DR. ONUR URAZ’IN “ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIMIN SINIFLANDIRILMASI: ESASLILIK KOŞULU” BAŞLIKLI KİTABI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

08.09.2022


AVİM Misafir Araştırmacısı Dr. Onur Uraz (Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi) tarafından hazırlanan “Classifying Genocide in International Law: The Substantiality Requirement” (“Uluslararası Hukukta Soykırımın Sınıflandırılması: Esaslılık Koşulu”) başlıklı kitap Routledge yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

"Bu kitap, daha az irdelenen ancak pratik açıdan kayda değer bir alan olan 'esaslılık koşulu'na odaklanarak, soykırım hukuku konusunda kapsamlı bir inceleme sunmaktadır. Söz konusu terim, bir mezalimin uluslararası hukukta soykırım olarak nitelendirilebilmesi için, amaçlanan imhanın korunan bir grubun 'esaslı' bir kısmına yönelik olması gerektiği şartına atıfta bulunmaktadır. Bu geniş ve ayrıntılı çalışma 'esaslılık' konusundaki farklı hukuksal yaklaşımları ve suçun kurucu kavramlarına ilişkin değişen teorik varsayımlar arasında bağlantı kurmaktadır. Aşikar olan bu doktrin sorunu, soykırımın hukuksal kavramsallaştırılmasının altında yatan daha geniş teorik sorunları incelemek için bir sıçrama tahtası olarak kullanılmaktadır.

Kitap, suçun bireyci ve kolektivist kavrayışlarının içtihat hukukunda nasıl bir arada var olduğunu ve esaslılığı değerlendirmeye yönelik farklı yaklaşımların bu iki kavram arasında nasıl bir arka kapı rolü oynadığını sistematik bir biçimde araştırmaktadır. Çalışma, söz konusu iki felsefi bakış açısının, korunan gruplara yönelik gerçeği hiç de verimli bir şekilde aktaramadığını ve toplu imhanın doğasında var olan zararı bütünüyle açıklamaktan uzak olduğunu göstermektedir. Kitap; bahis konusu suçla ilgili yakın dönemdeki felsefi ve sosyolojik çalışmaları yeniden gözden geçirmekte ve ortaya çıkan “soykırıma bağıntısal yaklaşımlardan” gelen fikirleri göz önünde bulundurarak, suçun mevcut hukuki temsilini ve dolayısıyla “esaslılık” fikrini anlamak için üçüncü bir yol sunmaktadır. Çalışma teorik tartışmalarının pratik önemini ortaya koymakta ve yenilikçi bakış açısını Güney Sudan temelli bir örnek olay incelemesi yoluyla uygulamaktadır.

Bu kitap, soykırım çalışmaları, uluslararası ceza hukuku ve hukuk teorisi ile ilgilenen öğrenciler ve akademisyenler için gayet faydalı olacaktır. Kitap ayrıca soykırımla ilgili konularla ilgilenen politika belirleyicilerin de ilgisini çekecektir.” 

Kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kitabı satın almak için lütfen tıklayınız: https://www.routledge.com/Classifying-Genocide-in-International-Law-The-Substantiality-Requirement/Uraz/p/book/9781032132426

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten