AVİM’İN DÜZENLEDİĞİ 1915 OLAYLARI VE HUKUK ÇALIŞTAYLARI’NIN BEŞİNCİSİ MALATYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Paylaş :
PDF İndir :

16.05.2017


AVİM’in düzenlediği ve ilki 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 1915 Olayları ve Hukuk Çalıştayları’nın beşincisi Malatya’da İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinden akademisyenler, uzman hukukçular ve AVİM analistlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, 1915 Olaylarına Uygulanacak Hukuk başlıklı oturumda, milletlerarası hukuk, özel anlaşmalar, silahlı çatışma hukuku ve Osmanlı hukuku konuları ele alındı.

1915 Olayları Hakkında Açılabilecek Davalar başlıklı ikinci oturumda ise Türk ve yabancı ulusal mahkemeler ve uluslararası mahkemelerde konuyla ilgili gelişebilecek süreçler tartışıldı.

Üçüncü ve son oturum ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde daha önce görülen konuyla alakalı davalar incelendi. Bu oturumda, Anayasa Mahkemesi’nin 15 Haziran 2016 tarihli Kilikya Ermeni Katolikosluğu başvuru kararı da irdelendi.

AVİM’in düzenlediği ve 1915 olaylarının farklı hukuki yönlerinin konunun uzmanı akademisyen ve hukukçular tarafından ele alındığı 1915 Olayları ve Hukuk Çalıştayları’na önümüzdeki süreçte de devam edilecektir.   

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten