AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ UZMAN (ANALİST) ALIM İLANI
Paylaş :
PDF İndir :

28.05.2019


Son Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2019

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen Ankara merkezli bir düşünce kuruluşudur. AVİM’in hedefi, değişen küresel jeopolitik bağlamda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorun ve fırsatların anlaşılmasına katkı sağlamaktır. AVİM’in çalışma alanını, Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar ve Orta Asya’daki güncel siyasi ve ekonomik gelişmeler oluşturmaktadır. Türkiye-Ermenistan ilişkileri AVİM’in özel önem atfettiği bir konudur.

AVİM çalışmalarında, ulusal ve uluslararası resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları, bağımsız araştırma enstitüleri ve üniversiteler ile işbirliği yapmakta, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemekte, Avrasya’yla ilgili haber, yorum ve analizleri internet sitesinde yayınlamakta ve üç akademik ve bir yarı-akademik olmak üzere toplam dört dergi yayını yapmaktadır.

AVİM’de halen bir uzman (analist) kadrosu boş bulunmaktadır. AVİM Uzmanı (Analisti) pozisyonuna başvuracak adaylardan;

  • Avrasya bölgesi veya bu bölgede yer alan ülkeler üzerinde uzmanlaşmış olması;
  • Uluslararası ilişkiler ve dış politika analizleri yaparak AVİM Bültenine, yayınlarına ve diğer faaliyetlerine katkı sağlaması;
  • AVİM’in düzenlediği ulusal ve uluslararası etkinliklerin organizasyonlarında görev alabilecek olması;
  • Yoğun çalışma ortamına uyum sağlayabilmesi ve takım çalışmasına yatkın olması   

beklenmektedir.

Başvuru Şartları:

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan nitelikler:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin kalmamış olması.

- Çok iyi derecede yazılı ve sözlü Türkçe bilgisine sahip olmak.

- Çok iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak. Bununla ilgili olarak:

  • YDS’den 83 ve üstü puan almış olmak veya
  • TOEFL’dan 100 ve üstü puan almış olmak veya
  • IELTS’den 7.5 ve üstü puan almış olmak gerekmektedir.

Yüksek lisans veya doktora tezini İngilizce dilinde yazmış olan adaylarda, yabancı dil yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.

- Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Tarih, Sosyoloji, Bölge Çalışmaları vd.) lisansüstü çalışmalarına devam ediyor veya tamamlamış olmak.

AVİM Uzmanı (Analisti) pozisyonu için başvuran adayların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları tercih sebebidir:

- Türkçe ve İngilizce dışında, Avrasya Bölgesi’nde konuşulan bir veya birden fazla dilde yazılı ve sözlü yetkinliğe sahip olmak. 

- Daha önce bir düşünce kuruluşunda çalışmış veya uzun süreli staj yapmış olmak.

- AVİM’in çalışma alanlarında yazı, makale, analiz vb. yayın yapmış olmak.

- Ulusal ve uluslararası ölçeklerde araştırma projelerine katılmış olmak.

- Proje döngüsü yönetimi konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak.

- Yazı işleri ve yayıncılık konularında tecrübe sahibi olmak.

Yukarıdaki şartları sağlayan adayların, 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 18:00’a kadar, tuncel@avim.org.tr adresine, konu (subject) kısmına AVİM Uzmanı (Analisti) pozisyonu başvurusu yazarak aşağıdaki belgelerle başvurmaları gerekmektedir:

- Özgeçmiş

- Niyet Mektubu

- Bir (1) adet referans mektubu

- Referans için temasa geçilebilecek iki (2) kişinin iletişim bilgileri

- Akademik durumu gösteren diploma, not dökümü (transkript) vb. belgeler

- Yüksek lisans veya doktora tezini İngilizce dilinde yazmış olanlar dışındaki adayların İngilizce dil yeterliliğini gösteren belge.

Yalnız ön elemeyi geçen adaylarla iletişim kurulacaktır.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten