"MEN ARE LIKE THAT" BAŞLIKLI KİTAP YENİDEN BASILDI
Paylaş :
PDF İndir :

24.02.2023


Leonard Ramsden Hartill tarafından kaleme alınan "Men Are Like That" başlıklı kitap Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) tarafından tekrar basılmıştır.

1922 yılında, Kafkasya’da Yakın Doğu Yardım Heyeti çatısı altında tarımsal yeniden yapılandırma çalışmaları yürütmüş bir Amerikalı olan Leonard Ramsden Hartill, eski bir asker, çiftçi ve mülteci olarak hayatında pek çok zorluğa tanıklık etmiş Ohanus Appressian (Ohannes Apresyan) adında bir Ermeni’yle tanışmıştır. Appressian, Hartill’in Kafkasya’da yürüttüğü çalışmalar sırasında istihdam ettiği çok sayıda mülteciden biridir. Tarım eğitimi, sıkı çalışması, çeviri becerileri ve bölgeye dair hatırı sayılır bilgisi sayesinde, Appressian, Hartill için vazgeçilmez biri haline gelmiş ve ikisi arasında zamanla sıkı bir dostluk bağı gelişmiştir.

Apressian, elinizdeki bu kitabın ana karakteridir. Adı geçenle birlikte geçirdikleri süre boyunca Hartill'e çekmiş olduğu acıların, etnik çatışmaların, karşılıklı katliamların ve o topraklarda Hristiyan Ermeniler ile Müslüman Tatarlar (Türkler) arasındaki savaşın çirkin yüzünün hikayesini açık açık anlatmıştır. Hartill, Appressian’ın söz konusu hatıratlarını derlemiş ve çoğunu bizzat doğrulamıştır. Bölgede çok sayıda insanın benzer üzücü olayları yaşamış olduğunu fark etmiştir. Hartill, Indianopolis, ABD’ye döndükten sonra, Appressian’ın hatıratlarını esas alan "Men Are Like That" kitabını yayınlamıştır.

Ermenilere ilişkin soykırım söylemi propagandasının başlamasından sonra, Hartill’in kitabı, ne yazık ki, kütüphanelerin ve kitapçıların raflarından sistematik bir şekilde kaldırılmaya başlanmıştır. Geriye kitabın yalnızca birkaç erişilebilir kopyası kalmıştır. Bu kopyalardan biri ABD Kongre Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Hartill’in kitabının içeriğinin, tek-taraflı ve siyah-beyaz nitelikteki soykırım söylemini kayda değer bir ölçüde sarsıyor olması dolayısıyla, sistematik biçimde ortadan kaldırılması şaşırtıcı değildir. Hartill’in kitabı, Ermeniler ile Türkler arasında 20’inci yüzyılın başında yaşanan trajik çatışmanın çok yönlü olduğunu ve hiç kimsenin bütünüyle masum olduğunu öne süremeyeceğini göstermektedir. Bu nedenle, Hartill’in kitabı Ermeni tarih-yazımını kendi bencil ve ideolojik amaçları için istismar eden radikal gruplar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sebep kitabın kütüphanelerin ve kitapçıların raflarından kaybolması gereğinin temelinde yatmaktadır.

İnsanların tarihi olaylara ilişkin Türk-Ermeni ihtilafı konusunu daha kapsamlı bir şekilde anlayabilmelerine olanak sağlamak amacıyla bahis konusu kitabın İngilizce kopyasını yeniden erişilebilir hale getirmek gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle AVİM, Şubat 2023 tarihinde bu kitabı, içeriğini herhangi bir şekilde değiştirmeden, yeniden basmaya karar vermiştir. Kitabın Türkçe baskısı ise farklı yayın evlerinden “İnsanlar Böyledir”, “1915 Olaylarının İç Yüzü” “Bir Ermeni’nin Anılarında Azerbaycan Olayları” başlıklarıyla erişilebilir durumdadır. Takipçilerimizin Leonard Ramsden Hartill’in bu kayıp kitabını beğeneceklerini ve kendi kanaatlerini oluşturacaklarını ummaktayız.

Kitaba erişmek için tıklayınız: https://avim.org.tr/en/Kitap/18/pdf

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten