ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN 61. SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

07.12.2018


Ermeni Araştırmaları dergisinin 61. sayısı 6 araştırma makalesi ve 1 kitap tahlilinden oluşmaktadır.

“Olaylar ve Yorumlar” başlıklı ilk makalede, Ermenistan’ın iç ve dış dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım 2018 aylarındaki gelişmeler ele alınmaktadır. Bu dönemde Başbakan Paşinyan sokaktan aldığı desteği ve güçlü konumunu sürdürmüş, partisi ve yandaşları Erivan belediye seçimlerinde ezici bir üstünlük sağlamış, bunun verdiği moralle parlamentonun feshini sağlayarak yasama gücüne de kavuşmayı hedefleyen erken genel seçimi ilan etmiştir. Dış ilişkilerde de bir yandan Rusya’yı karşısına almamaya özen gösterirken, diğer yandan Batılı ülkeler ile üst düzey yoğun temas trafiği gerçekleştirebilmiştir. Türkiye ile ilişkiler de gündeme gelmiş ve yeni bir havanın oluşabileceği yorumlarına kapı açılmıştır.

Meşdi İsmayilov ve Barış Özdal’ın “Sosyal Teori Bağlamında Ermeni Milliyetçiliğinin Tarih ve Coğrafya Retoriği” başlıklı makalesinde, Ermeni Milliyetçiliği’nin retoriğinin, kültürel heterojenlikleri dışlayarak, etnik unsurlara vurgu yapan radikal bir söylem olarak nasıl geliştiği incelemektedir. Ayrıca bu makalede, bu söylemin tarih ve coğrafya öğelerinin nasıl etnisizm temelinde harmanlanarak gerçekleştirildiği de gösterilmektedir.

“Küçük Devlet Dış Politikasında Zafiyet ve Dirençlilik: Ermenistan Örneği” başlıklı çalışmasında Fatma Didem Ekinci sert ve yumuşak güç kapasitesi bakımından uluslararası ilişkilerde etki sahibi olmak bağlamında küçük devlet olarak tanımlanan Ermenistan’ın, kaynak elde eden devlet olamamasının dış politika otonomisinde zafiyete sebep olduğunu öne sürmektedir. Ekinci ayrıca diaspora ve Rusya ile ilişkilerinin ise para transferleri, doğrudan yabancı yatırımı (DYY) ve siyasi/askeri destek ile dış politikada kısmen dirençlilik sağladığı göstermektedir. Ancak Ekinci’ye göre söz konusu faaliyetler köklü bir yeniden yapılanma ve öz yeterlilik temin etmediğinden, Ermenistan’ın sistemdeki başarılı aktörlerin otonom dış politikalarını taklit etmesinin mümkün olmadığını, ve ağırlıklı olarak mevcut diaspora ve Rusya yönelimli dış politika strateji ve uygulamalarını kısa ve orta vadede devam ettirmesinin/pekiştirmesinin, yüksek olasılık olduğunu ifade etmektedir.

“Milletler Cemiyeti ve Ermeni Sorunu 1919-1922” başlıklı makalesinde Tolga Başak Milletler Cemiyeti Meclisi ve Cemiyet Konseyi dokümanları olmak üzere konuyla ilgili İngiliz arşiv kayıtlarını inceleyerek Milletler Cemiyeti’nin Ermeni sorununa ilişkin tavrı ve Milletler Cemiyeti-Ermenistan ilişkilerini incelenmiş, böylelikle Ermeni sorununun I. Dünya Savaşı’ndan sonraki seyrini tanımlamaya çalışmıştır.

“Mehmet Asaf Bey’in Cebelibereket Mutasarrıflığı: 1909 Adana Olayları ve Mehmet Asaf Bey’in Yargılanma Süreci” başlıklı makalesinde Taner Aslan Mehmet Asaf Bey’in Cebelibereket Sancağı’nda görev yaptığı dönemde Ermeni isyanını önlemek için aldığı tedbirler, bölgede bozulan asayişin yeniden tesisi yönündeki çabalarını incelemiştir. Aslan bu makalede Mehmet Asaf Bey’in görev yaptığı Cebelibereket Sancağında meydana gelen Ermeni olayları ve bu olaylarda dahli olduğu gerekçesiyle yargılanma sürecini incelemiştir.

“1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme ve Ermeni “Soykırımı” İddialarının Analizi” başlıklı makalesinde Serkan Kekevi II. Dünya Savaşı sonrasında gelişen soykırım hukuku çerçevesinde Ermenilerin, Türkiye’ye karşı öne sürdüğü iddiaları 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ bağlamında incelemekte ve bu iddiaları tarihi ve hukuki boyutları ile tartışmaktadır.

“Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Joseph Stalin Döneminde Kullanılan Sovyet Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme” başlıklı makalesinde Caner Çakı Stalin döneminde, Sovyet Ermenistan'da yürütülen propaganda faaliyetleri ve bu faaliyetlerde kullanılan propaganda amaçlı posterlerden nasıl ve ne yönde yararlanıldığını incelemektedir.

Son olarak, Pulat Tacar tarafından hazırlanan “Hans-Lukas Kieser’s in Talat Paşa Biyografisi Üzerinde Bazı Notlar ve Dr. Yücel Güçlü’nün Bu Kitaba Yönelik Eleştirileri” başlıklı kitap tahlilinde, İsviçreli Hans-Lukas Kieser tarafından yazılan Talat Paşa biografisine, Yücel Güçlü tarafından Journal of Muslim Minority Affairs dergisinde yayınlanan ve söz konusu biografinin ayrıntılı bir eleştirisini yapan makaleye de değinilerek, Kieser’in çalışmasının bir tahlili sunulmaktadır.

 

YILLIK ABONELİK ÜCRETİ POSTA DÂHİL 45 TL

İSTEME ADRESİ: Süleyman Nazif Sok. No:12/B D:3-4 06550 Çankaya/ANKARA

Banka Hesabı: Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/Ankara Şb. 181/6296007

Posta Çeki Hesabı: Terazi Yayıncılık, Ankara/Çankaya/Merkez 5859221

IBAN NO: TR960006200018100006296007

Tel: 0 312 438 50 23-24

Faks: 0 312 438 50 26

E-posta: info@avim.org.tr

Sipariş Formu için tıklayınız

Ermeni Araştırmaları Web Adresi: https://avim.org.tr/tr/Dergiler/Ermeni-Arastirmalari

Ermeni Araştırmaları Dergipark adresi: http://dergipark.gov.tr/erma

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten