TOPLANTI: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA GELEN MORMON MİSYONERLERİN OSMANLI ERMENİLERİ İLE İLİŞKİLERİ
Paylaş :
PDF İndir :

20.04.2016


Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)’de 19 Nisan 2016 tarihinde, Prof. Dr. Seçil Karal Akgün’ün konuşmacı olduğu Osmanlı İmparatorluğu’na Gelen Mormon Misyonerlerin Ermenilerle İlişkileri başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir.

İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 2014’de yayınlanan Osmanlı İmparatorluğu'nda Mormon Misyonerlerbaşlıklı kitabın yazarı olan Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Osmanlı İmparatorluğu’na Gelen Mormon Misyonerlerin Osmanlı Ermenileri ile İlişkileri başlıklı konuşmasında, Amerikalı Mormon misyonerleri yurtlarından binlerce kilometre uzaktaki Osmanlı topraklarına çeken nedenler ve Osmanlı topraklarında kaldıkları süreçte özellikle Osmanlı Ermenileriyle kurdukları ilişkiler hakkındaki görüşlerini dinleyicilerle paylaşmıştır.

Prof. Dr. Karal Akgün, Osmanlı  yönetiminin Müslüman  olmayan unsurlarına gösterdiği dinsel hoşgörünün de etkisiyle, Osmanlıları Hristiyanlaştırma hevesindeki değişik Hristiyan mezheplerinden misyonerlerin 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarında faaliyet göstermeye başladığını ifade etmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde, Osmanlı topraklarının Amerikalı Protestan  misyonerlerle, dolup taştığını söyleyen Karal Akgün, Amerikalı Mormon misyonerlerin de 1880’li yıllarda inançlarını yaymak umuduyla İstanbul’a akın ettiklerini belirtmiştir. O zamana kadar pek tanınmayan bu grubu kendilerinden önce Osmanlı topraklarına gelen  meslektaş/yurttaşları ile kuramadıkları birlikteliği Ermenilerle kurmaya çalışarak ülkede kırk yıl geçirdiklerini ifade etmiştir.

Kiliselerine gönderdikleri raporlarda tehcirden önce Osmanlı İmparatorluğu hakkında detaylı görüşler belirten Mormon Misyonerlerin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi veren Karal Akgün yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantı sonrasında kendisine yöneltilen soruları cevaplamıştır. 

 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten