“ERMENİ KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN ORTAK DEĞERLERİN YENİ MEDYAYA YANSIMASI: INSTAGRAM ÖRNEĞİ” BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

05.12.2018


Avrasya İncelemeleri Merkezi’nin (AVİM) düzenlediği Ömer Engin Lütem Konferansları çerçevesinde 2018 yılında gerçekleştirilecek onuncu
toplantıda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim üyesi Ercan Cihan Ulupınar “Ermeni Kimliğini Oluşturan Ortak
Değerlerin Yeni Medyaya Yansıması: Instagram Örneği” başlıklı bir konuşma yapacaktır.
  
Toplumların sahip olduğu ortak kültürel/tarihsel değerler, yaşamın içinde (reel ortamlarda) varlığını devam ettirirken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte
sanal mecrada da yer almaya başlamıştır. Ermeni kültürünü de etkileyen teknolojik değişim sonucunda, Ermeni kimliğini oluşturan kültürel değerler,
Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ortamlarında kendilerine yer bulmaktadır. Ercan Cihan Ulupınar “Ermeni Kimliğini Oluşturan Ortak Değerlerin
Yeni Medyaya Yansıması: Instagram Örneği” başlıklı konuşmasında, Ermeni bireylere ait Instagram hesaplarının sistemsel bir analizi üzerinden, Ermeni
kimliğinin sanal mecrada “öteki” üzerinden inşasının unsurlarını irdeleyecektir.

AVİM, 11 Aralık 2018 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Toplantı dili Türkçedir.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten