GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’NDE “ERMENİ DİASPORA FAALİYETLERİ VE TÜRKİYE İÇİN NOTLAR“ BAŞLIKLI KONFERANS
Paylaş :
PDF İndir :

05.05.2017


AVİM Kıdemli Analisti Dr. Turgut Kerem Tuncel, Giresun Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Topluluğu’nun davetlisi olarak 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü “Ermeni Diaspora Faaliyetleri ve Türkiye için Notlar“ başlıklı bir konferansta konuşmacı olarak Giresun Üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluştu.

Dr. Tuncel konuşmasına, genellikle yekpare bir bütün olarak algılanan Ermeni diasporası hakkında analitik bir kavrayış edinebilmek için gerekli araçların neler olduğu hakkındaki görüşlerini dinleyicilerle paylaşarak başladı. Bu çerçevede Dr. Tuncel, Ermeni diasporasının zamansal (diasporalaşma dönemi) ve mekansal boyutlarıyla incelenmesinin, Ermeni diasporası hakkında çözümsel bir kavrayış için gerekli olduğunu ifade etti.

Konuşmasının devamında, 20. yüzyıl boyunca farklı ülkelerdeki Ermeni toplulukların gelişim ve değişim süreçlerine değinen Dr. Tuncel’in bu konudaki değerlendirmelerinde dikkat çeken hususlardan biri, 1960’lı yıllara kadar Ermeni diaspora topluluklarında esas mevzunun Sovyet Ermenistan’ın meşruluğu/gayri-meşruluğu tartışmalarıyken, bu yıllardan itibaren bunun yerini “soykırım davasının” almaya başladığı yönündeki ifadeleri olmuştur. Dr. Tuncel, 1960’lardan itibaren “soykırım davasının” diasporadaki elit tarafından gündeme getirilmesinin en önemli sebeplerinden birinin, yaşanan asimilasyon sürecini durdurmak olduğunun altını çizmiştir.

Konuşmasına, Sovyetler Birliği’nin dağılması neticesinde ortaya çıkan bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti ile birlikte, Ermeni diasporasının devletsiz bir diasporadan devletli bir diasporaya evrilme süreci ve Ermenistan-diaspora ilişkileri hakkındaki tespitleriyle devam eden Dr. Tuncel, konuşmasının son bölümünde, Ermeni diaspora faaliyetleri karşısında Türkiye’nin nasıl bir duruş ve strateji geliştirebileceği konusundaki görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.  

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten