“OSMANLI VAKIF HUKUKU ÇERÇEVESİNDE SANASARYAN VAKFI VE DAVASININ DEĞERLENDİRİLMESİ” BAŞLIKLI KONFERANS AVİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Paylaş :
PDF İndir :

14.11.2018


13 Kasım 2018 Salı günü AVİM Toplantı Salonu’nda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlilerinden Berna Yürüt’ün konuşmacı olduğu “Osmanlı Vakıf Hukuku Çerçevesinde Sanasaryan Vakfı ve Davasının Değerlendirilmesi” başlıklı bir konferans gerçekleştirilmiştir.

Berna Yürüt konuşmasında, İstanbul’daki Sanasaryan Han’ın mülkiyetine dair dava nedeniyle ortaya çıkan Sanasaryan Vakfı’nın bir cemaat vakfı mı yoksa mazbut vakıf mı olduğuna dair tartışmalar bağlamında, Sanasaryan Vakfı’nın hukuki niteliği ve tüzel kişiliği haiz olup olmadığı gibi hususları değerlendirmiştir. Bu değerlendirme çerçevesinde, Osmanlı Vakıf Hukuku’na göre vakfın unsurları ve vakıf çeşitlerini irdeleyen Yürüt, cemaat vakıflarının özelliklerini anlatmış; Osmanlı’da zimmilerin kurdukları tüm vakıfların cemaat vakfı kapsamında olup olamayacağını ve Sanasaryan Vakfı’nın cemaat vakfı olarak kabul edilmesinin sonuçları tartışmıştır.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten