“ÇEYREK YÜZYIL SONRA YUGOLAVYA’NIN ARDIL DEVLETLERİNDEKİ POLİTİKA: GEÇMİŞ DENEYİMLER, GELECEKTEKİ ZORLUKLAR” BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

10.11.2017


Avrasya İncelemeleri Merkezi (AİVM), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Karadağ Dostluk Derneği 8 Kasım tarihinde ortaklaşa olarak Balkanlar’daki mevcut siyasi gelişmeler konusunda bir konferans düzenlemişlerdir. Konferansın ana konuşmasını Karadağ Üniversitesinden Dr. İvan Vukoviç yapmıştır.

Konferansın takdimi Prof. Dr. Birgül Demirtaş tarafından yapılmış, AVİM Başkanı (E) Büyükelçi Alev Kılıç ise bir giriş ve tanıtım konuşması gerçekleştirmiştir. Büyükelçi Kılıç konuşmasında kendisi de bizatihi bir Balkan ülkesi olan Türkiye için Balkanların önemini vurgulamıştır.

Dr. İvan Vukoviç sunuşunu dört bölüm halinde yapmıştır. Bu çerçevede sunuşunun birinci  bölümünde Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti’nin kuruluşu üzerinde durmuş, Yugoslavya’yı oluşturan farklı toplumların bütünleşmesinin önemini ve bunun güzel  yanlarını vurgulamıştır. Sunuşun ikinci bölümünde Yugoslavya’nın çöküşünü irdeleyen Dr. Vukoviç, çöküşün nedenlerini açıklamış ve bu sürecin geri döndürülemez niteliğine değinmiştir. Dr. Vukoviç konuşmasının üçüncü bölümünde Balkanlar’daki mevcut ortamı izah etmiş, bu bağlamda sadece Balkan ülkelerinin tutumlarına değil, ABD, AB ve Rusya gibi dış etmenlerin rollerine de atıfta bulunmuştur. Konuşmanın dördüncü ve son bölümlünde Dr. Vukoviç, Balkanlar’da Sosyalist Yugoslavya döneminde var olan bölgesel gelişmişlik seviyesi ve toplumsal uyuma ulaşılabilmesi için ciddi oranda sabra ve yatırıma ihtiyaç duyulduğunun altını çizmiştir. Konferans bir Soru-Cevap bölümüyle son bulmuştur.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten