AVİM’DE “ERMENİ KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN ORTAK DEĞERLERİN YENİ MEDYAYA YANSIMASI: INSTAGRAM ÖRNEĞİ” BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

12.12.2018


Avrasya İncelemeleri Merkezi’nin (AVİM) düzenlediği Ömer Engin Lütem Konferansları çerçevesinde 2018 yılında düzenlediği onuncu toplantı, 11 Aralık 2018 Salı günü AVİM Konferans salonunda gerçekleştirildi.

“Ermeni Kimliğini Oluşturan Ortak Değerlerin Yeni Medyaya Yansıması: Instagram Örneği” başlıklı toplantıda konuşmacı olan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim üyesi Ercan Cihan Ulupınar, Ermeni kimliğini oluşturan kültürel değerlerin, yeni medyanın önemli kanallarından olan Instagram’da nasıl temsil edildiğini ve sanal mecrada Ermeni kimliğinin “öteki” üzerinden inşasının unsurlarını irdeledi

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten