BÜYÜK VATANSEVERLİK SAVAŞI’NDA SAVAŞ SUÇU BAĞLAMINDA SOVYETLER BİRLİĞİ PROPAGANDASINDA NAZİ ALMANYA’SININ SUNUMU
Paylaş :
PDF İndir :

28.02.2022


Yayınlanma Tarihi: 2 Aralık 2021

Yazarlar: Mustafa Karaca, Caner Çakı, Abdülhakim Bahadır Darı

 

Büyük Vatanseverlik Savaşı, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sı ve müttefiklerine karşı verdiği mücadele dönemini ifade etmektedir. Bu dönemde Sovyetler Birliği, Nazi Almanya’sına karşı çeşitli propaganda faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Nazilerin savaş sırasında savaş suçu işlediğine yönelik söylemlerin ortaya konulması da bu propaganda faaliyetlerinden bir kısmını oluşturmuştur. Bu süreçte Sovyetler Birliği’nde hazırlanan çeşitli propaganda posterlerinde Alman ordularının Sovyetler Birliği içerisinde savaş suçu işlediği iddia edilmiştir. Çalışma kapsamında Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nde hazırlanan propaganda posterlerinde Nazi Almanya’sının savaş suçu bağlamında hangi yazılı ve görsel göstergeler üzerinden sunulduğunun ve Sovyetler Birliği’nin savaş suçu propagandası üzerinden Sovyetler Birliği halkına hangi mesajları vermeye çalıştığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada örneklem olarak belirlenen propaganda posterleri ABD’li dilbilimci Charles Sanders Peirce’in göstergebilim kavramları ışığında savaş suçu boyutunda analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda propaganda posterleri üzerinden Nazi Almanya’sının sivillere zulmeden ve onları katleden katillerin ülkesi olarak sunulduğu ortaya konulmuştur. Bu şekilde Sovyetler Birliği’nin savaş suçu propagandası üzerinden Nazi Almanya’sına karşı Sovyetler Birliği halklarını topyekûn bir mücadeleye çağırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Devamı için tıklayınız
Henüz Yorum Yapılmamış.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten