Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020 - Alev KILIÇ

Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020

Yazar : Alev KILIÇ
Yıl : 2020
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-69199-7-8
Fiyat : 40.00 TL

PDF İndir

Bir yılı aşkın bir süredir ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını pek çok değişimi ve dönüşümü beraberinde getirmiştir. COVID-19 yaşam biçimimizi etkilemiştir ve bu etkiler devam etmektedir. Salgının olumsuz etkilerini bertaraf etme konusunda Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) zamanlı davranabilmiş, salgının getirdiği değişim ve dönüşümlere hızla ayak uydurmuş, uzaktan-evden çalışmayla faaliyetini devam ettirebilmiştir. Merkezimiz, uzun süreden beri düzenli olarak devam eden, ulusal ve uluslararası resmi ve sivil kuruluşlar, bağımsız araştırma kurumları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği etkinliklerini çevrim içi ortama taşıyabilmiş ve bu yeni yöntemle daha geniş çevrelerle buluşma olanağına sahip olmuştur.

AVİM kurucu ve Onursal Başkanı merhum Ömer Engin Lütem’in 2018 yılında vefatının ardından “Ömer Engin Lütem Konferansları” başlığıyla gerçekleştirilmeye devam edilen konferanslarımız, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, 1915 Olaylarıyla ilgili Türk-Ermeni uyuşmazlığı ve bu bağlamdaki Ermeni iddialarını konu alan çalışmalara yer vermektedir. Merkezimiz, çalışmalarında bu konuları tarihsel, hukuksal ve sosyolojik açıdan ele alan akademisyen, araştırmacı-yazar ve diplomatları her yıl bu konferanslarda misafir etmektedir. Konferanslarımızda sunulan tebliğler yıl sonunda kitap olarak derlenmekte ve yayınlanmaktadır.

“Türk Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020” başlıklı bu kitapta, “Ömer Engin Lütem Konferansları” çerçevesinde 2020 yılında düzenlenen beş çevrim içi konferansta sunulan tebliğlerin düzenlenmiş metinleri makale olarak yer almaktadır.

Kitapta yer alan çalışmalardan ilk ikisi 2020 yılı Ekim ayında çevrim içi olarak düzenlenen konferanslarda sunulan tebliğlerin düzenlenmiş metinlerinden oluşmaktadır. Türk-Ermeni uyuşmazlığına iki temel sorudan yola çıkarak hazırlanan söz konusu çalışmalar aynı zamanda tarihimizde önemli yer tutan iki olayı konu edinmektedir.

Kitapta yer alan diğer çalışmalar, “Ömer Engin Lütem Konferansları” çerçevesinde 2020 yılı Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen üç ayrı konferansta sunulan tebliğlerin makalelerinden oluşmaktadır. Bu makalelerden ilki, Osmanlı sınırları içinde yaşamış topluluklardan biri olan Ermenilerin kültürel, sosyal, eğitim ve ekonomi alanında Osmanlı döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bir inceleme sunmaktadır. Devamında yer alan çalışmanın konusu, Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye’nin iç hukukundaki düzenlemelerle beraber Ermenilerin sivil ve dinî kurumlarının geçirdiği değişim ve kurumlarda yapılan düzenlemelere ilişkindir. Kitaptaki son makale, Jeremy Salt'ın 2019 yılında University of Utah Press tarafından yayınlanan “The Last Ottoman Wars: The Human Cost 1877-1923” başlıklı kitabının bir incelemesidir.