adım atmak için Ermenistan’la iş birliği yapmak istemektedir. Ermenistan ise bölgede siyasi varlığını korumak adına Rusya’yla beraber İran’ın da desteğini kazanmaya çalışmaktadır.

Yegane Bakhshiyeva, “Threats And Provocations Originating From The Republic Of Armenia Towards The Water Resources Of The Republic Of Azerbaijan” (“Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Su Kaynaklarına Yönelmiş Ermenistan Cumhuriyeti Kaynaklı Provokasyonlar Ve Tehditler”) başlıklı makalesinde Ermenistan’ın hem kendi sınırları içerisindeki hem de doğrudan kontrolünde olan Azerbaycan’ın işgal altında olan topraklarındaki faaliyetleri sebebiyle Azerbaycan’ın su kaynaklarına verilen zararın büyüklüğünü değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bakhshiyeva; ciddi ihmal, beceriksizlik, denetimsizlik veya bunların birleşimi sebebiyle Ermenistan’ın Azerbaycan’ı sürekli olarak mağdur eden vahim bir ekolojik sorumsuzluk içerisinde olduğunu savunmaktadır. Bu, Azerbaycan’ın içme suyu kaynaklarını oluşturan nehirlerin sürekli olarak çeşitli atıklarla kirletildiği ve Azerbaycan ekolojisine ciddi zararlar verildiği anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, Karabağ ve çevre rayonlarda işgalin devam ediyor olması, Azerbaycan’ın sulama, elektrik ve turizm geliri sağlayabilecek bazı önemli su-bağlantılı tesisleri denetlemesini, tadilat yapmasını ve kullanmasını engellemektedir.

Son olarak Berfin Maide Ertekin, Torkom Istepanyan’ın Hepimize Bir Bayrak başlıklı kitabını incelemektedir. Ertekin; bir Türkiye Ermenisi olan Istepanyan’ın, Türkiye’nin Türk-Müslüman ile Müslüman olmayan Ermeni, Rum ve Yahudi vatandaşları arasındaki geçmişten günümüzü var olmuş olan kardeşçe ilişkilerine ve ülkenin gelişimi için ortaklaşa çalışma azimlerine dikkat çekmek konusunda samimi çaba sarf etmiş olduğunu belirtmekte ve bu sebeple kitabın önem arz ettiğine vurgu yapmaktadır. Kitap aynı zamanda 1915 Sevk ve İskân Kanununun uygulanışı sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili Istepanyan’ın olumlu anıları ve hatıratlarını içerdiği için ayrıca bir önem taşımaktadır.  

İyi okumalar dileği ile ve saygılarımızla,

Editör

İçindekiler

Contributors (Yazarlar): s. 5

Editorial Note (Editörün Notu): s. 7

ARTICLES (MAKALELER): s. 9

Alev KILIÇ - "Facts and Comments" ("Olaylar ve Yorumlar"): s. 9 (Editorial / Başyazı)

F. Didem EKİNCİ - "The Implications Of The Karabagh Conflict In The Context Of BSEC As A Regionalism Case" ("Bir Bölgeselcilik Örneği Olarak KEİ Bağlamında Karabağ Çatışmasının Yansımaları"): s. 49 (Research Article / Araştırma Makalesi)

Aliyar AZIMOV - "An Overview Of The Relations Between The Republic Of Armenia And The Islamic Republic Of Iran" ("Ermenistan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilere Genel Bir Bakış"): s. 91 (Research Article / Araştırma Makalesi)

Yegane BAKHSHIYEVA - "Threats And Provocations Originating From The Republic Of Armenia Towards The Water Resources Of The Republic Of Azerbaijan" ("Azerbaycan Cumhuriyetiʼnin Su Kaynaklarına Yönelmiş Ermenistan Cumhuriyeti Kaynaklı Provokasyonlar ve Tehditler"): s. 113 (Research Article / Araştırma Makalesi)

BOOK REVIEW (KİTAP İNCELEMESİ): s. 133

Berfin Mahide ERTEKİN - "A Flag for Us All" ("Hepimize Bir Bayrak"): s. 133

Yazarlar

Alev KILIÇ

F. Didem EKİNCİ

Aliyar AZIMOV

Yegane BAKHSHIYEVA

​Berfin Mahide ERTEKİN