"TARİHSEL ARKA PLANIYLA PONTUS MESELESİ" BAŞLIKLI RAPOR YAYINLANDI
Paylaş :
PDF İndir :

11.07.2017


Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin değerli öğretim üyeleri Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Yrd. Doç. Dr. Yüksel Küçüker tarafından hazırlanan “Tarihsel Arka Planıyla Pontus Meselesi” başlıklı çalışmayı Haziran ayı içeresinde AVİM raporu olarak yayınlanmıştır.

“Pontus Meselesi”ni genel Doğu Sorunu’nun 20. yüzyıla uzanan kollarından biri olarak tanımlayan, bu meselenin Yunan bağımsızlık hareketlerinden ilham ve güç aldığını, Birinci Dünya Savaşı sürecinde olgunlaşarak Millî Mücadele döneminde en hararetli boyutuna ulaştığını ve nihayet Lozan Antlaşması görüşmelerinde Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele sözleşmesi ile gündemden çıktığını irdeleyen bu çalışma, Lozan Antlaşması’nın “bölgede bir Pontus devleti kurulması projesinin de iflası”nı tescil ettiğini vurgulamaktadır. Çalışma ayrıca, Türkiye’nin Lozan Antlaşması ile gündeminden çıkardığı Pontus Meselesi’nin, Yunanistan ve Rum diasporası tarafından ulusal ve uluslararası alanlarda yeniden gündeme getirilmesi için yapılan girişimler ışığında, Yunanistan açısından yeniden canlandırılmaya çalışıldığı hususuna dikkat çekmektedir.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten