ERMENİ ARAŞTIRMALARI ÖZEL SAYISI – "ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARI CEZALANDIRMAK VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ”
Blog No : 2015 / 13
13.08.2015
1 dk okuma

Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin “Ermenilerin Sevk ve İskânının 100ncü Yılı” başlıklı bu özel sayısında Pulat Tacar’ın “Ermenilerin Soykırımı Savını Yadsıyanları Cezalandırmak Veya Türkiye’den Tazminat Almak Amacı İle Yaptıkları Yargı Mücadeleleri” başlıklı makalesi yer alıyor.  

Tacar bu çalışmasında Ermenilerin soykırımı savını reddedenleri cezalandırmak, Fransa, ABD ve Almanya’daki bazı sigorta şirketlerinden veya Türkiye’den tazminat almak için yaptıkları yargı mücadelelerini irdelemektedir. Bu kapsamda üçüncü ülke yargısı önünce Ermeni soykırımı savını reddedenlere karşı bulundukları ülkenin hukuki sistemlerindeki bazı muğlak hukuki düzenlemelere başvurarak nasıl baskı altına almaya çalıştıklarına değinilmektedir. Tacar özellikle Avrupa’da ırkçılık ile mücadele ve ifade özgürlüğü ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AB Irkçılıkla Mücadele Çerçeve Kararı bağlamında oluşan belirsizliğin etkisine de değinmektedir. Tacar aynı zamanda Ermeni diasporasının ABD mahkemeleri önünde soykırım savını, eyalet kanunları ile federal anayasa arasında yine belirsiz kalmış bazı yetki ve hukuki tanım farklılıklarına başvurarak nasıl Türkiye’yi ABD mahkemeleri önünde mahkum etmeye ve tazminat almaya çalıştıklarını incelemektedir. Tacar bu detaylı inceleme sonucunda Ermenilerin hukuk alanındaki mücadelelerinde bekledikleri başarıyı sağlayamadıklarına işaret etmektedir.

 

Dergiye abone almak veya yeni sayı temini için şu formu doldurup faks, posta veya eposta ile aşağıdaki adrese ulaştırınız.

 

YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL 25 TL

İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:3-4 06550 Çankaya/ANKARA

Banka Hesabı: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007

Posta Çeki Hesabı: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221

IBAN NO: TR960006200018100006296007

Tel: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: teraziyayincilik@gmail.com


© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

 Henüz Yorum Yapılmamış.