PROF. DR. BİRSEN KARACA’NIN "ERMENİ İDDİALARI VE TAMALGI SORUNU" BAŞLIKLI KİTABI YAYIMLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

16.05.2019


Prof. Dr. Birsen Karaca tarafından hazırlanan "Ermeni İddiaları ve Tamalgı Sorunu" başlıklı kitap Tün Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Karaca’nın çalışması, 2003 yılından günümüze kadar farklı tarihlerde Ermeni meselesi üzerine verdiği konferans metinlerinin ve çeşitli dergilerde yayımlanan makalelerinin güncellenerek ve aralarında organik bir bağ kurularak bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Birsen Karaca, Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü ve Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Yazar kitabının ön sözünde “Ermeni iddialarının neden olduğu soruna farklı bir perspektiften bakmayı” hedeflediğini vurgulamaktadır. Bu perspektif çerçevesinde kitapta Ermeni iddiaları değerlendirilirken Ermenice, Rusça, İngilizce, Fransızca gibi dillerdeki yazılı ve sözlü dokümanlardan ve görsel metinlerden yararlanılmıştır. Yazar, göç ve göçmen anıları, Ermeni terörü, önyargılar, milliyetçi bakış açıları, Ermeni sineması, Ermeni tarihçilerin kaleme aldığı metinlerde yapılan tahrifatlar, Ermeni kitle iletişim araçları gibi Ermeni meselesi ile ilgili pek çok konuyu mercek altına almaktadır. Yukarıda imlenen konular irdelenirken, Ermeni meselesi ile ilgili çalışmalarda kullanılan alışılagelmiş tarih bilimi ya da siyaset bilimi yöntemlerinden farklı olarak, çeşitli disiplinlerin bakış açılarından yararlanılmış ve değerlendirmeler karşılaştırma yöntemi ile yapılmıştır. Böylelikle, okuyucuya Ermeni meselesiyle ilgili çok yönlü perspektif kazandıracak veriler sunulmuştur.

Prof. Dr. Birsen Karaca, "Ermeni İddiaları ve Tamalgı Sorunu" adlı kitabının “alternatif düşüncelere motivasyon kaynağı olabilmesi dileğiyle” kitabını okuyucuyla buluşturmaktadır.    

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten