ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’NİN 58NCİ SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

26.12.2017


Ermeni Araştırmaları Dergisi’nin 58. sayısında beş makale ve iki kitap tahlili bulunmaktadır. Bu yazılardan ilki Ömer Engin Lütem’in kaleme aldığı Olaylar ve Yorumlar yazısı olup, bu yazıda Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın Tüm Ermeniler Ermenistan-Diaspora Altıncı Konferansı ve daha sonra BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalar, Ermenistan’ın 1915 olaylarına dair iddialarının tanınması yönünde yeni strateji arayışı, Ermenistan-diaspora ilişkilerinde yaşanan gelişmeler, Antelyas başpatrikliğinin Türkiye’den talepleri ve bu talepleri AİHM’ye taşıması sonrasındaki gelişmeler, Almanya’nın Ermeni iddialarına verdiği destek çerçevesinde yakın zamanda düzenlenen WATS toplantısı ve Namibya hükümeti ile Herero ve Nama kabilelerinin Almanya’ya yönelik soykırımı tanıma ve tazminat talepleri incelenmektedir.

Çatışma Sürekliliği ve Çözülemeyen/ İnatçı Çatışma Kavramı Çerçevesinde 1915 Olayları, Yeni Sorunlar ve Uzlaşma başlıklı makalesinde Ebru Çoban Öztürk, Türk ve Ermeni toplumları arasındaki ilişkilerin olumlu seyri için sadece bilinen sorunlara değil, çözülemeyen/inatçı çatışma türündeki çatışmaların sosyopsikolojik altyapısına da odaklanmak ve çözümler üretmek gerektiği değerlendirmesini yapmaktadır.

Yıldız Deveci Bozkuş, Parlamento Kararlarının Alındığı Dönemde İngiliz Basını (1982-2007) başlıklı makalesinde, BYEGM arşivinde 1982-2007 yılları arası İngiliz basınında Ermeni sorununa dair haberleri incelemekte, konuyla ilgili yer alan haberlerin hangi dönemlerde artış ve azalma gösterdiğini ve mevzubahis dalgalanmanın ortaya çıkmasında etkili olan gelişmeleri incelemekte, bu haberlerin içeriklerine dair değerlendirmeler sunmaktadır.

Hülya Eraslan, Ermeni Basını Ve Osmanlı Bankası Baskını (1896): Ceride-İ Şarkiye Ve İravunk Gazeteleri Arasındaki “Vazife-İ Sadakat” Ve “Vazife-İ İhanet” Tartışması başlıklı makalesinde 1896 yılında İstanbul’da Taşnak Ermeni Komitesi’nin gerçekleştirdiği Osmanlı Bankası baskını sırasında ve sonrasında yaşanan olayların, Ermeni basınının liberal kanadını temsil eden Ceride-i Şarkiye ile ihtilalci yayın organı İravunk’da ele alınış biçimini incelemektedir.

Doğanay Eryılmaz, Birinci Dünya Savaşı Anılarında Ermeni Çeteleri başlıklı çalışmasında Ermeni edebiyatında Birinci Dünya Savaşı’na dair anı kitaplarında Ermeni çete faaliyetlerinin nasıl işlendiğini incelemektedir. Eryılmaz, incelenen eserlerde Türk imgesinin yanı sıra, Ermeni çetelerinin ve terör olaylarının nasıl olumlu gösterildiğini, bu durumun, Ermeni edebiyatında Birinci Dünya Savaşı anlatılarının nasıl güdümlü edebiyat ürünleri olduğu ve propaganda amaçlı üretildiği görüşünü desteklediğini göstermektedir.

58nci sayının Kitap Tahlili bölümünde ise iki kitap tahlili yer almaktadır. Bunlardan birincisi, Mehmet Mert Çam tarafından hazırlanan, Yervant Odyan’ın Yoldaş Pançuni: Yoldaş Pançuni’den Sosyalist Mektuplar başlıklı kitabının incelemesidir. İkinci tahlil ise Tutku Dilaver tarafından hazırlanan, Yıldız Deveci Bozkuş ve Eda Bekçi Arı’nın Güney Kafkasya Kökenli Öğrencilerin Türkiye’ye Gelmeden Önceki ve Geldikten Sonraki Türkiye Algılarının Değişimi başlıklı kitabının incelemesidir.

 

YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL 45 TL

İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:3-4 06550 Çankaya/ANKARA

Banka Hesabı: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007

Posta Çeki Hesabı: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221

IBAN NO: TR960006200018100006296007

Tel: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

Sipariş Formu için tıklayınız 

 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten