“GERÇEĞİ YASALAŞTIRMA VE TARİHİ SİYASİLEŞTİRME: ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARININ ÇERÇEVELENDİRİLMESİ VE KAMPANYAYA VERİLECEK CEVAPLAR” BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

18.05.2017


17 Mayıs 2017’de Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), “Legislating Reality and Politicizing History: Contextualizing Armenian Claims of Genocide and Responses to the Campaign” (Tr. “Gerçeği Yasalaştırma ve Tarihi Siyasileştirme: Ermeni Soykırım İddialarının Çerçevelendirilmesi ve Kampanyaya Verilecek Cevaplar”) başlıklı konferans çerçevesinde Yrd. Doç. Dr. Brendon J. Cannon’ı ağırlamıştır.

Yrd. Doç. Dr. Brendon J. Cannon Siyaset Bilimi üzerine olan doktora derecesini ve Orta Doğu Çalışmaları ve Tarih üzerine olan yüksek lisans derecesini Utah Üniversitesi’den (ABD) almıştır. Kendisi şu anda Khalifa Üniversitesi (Abu Dabi, BAE) Institute of International & Civil Security’de (IICS) (Tr. Uluslararası ve Sivil Güvenlik Enstitüsü) ders vermektedir. Cannon’ın mevcut araştırma ilgi alanları arasında son dönem Osmanlı İmparatorluğu ve erken dönem Türkiye Cumhuriyeti, Türk dış politikası (özellikle de Afrika’yla ilişkili olan), devlet dışı silahlı aktörler, ulusaşırı siyasi şiddet ve Ermeni kampanyası bulunmaktadır. Kendisi; Legislating Reality and Politicizing History: Contextualizing Armenian Claims of Genocide (Offenbach am Main: Manzara Verlag, 2016), “A Truly Global Crime? The Campaign for Armenian Genocide Recognition and Africa” ( Review of Armenian Studies içinde, Vol. 34, s. 53-71, 2017); “Turkey in Kenya and Kenya in Turkey: Alternatives in Diplomacy, Trade and Education to China and the West” (African Journal of Political Science and International Relations içinde, 10(5), s. 56-65, 2016); and “Deconstructing Turkey’s Efforts in Somalia” (Bildhaan: An International Journal of Somali Studies içinde, 16(14), 2016) gibi çeşitli akademik makalelerin ve kitapların yazarıdır.

Konferans sırasında Yrd. Doç. Dr. Cannon, 1915 olaylarıyla bağlantılı olarak, Ermeni kampanyasının kimlik-temelli doğuşunu ve bu temelle bağlantılı iddiaları hakkında konuşmuştur. Kendisi ayrıca 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni görüşlerinin nasıl tanınırlık elde ettiğini ve Türk görüşlerine olan tepkileri incelemiştir. Yrd. Doç. Dr. Cannon son olarak Ermeni kampanyasındaki tutarsızlıkları ana hatlarıyla belirtmiş ve 1915 olaylarıyla ilgili olan tartışmanın mevcut durumunu değiştirebilecek olası unsurları ortaya koymuştur.

Konferans soru-cevap bölümüyle sona ermiştir.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten