"ÜÇ GÜNEY KAFKAS DEVLETİNİN BAĞIMSIZLIĞININ YÜZYILI: TARİHSEL ARKAPLAN, ÇAĞDAŞ GELİŞMELER VE BARIŞ İLE REFAH OLASILIKLARI" BAŞLIKLI ULUSLARARASI KONFERANS 9 KASIM 2018’DE ANKARA’DA DÜZENLENMİŞTİR
Paylaş :
PDF İndir :

12.11.2018


"Üç Güney Kafkas Devletinin Bağımsızlığının Yüzyılı: Tarihsel Arkaplan, Çağdaş Gelişmeler Ve Barış İle Refah Olasılıkları" başlıklı konferans 9 Kasım 2018’de Ankara’da AVİM ile Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliği ve SOCAR desteği ile düzenlenmiştir.

Türkiye, Azerbaycan, ABD, Rusya, İngiltere’den akademisyen, araştırmacı ve emekli büyükelçilerin katıldığı konferans üç oturumdan oluşmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim ile AVİM Başkanı Büyükelçi (E) Alev Kılıç’ın açılış konuşmalarını takiben, "20. Yüzyılın Başlarından Günümüze Kadar Güney Kafkasya" başlıklı birinci oturumda Birinci Dünya Savaşı döneminde üç Güney Kafkasya devletinin bağımsızlıklarını kazanmalarının ve sonrasında kaybetmelerinin tarihsel arkaplanı ele alınmıştır. "Güney Kafkaslar’daki Çatışmalar Üzerine Bakış Açıları" başlıklı ikinci oturumun odak noktası ABD, AB, Rusya ile Türkiye’nin çatışmalar ve çözümleri konularındaki bakış açıları üzerine idi. ABD, İngiltere, Rusya ile Türkiye’den gelen konuşmacılar bu dört aktörün Güney Kafkasya’ya ve bu bölgede sürüncemede kalmış sorunlara yaklaşımlarını tartışmışlardır. "Güney Kafkasya’daki Güncel Siyasi, İnsani ve Hukuki Durum ile Çözüm Girişimleri" başlıklı üçüncü oturumda Türkiye, ABD ile Azerbaycan’dan gelen konuşmacılar bölgedeki çatışmaların insani ve hukuki yönlerini ele almış ve çatışmaların çözümü konusundaki görüşlerini paylaşmışlardır.

Konferans AVİM Danışmanı Büyükelçi (E) Yiğit Alpogan’ın kapanış sözleri ile tamamlanmıştır.

 

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten