Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2021 - Celaleddin ERDOĞAN, Erdi ÖZTÜRK, Mehmet Arif DEMİRER, Kasım TATLILIOĞLU, Nuri DEMİREL, Sinan KOÇAK, Aytekin Kaan KURTUL

Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2021

Yazar : Celaleddin ERDOĞAN, Erdi ÖZTÜRK, Mehmet Arif DEMİRER, Kasım TATLILIOĞLU, Nuri DEMİREL, Sinan KOÇAK, Aytekin Kaan KURTUL
Editör : Alev KILIÇ
Yıl : 2022
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-73572-0-5
Fiyat : 60.00 TL

PDF İndir

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) kurucu ve Onursal Başkanı merhum Ömer Engin Lütem’in 2018 yılında vefatının ardından “Ömer Engin Lütem Konferansları” başlığıyla gerçekleştirilmeye devam edilen konferanslarımız, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, 1915 Olaylarıyla ilgili Türk-Ermeni uyuşmazlığı ve bu bağlamdaki Ermeni iddialarını konu alan çalışmalara yer vermektedir. Merkezimiz, çalışmalarında bu konuları tarihsel, hukuksal ve sosyolojik açıdan ele alan akademisyen, araştırmacı-yazar ve diplomatları her yıl bu konferanslarda misafir etmektedir. Konferanslarımızda sunulan tebliğler yıl sonunda kitap olarak derlenmekte ve yayınlanmaktadır.

AVİM 2021 yılında, bir önceki yılda olduğu gibi, ulusal ve uluslararası resmi ve sivil kuruluşlar, bağımsız araştırma kurumları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği etkinliklerini çevrim içi ortamda devam etmiştir. Ömer Engin Lütem Konferansları kapsamında 2021 yılında on iki konferans gerçekleşmiş, bu konferansların kayıtları internet ortamında paylaşılmış, böylece geniş sayıda katılımcılarla buluşma olanağına ulaşılmıştır.

“Türk Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2021” başlıklı bu kitapta, “Ömer Engin Lütem Konferansları” çerçevesinde 2021 yılında düzenlenen yedi çevrim içi konferansta sunulan tebliğlerin makaleleri ve düzenlenmiş metinleri yer almaktadır.