ERMENİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN 62. SAYISI YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

29.04.2019


Ermeni Araştırmaları dergisinin 62. sayısı 4 araştırma makalesi ve 2 kitap tahlilinden oluşmaktadır.

“Olaylar ve Yorumlar” bölümünde Ermenistan’ın iç ve dış dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Aralık 2018, Ocak, Şubat, Mart 2019 dönemindeki gelişmeler ele alınmaktadır Makalede Ermenistan’da yapılan erken genel seçimler ve Paşinyan’ın zaferi sonrasında yeni kabinenin açıklanması, Dağlık Karabağ sorunu, yolsuzlukla mücadele ve eski yönetimle hesaplaşma gibi gelişmeler incelenmektedir. Ayrıca dış ilişkilerde Paşinyan iktidarının bir yandan Rusya ile ilişkilerine gölge düşürmemeye çalışırken, diğer taraftan Batı ile yakın ilişkiler geliştirme çabaları ve Türkiye ile ilişkiler konusunda, içi boş bir söylemden öteye gitmeyen açıklamalarına değinilmektedir.

Hayati Aktaş’ın “I. Dünya Savaşı Sonrasında Karadeniz’de Bağımsız Ermenistan Devleti Kurulması Planları” başlıklı makalesinde Paris Barış Konferansı'nda Büyük Ermenistan'ın kurulması ve kurulacak Ermenistan'ın denize çıkışı olabilmesi için Trabzon vilayetinin nasıl plana dâhil edilmeye çalışıldığı, ancak bölgede Pontusçu Rumlar ile Ermeniler arasındaki anlaşmazlıklar ve nüfus olarak azınlıkta olmaları gibi faktörlerin sürece etkileri incelenmektedir.

Ayşe Zamacı’nın “Ermeni Milliyetçiliğinin Siyasallaşmasında Ermeni Muallimlerinin Faaliyet Ve Rolleri” başlıklı makalesinde Ermenilerin, milliyetçi eylemlerini eğitim kurumlarının da dâhil olduğu geniş bir sahada icra etmeye başlaması ve isyana dönüşecek bu eylemlerin genişleyip yayılmasındaki Ermeni muallimlerin rolü incelenmektedir. Makalede 19. yüzyılın sonlarında Anadolu’da Ermeni isyanlarının çıkmaya başladığı bir süreçte, Ermeni muallimlerin önceki yıllara nazaran daha yoğun bir biçimde çeşitli suç hadiselerine nasıl karıştıkları arşiv belgelerinden örneklerle gösterilmektedir.

Elnur Kelbizadeh’nin “Robert Koçaryan'ın Cumhurbaşkanlığı Döneminde Ermenistan-İran İlişkileri” başlıklı makalesinde SSCB’nin çökmesinin ardından Kafkas cumhuriyetleriyle ilişkilerin İran dış politikasında artan önemi ve Robert Koçaryan döneminde Ermenistan’la İran arasındaki ilişkilerin gelişmesi incelenmektedir.  Makalede, İran ile ilişkilerde Ermeni tarafının daha çok ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilgi duyarken, İran’ın ise, Avrupa devletleri ve ABD tarafından uygulanan yaptırımların ekonomik sonuçlarını yumuşatmak için Ermenistan'ın imkânlarını kullanmaya çalıştığını göstermektedir.

Son olarak, bu sayımızda iki de kitap tahlili bulunmaktadır. Bunlardan ilki Tutku Dilaver tarafından hazırlanan Talin Suciyan’ın “Modern Türkiye’de Ermeniler: Soykırım sonrası Toplum, Siyaset ve Tarih” başlıklı kitabının incelemesidir. İkinci tahlil Ömer Engin Lütem ve Yiği Alpogan’ın, Taner Akçam’ın “Killing Orders: Talat Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide” başlıklı kitabının eleştirisidir.

 

Avrasya İncelemeleri Merkezi çağımızın dijital çağ olduğunun bilinci içinde, bu çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlamak ve çalışmalarımız daha geniş bir çevreye iletmek amacıyla tüm yayınlarımızı çevrimiçi ortamda açık erişime sunma kararı almıştır.

Bu kapsamda AVİM tarafından hazırlanan ve TR Dizin ve EBSCO Host dahil olmak üzere çeşitli akademik veritabanlarında taranan Ermeni Araştırmaları dergisi tüm arşiviyle AVİM websitesi ve Dergipark sistemi üzerinden açık erişime sunulmaya başlanmıştır.

Dergi arşivimiz ve açık erişime sunulan diğer tüm yayınlarımız için www.avim.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ermeni Araştırmaları Web Adresi: https://avim.org.tr/tr/Dergiler/Ermeni-Arastirmalari

Ermeni Araştırmaları Dergipark adresi: http://dergipark.gov.tr/erma

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten