AVRASYA DÜNYASI/EURASIAN WORLD - 12. SAYI - MAKALE ÇAĞRISI
Paylaş :
PDF İndir :

06.12.2022


Rusya-Ukrayna savaşı, ABD ve Çin arasındaki yükselen gerilim, Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler, Kuzey Kutup bölgesindeki rekabet, enerji ve gıda krizleri, küresel ekonomik sorunlar, küresel ticaret kapsamında gündeme gelen yeni ulaşım hatları, uluslararası alanda yeni ittifak ve iş birliği arayışları, günümüzde öne çıkan önemli konulardan bazıları. Avrasya coğrafyasının bu hassas konuların merkezinde yer aldığı da görülmekte. Avrasya Dünyası/Eurasian World dergisinin 12’inci sayısında, bu ve benzeri önem arz eden konuları, neden ve sonuçları çerçevesinde ve Avrasya coğrafyasına odaklanarak değerlendiren makalelere yer verilecektir.

 

Yazı Gönderim Kuralları

 • Avrasya Dünyası/Eurasian World Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış analitik değerlendirme yazılarını yayımlamaktadır.
 • Yazılar, analiz formatında olmalıdır. Yazıların, akademik makale formatında olması beklenmemektedir. Kullanılan dil, basit ve anlaşılır olmalıdır. Cümleler ve paragraflar kısa tutulmalıdır. Mesleki/teknik dil (jargon) kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Yazıların 3000-5000 kelime arasında olması beklenmektedir.  
 • Başlık ve alt başlıklar arasında açıkça anlaşılacak bir hiyerarşi olmalıdır. Başlık ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.
 • 40 kelimeden uzun alıntılar, metin içinde sağ ve sol kenar boşlukları metinden daha geniş olacak şekilde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • 40 kelimeden kısa alıntılar “çift tırnak işareti” içinde verilmelidir.
 • Değinilen kitap, doküman, rapor, karar, kanun, antlaşma vb.nin başlıkları “çift tırnak işareti” içinde yazılmalıdır.  
 • Vurgulanan, altı çizilen ifade ve kavramlar ‘tekli tırnak işareti’ içinde kullanılmalıdır.
 • Yazılarda, dipnot kullanılmalıdır. Ayrıca bir kaynakça istenmemektedir.
 • Yazılarda, ele alınan konunun okuyucu tarafından daha rahat anlaşılması için resim, fotoğraf, harita vb. görsellerin ve tabloların kullanılması teşvik edilmektedir. Görsellerin ve başka kaynaklardan alınan tabloların referansları bunların altında belirtilmelidir. 
 • Yazılar, Microsoft Word’de, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1,5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inç) yazılmalıdır. Makalenin sayfaları, 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

Yazıların yer aldığı dosyanın başında, yazar(lar)a dair aşağıda bilgiler bulunmalıdır:

 • Ad ve soyad(lar)ı,
 • Hâlihazırdaki (akademik) ünvan(lar)ı,
 • Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler),
 • E-posta adres(ler)i,
 • Açık posta adres(ler)i, cep telefon numara(lar)sı ve faks numara(lar)sı.

Yazılar, Dr. Turgut Kerem Tuncel’e tuncel@avim.org.tr adresinden gönderilmelidir. Yazının iletildiği e-postanın konu kısmına “Avrasya Dünyası/Eurasian World – 12’inci Sayı” ibaresi yazılmalıdır.

Yazı gönderim için son tarih: 1 Mart 2023

Avrasya Dünyası/Eurasian World, yazı gönderim kuralları ve diğer konularla ilgili sorularınız için tuncel@avim.org.tr adresi veya +90 312 438 50 23 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz.

Avrasya Dünyası/Eurasian World hakkında daha detaylı bilgiye ve eski sayılarına https://avim.org.tr/tr/Dergiler/Avrasya-Dunyasi-Eurasian-World-1  adresinden ulaşılabilirsiniz.